Sara er den nye områdebetjent i Rudersdal. Det forebyggende arbejde er hendes primære fokus, og hun ser frem til at komme i dialog med borgerne i Rudersdal. Foto: Anne Dahl Kristensen

Sara er den nye områdebetjent i Rudersdal. Det forebyggende arbejde er hendes primære fokus, og hun ser frem til at komme i dialog med borgerne i Rudersdal. Foto: Anne Dahl Kristensen

Sara er den nye områdebetjent i Rudersdal: "Det handler om at lytte til borgerne"

I forbindelse med den nye struktur for Nordsjællands Politi har hver kommune fået tilknyttet en områdebetjent. I Rudersdal er det Sara, der har forebyggelse som sin primære opgave

Af
Anne Dahl Kristensen

"Mange forbinder jobbet som politibetjent med action og blå blink. Men det har aldrig været det, der har været min hensigt med at søge ind til politiet. For mig har det forebyggende arbejde altid været det primære mål. Derfor var jeg heller ikke i tvivl, da denne stilling blev slået op: Den skulle jeg søge."

Det fortæller 34-årige Sara Reuther-Nielsen. Hun er fra begyndelsen af september ansat som den nye områdebetjent i Rudersdal. Det sker på baggrund af den nye organisering, som er trådt i kraft hos Nordsjællands Politi.

Et af de primære mål med ændringen er nemlig at styrke arbejdet med forebyggelse og genetablere nærheden til borgerne. I den forbindelse er der oprettet 15 nye stillinger som områdebetjente. Hver af de nordsjællandske kommuner har fået tilknyttet en ellere flere områdebetjente, og hver betjent har som sin primære opgave at samarbejde med kommunerne om det forebyggende arbejde.

Begynder hos de unge

Derfor har Sara brugt de seneste tre måneder på at lægge de første følere ud til det samarbejde, der forhåbentlig skal bidrage til, at der fremover kan reduceres i de kriminelle handlinger. Det gælder både samarbejdet med borgere og med kommunen.

"Det er jo en ny stilling, så det handler meget om at finde sig selv i det. Men det har været helt naturligt at begynde med børne- og ungeområdet, fordi der her allerede var etableret et samarbejde med kommunen, som vi kan bygge videre på. Og det er samtidig et område, som vil fylde meget i mit fremtidige arbejde, da den forebyggende indsats her er ekstra vigtig," fortæller hun.

Indsatsen handler blandt andet om, at Sara hver uge mødes med ansatte hos kommunens familieafdeling samt medarbejdere fra SSP-samarbejdet og kommunens gadeteam.

"Her drøfter vi de unge, som på den ene eller anden måde har været i kontakt med politiet og vurderer, hvilke tiltag der vil være mest hensigtsmæssige. Er det mig, der skal tage en bekymringssamtale med de unge, eller er det bedre, at det er kommunens ansatte, der løfter opgaven. Det er en rigtig god måde at få løst problemerne på, fordi vi har den løbende dialog og indblik i, hvad der foregår hos de unge," lyder det fra områdebetjenten.

I den seneste tid har netop de unge været oppe at vende i den offentlige debat, fordi man oplevde flere tilfælde af uhensigtsmæssig adfærd på kommunens biblioteker. Tilfælde hvor unge brugte biblioteket som lokale til forfest. Men områdebetjenten mener ikke, at der er større udfordringer med de unge i Rudersdal end i andre sammenlignelige kommuner.

"Der er ikke tegn på, at der skulle være hverken flere eller færre tilfælde af den slags problemstillinger. Og de hændelser der er, fordeler sig ud over hele kommunen. Men det er klart, at vi tager alle tilfælde meget alvorligt," fortæller hun.

Bad cop/good cop

Det er dog ikke kun i negativ sammehæng, at Sara stifter bekendtskab med kommunens unge. Faktisk er rollen som 'the good cop' en stor del af hendes nye job.

"Cyklistprøven på skolerne er en god anledning for mig til at få præsenteret mig selv, så børnene ikke kun forbinder politiet med noget negativt. Børnene skal vide, at politiet er der, og jeg støtter meget gerne op om den slags projekter," siger hun og tilføjer:

"Det er netop det, der er tanken i denne stilling. Når de akutte ting opstår, og der skal ringes 112, så er det ikke mig, borgerne får fat på. Mit fokus er i stedet på de helt nære og forebyggende tiltag."

