Hver tirsdag mødes børn fra Børnehuset Ellesletten med beboere på Krogholmgård. Sammen laver de gymnastik, der styrker børnenes motorik og bidrager til øget livsglæde hos de ældre. Foto: Anne Dahl Kristensen

Hver tirsdag mødes børn fra Børnehuset Ellesletten med beboere på Krogholmgård. Sammen laver de gymnastik, der styrker børnenes motorik og bidrager til øget livsglæde hos de ældre. Foto: Anne Dahl Kristensen

Generationsmøde på plejehjemmet: "Børnene giver livsglæde til de ældre"

Hver uge besøger seks børn fra Børnehuset Ellesletten bofællesskabet Krogholmgård, og både de demente ældre og børnene har noget at give til hinanden ved generationsmødet

Af
Anne Dahl Kristensen

Det er tirsdag formiddag, og Annabelle, Johanne, Caroline, Christoffer, Aksel og Daniel er netop trådt ind ad døren sammen med to pædagoger. Børnene kommer fra Børnehuset Ellesletten, og hver tirsdag besøger de bofællesskabet for at være en del af den gymnastik, som de ældre laver om tirsdagen.

Børnene går ud i de respketive lejligheder og skaber kontakt til de ældre borgere, som de kender i forvejen. Aksel stryger hen til Hans´ lejlighed, imens Johanne sætter kurs mod Anne Lises lejlighed. Med de ældre i hånden går de sammen mod fællesrummet i den anden længe af den gård, som danner rammen om Krogholmgård.

Bofællesskabet i Trørød er bolig for 31 ældre borgere, der er ramt af svær eller middelsvær demenssygdom, og en gruppe af disse er nu klar til gymnastik i selskab med børnene.

I fællesrummet står stole linet op i en rundkreds, og børnene sætter sig på stolen ved siden af den beboer, som de har den tætteste relation til.

"Aksel sidder ved siden af mig," lyder det stolt fra Hans, idet han sætter sig roligt i stolen.

Rummelige børn

Anita, der er fyioterapeut på Krogholmgård, sætter gang i dagens program, og der lægges ud med en rask omgang fingerpolka.

"Med hænderne siger vi klap, klap, klap. Med fødderne siger vi tramp, tramp, tramp. At du må huske på, sådan skal en ægte polka gå...," synger børn og ældre i fællesskab og laver fagter med hænderne.

Efter en goddag-sang kommer "Ole Orm" på rundtur. Og med det ergonomiske redskab i hænderne får både børn og ældre stimuleret sanserne, imens de fortæller, hvad de hver især hedder. Det har samtidig en identitetsstyrkende effekt på de ældre.

Børnene sidder stille og lytter. Her er ingen skrig eller uro i sædet. Heller ikke selvom nogle af beboerne har brug for lidt tid til at formulere sig i.

"Mange af de øvelser vi laver her sammen med de ældre er ting, som vi normalt også ville lave med børnene. Ting, som styrker børnenes motorik og foregår på deres præmisser. Men her lærer børnene samtidig at indgå i et fællesskab med andre, der ikke kan begå sig på de samme præmisser. Og vi oplever, at der er en helt naturlig accept fra børnene side. De er faktisk utrolig rummelige og sidder pænt og lytter," fortæller Christina Bjørn Thomsen, der er leder af Børnehuset Ellesletten i Trørød.

Fysisk brobygning

Efter de indledende øvelser går det løs med Bro-Bro-Brille. Børnene ved præcis, hvad der skal ske, og de har allerede stillet sig op i midten af stolekredsen. Her står de klar til at gå i futtog ind mellem beboerne, der med hænderne danner en bro, de kan gå under.

Synet bliver ikke mere symbolsk end dette. For det er netop det, det hele handler om. Gennem gymnastikken bygges der bro mellem generationer. Her er ingen fordomme og forudintagede holdninger. Her hersker umiddelbarheden, og begge parter - store som små - har fuldt fokus på det enkelte menneske, som de står ansigt til ansigt med.

Initiativet er opstået på baggrund af et samarbejde mellem afdelingsleder Mira Louise Friis, lederen af Krogholmgård, Jo Helvad og Inger Billund, der er brobygger. Hun arbejder aktivt for bogstaveligt talt at slå dørene op til de enkelte plejehjem. Hendes mission er at gøre plejehjemmet til en synlig og aktiv medspiller i lokalmiljøet.

