Det er foreløbig ikke lykkes at få stillingen som skoleleder besat for Skovlyskolen. Derfor varetager Søren Wadt stillingen midlertidigt, samtidig med at han fortsat også er skoleleder på Ny Holte Skole. Arkivfoto

Det er foreløbig ikke lykkes at få stillingen som skoleleder besat for Skovlyskolen. Derfor varetager Søren Wadt stillingen midlertidigt, samtidig med at han fortsat også er skoleleder på Ny Holte Skole. Arkivfoto

Svært at rekruttere skoleledere

Den uafklarede situation med den fremtidige skolestruktur gør det svært at tiltrække kandidater

Af
Anne Dahl Kristensen

På Skovlyskolen i Holte er det endnu ikke lykkes at finde den kandidat, der kan varetage hvervet som skoleleder på stedet.

"Det er generelt svært at finde kvalificerede kandidater, når vi skal finde nye skoleledere. At vi samtidig står midt i en uafklaret situation vedrørende den nye skolestruktur, gør det kun sværere," siger Jens Darket (V), formand for skolestrukturudvalget og medlem af børne- og skoleudvalget i Rudersdal.

"Dette stillingsopslag falder sammen med den igangsatte proces om en styrket skolestruktur. Det har været medvirkende til, at nogle kandidater har valgt ikke at søge stillingen, før der er en afklaring om den fremtidige skolestruktur," skriver skolechef Martin Tinning i en mail.

I stedet er Søren Wadt blevet midlertidigt konstitueret som skoleleder af Skovlyskolen, imens han samtidig fortsætter som skoleleder af Ny Holte Skole. Og det er en rigtig fint løsning, mener formanden for skolestrukturudvalget.

"At have en konstitueret leder i en kortere periode er noget, vi har gode erfaringer med, så det giver ikke anledning til bekymring," siger Jens Darket.

Øvrige ændringer i Holte

På Dronnninggårdskolen i Holte er der også sket ændringer i skoleledelsen. Det skyldes dog ikke strukturarbejdet, men derimod, at skoleleder Gitte Moltzen er blevet frikøbt 40 procent af sin tid i Holte.

Hun skal herfungere som ledelseskonsulent for Undervisningsministeriet og hjælpe andre skoler i landet.

"Det giver en rigtig god erfaring og indsigt i, hvordan andre skoler arbejder," skriver Martin Tinning i sin mail til redaktionen.

Publiceret 17 January 2019 10:00