"Jeg gør en dyd ud af at håndtere borgernes henvendelser til mig relativt hurtigt. For selvom det enkelte problem med for eksempel utryghed i et boligområde ikke er en kæmpe problemstilling set i det store billede, så betyder det meget i den enkelte borgers hverdag. De problemstillinger vil jeg meget gerne bidrage til at løse," forklarer Sara.

Det er da også et helt bevidst træk fra Nordsjællands Politi. I et notat om den nye organisering fremhæves det, at arbejdet med forebyggelse og nærhed skal styrkes:

"En almindelig sag for politiet vil være en væsentlig sag for den enkelte borger. Et vigtigt mål med den nye organisering er at blive bedre til at behandle også de mange mindre og mellemstore straffesager indenfor rimelig tid og med den rigtige kvalitet."

Hvis den mission skal lykkes handler det ifølge Sara selv i høj grad om at gå i dialog med borgerne og være synlig i gadebilledet.

Betjent på gaden

"Netop det med at være synlig, har borgerne nok manglet lidt i de seneste år. Når jeg møder folk på gaden i dag, er de med det samme på stikkerne og spørger, hvad der er sket. Og der er jo sjældent sket noget, men borgerne er ikke længere vant til at se en betjent på gaden," forklarer hun.

Netop derfor har den nye områdebetjent blandt andet også været at finde i Holte Midtpunkt under julehandelen i et forsøg på at afværge tyverier og samtidig vise flaget over for borgerne. Men det er ikke gjort med det, for hun vil også meget gerne i snak med borgerne.

"Dialogen er vigtig, og det handler for mig i høj grad om at lytte. Når jeg møder folk, har de tit noget på hjerte, og jeg lytter gerne. Det er jo på den måde, at jeg kan finde ud af, hvad der rører sig i lokalsamfundet, og som afgør, hvordan jeg skal prioritere min indsats. For mig er det vigtigt, at borgerne føler sig hørt, og hvis jeg ikke selv kan hjælpe, kan jeg i hvert fald sørge for at agere serviceled og give beskeden videre til rette vedkommende."

Dialogen er med andre ord et af betjentens primære arbejdsredskaber. Men trods det forebyggende fokus, er Sara også stadig politibetjent.

"Jeg vil gerne tale til folks sunde fornuft, men hvis jeg omvendt ser ulovlige parkeringer eller lignende, har jeg selvfølgelig også bødeblokken med," fortæller hun.

Den proaktive betjent

Sara kommer fra en stilling i den lokale efterforskningsgruppe på Station Syd i Gentofte. Rudersdal er derfor langtfra ukendt territorie for hende.

En af de kriminalitetstyper, som er udbredt i Rudersdal, er indbrud. Men også i den forbindelse, bliver fokus for den lokale områdebetjent den forebyggende indsats.

"En succes for mig er, hvis vi kan nå at gøre noget, inden det er for sent. Både i forhold til eksempelvis de unge og i forhold til at undgå, at der sker indbrud. At jeg via et foredrag kan ruste borgerne til, hvordan de bedst sikrer deres hjem. Det er meget federe end at skulle ud efterfølgende og lave en gerningsstedsundersøgelse," siger Sara og tilføjer:

"For mig er den indsats hamrende vigtig, og jeg synes, det er dejligt, at der bliver sat fokus på det med dette initiativ."

I den sammenhæng er der hos Nordsjællands Politi også netop oprettet et nyt initiativ, hvor man via politiets hjemmeside kan 'bestille en betjent'.

Det går i al sin enkelthed ud på, at man via politiets hjemmeside kan bede politiet om at komme ud til en færdselskontrol, holde foredrag eller være til stede ved større arrangementer. Og det vil blandt andet være Sara, som man kan få besøg af.

Fysisk har Sara kontor sammen med de øvrige områdebetjente på stationen i Hillerød. Men hun færdes i det daglige i Rudersdal, og vil kunne træffes her.

Publiceret 11 January 2019 11:00