"Livet er på ingen måde slut for hende og ham, der bor på plejehjem. De bor der, fordi de har brug for støtte i hverdagen, men de har også lyst og behov for alt det andet, der giver indhold i ethvert menneskes liv: Oplevelser, glæde, knus og kærlighed," fortæller Inger Billund.

En betragtning, som afdelingslederen på Krogholmgård er helt enig i.

"Samarbejdet handler selvfølgelig om at bygge bro mellem generationer. Men det handler også om at afmystificere demensområdet. For generationer kan få stort udbytte af at bruge hinanden noget mere på tværs," lyder det fra Mira Louise Friis.

Ældre med ressourcer

Med andre ord er der behov for øget livskvalitet. Og det er netop, hvad samarbejdet med Børnehuset Ellesletten har betydet for en gruppe borgere på Krogholmgård.

"Vi ønsker at skabe livsglæde blandt de borgere, der bor her. Og det oplever vi virkelig igennem dette samarbejde," fortæller Anita Herringsted Kondrup, der er fysioterapeut på Krogholmgård.

"Vi ser borgere, der normalt ikke kan sige et ord, som pludselig rejser sig og deltager aktivt i tingene. Grundet deres sygdom har flere af beboerne svært ved at huske ting. Men de børn, som de danner relation til, husker de tydeligt," fortsætter Anita.

I mødet mellem børn og ældre bliver der fortalt historier. Der bliver leet, og der bliver lyttet.

Men ikke mindst er mødet mellem børnene og de ældre fritaget for alle de barrierer og forbehold, som andre kan have i mødet med en plejehjemsbeboer.

"Børnene tænker ikke over, at de møder et sygt menneske, når de kommer her. De møder de ældre som ethvert andet menneske, og de stiller de samme spørgsmål, som de ville gøre til andre. Men samtidig oplever de også, at livet kan være anderledes end det, de er vant til," fortæller Christina Bjørn Thomsen fra Børnehuset.

En del af hinandens liv

Tanken om et samarbejde med et plejehjem har længe været en del af idekataloget hos lederen af Børnehuset Ellesletten. Men i en travl hverdag er ideen ikke blevet ført ud i livet. Ikke før Inger Billund ringede.

"Da vi blev spurgt, om vi ville være en del af dette samarbejde, var jeg ikke et sekund i tvivl. Det er virkelig givende på rigtig mange måder," slår Christine Bjørn Thomsen fast.

Aktiviteterne i rundkredsen ved dagens gymnastik er ved at nå sin afslutning. Efter øvelser med den klassiske faldskærm, hvor børn og de ældre i fællesskab skal sørge for at få ballonerne i midten til at flyve - til stor morskab for alle - er den sidste øvelse med at kaste en bold i nettet i gang. Der er stadig ro på rækkerne. Men omvendt er der også plads til de pludselige indskydelser, når fristelsen til at sparke til bolden bliver for stor for de små.

Det er præcis, som det skal være. Det er tid til at rydde op og gå hver til sidst. Beboerne får hjælp til at komme ud i deres respektive lejligheder, imens børnene krudter af i rummet. Derefter spiser børnene deres medbragte medpakker og går hjem til børnehuset igen.

"Vi prøver at blive en del af hinandens år, og derfor har vi også været oppe og gå lucia for de ældre, vi har været til fælles julegudstjenester, og til fastelavn vender vi også tilbage for at slå katten af tønden. For børnene vil rigtig gerne herop," fortæller Christine Bjørn Thomsen.

Tid og nærvær

Fælles for alle de generationsmøder, som Inger Billund har stået bag er, at det i bund og grund er simple redskaber, der skal tages i brug. Det handler ikke om store forkromede arrangementer. Tværtimod er hverdagens aktiviteter et glimrende samlingspunkt. Det kræver "kun" tid og nærvær.

"I alle aldre får vi fornyet energi, når vi giver til andre. Men at få tid og nærvær fra andre er blevet en luksus i vores samfund, og det er lige præcis 'den ydelse', som de ældre kan og meget gerne vil bidrage med. De ældre oplever, at de stadig har noget at give videre, og dermed stadig er en ressource for samfundet. Og omvendt kan børnene bidrage til at forhøje livskvalitetet hos de ældre. Børnene nyder at opleve verden sammen med de ældre, høre om gamle dage og at kunne gøre noget for de ældre," fortæller Inger Billund.

Samarbejdet mellem børnehuset og bofællesskabet har stået på siden september.

Publiceret 22 January 2019 10:00