Der er varslet fyringer af skolelærere

Det faldende elevtal indebærer nu, at der skal afskediges lærere på skoler i Rudersdal

Af
Anne Dahl Kristensen

I forbindelse med den igangværende debat om ny skolestruktur i Rudersdal Kommune er det flere gange blevet nævnt, at elevtallet falder, og at man derfor er nødt til at tilpasse kapaciteten på området.

Rudersdal Avis har bedt om de konkrete tal på området, og skolechef Martin Tinning oplyser, at det samlede elevtal på de 12 folkeskoler i Rudersdal er faldet med knap 400 elever siden 2015, hvilket skyldes det demografiske fald i børnetallet.

Samtidig oplyser skolechefen, at kommunens befolkningsprognose fra 2018-2030 viser, at antallet af 6-15 årige børn forventes at falde med cirka 300 børn.

"Tendensen fra det seneste år indikerer et lidt større fald, hvilket formodentlig vil fremgå af marts måneds nye prognose," skriver Martin Tinning i en mail.

To skoler berørt

Den tendens får nu konsekvenser. For med begrundelse i det faldende børnetal er der varslet fyringer af skolelærere på to skoler i Rudersdal.

"Samlet forventes elevtallet at falde med omkring 140 elever til næste år, og faldet i elevtallet reducerer behovet for lærere og pædagoger på skolerne. Jeg er pt. kun bekendt med, at der er varslet opsigelser på to skoler, nemlig Høsterkøb og Toftevang, og opsigelserne vil være gældende fra det kommende skoleår," skriver Martin Tinning i sin mail til redaktionen.

Hos Rudersdal Kredsen af Danmarks Lærerforening bekræfter man også, at der er varslet fyringer på skoleområdet.

"Vi har fået besked om, at der er varslet tre fyringer, men vi forudser, at der vil komme flere. Det er ikke i samme omfang, som vi havde sidst, der var fyringer. Men det er slemt nok, for der er ikke meget tilbage at skære af," siger Marianne Toftgaard, kredsformand for Rudersdal Kredsen.

Det endelige antal af nedlagte stillinger, kan fortsat nå at regulere sig, da der i forbindelse med den aktuelle situation også indføres midlertidigt ansættelsesstop. De berørte medarbejdere kan dermed eventuelt komme i betragtning til stillinger, der måtte blive ledige på andre skoler i kommunen.

Tiltrængt strukturarbejde

Netop på grund af det faldende elevtal vurderer man hos den lokale afdeling af Danmarks Lærerforening, at arbejdet med den nye skolestruktur er nødvendigt.

"Jeg synes i hvert fald, at det er positivt, at man fra politisk side har set, at skoleområdet er trængt. Umiddelbart havde jeg jo helst set, at der var ressourcer til at give flere penge til skoleområdet, for det er tiltrængt. Men det er trods alt positivt, at man har set, at man er nødt til at gøre noget. Nu håber jeg bare, at man laver en ordentlig proces, hvor medarbejdernes faglige kompetencer inddrages," siger Marianne Toftgaaard.

Publiceret 16 January 2019 10:30