"Reformen her stiller store krav til bedre samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende læger. Det synes jeg er godt. For som det er i dag, så er der alt for mange eksempler på, at patienter falder mellem alle stolene," siger Christoffer Buster Reinhardt.

Reform sætter fingeren ned dér, hvor sundhedsvæsenet ikke leverer godt nok

Regionsrådsmedlem Christoffer Buster Reinhardt (K) er overvejende positiv over for regeringens forslag til en ny sundhedsreform. Men han er også lidt skeptisk

Af
Mikkel Brøgger Petersen og Lars Schmidt

-Hvilken betydning får den nye sundhedsreform for den enkelte borger i kommunen, som det ser ud på nuværende tidspunkt?

"For den enkelte borger er der to større ændringer: 1813 bliver nedlagt og erstattet af en landsdækkende akuttelefon, 113. Det er godt, fordi man naturligvis skal have en læge i røret, når man ringer for at få hjælp. Sådan er det ikke i dag, men det er heldigvis regeringens ambition, at det skal være sådan. Det andet er, at vi i Rudersdal skifter akuthospital til Hillerød fra Herlev og Gentofte Hospitaler. Min bekymring er om der er nok sengepladser på Hillerød. Den diskussion har vi allerede.

Og endelig, vi er to regionsrådsmedlemmer fra Rudersdal. Er det et tab, at vi bliver afskaffet? Naturligvis ikke. Det handler jo om at skabe den bedste og mest sammenhængende behandling for patienterne."

-Hvilken betydning får det for kommunen, hvis regionerne nedlægges, og der i stedet skal udpeges en bestyrelse af regeringen?

"Det får stor betydning for kommunerne og dermed også for borgerne. Reformen her stiller store krav til bedre samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende læger. Det synes jeg er godt. For som det er i dag, så er der alt for mange eksempler på, at patienter falder mellem alle stolene. Et forpligtende samarbejde til gavn for patienterne er godt og vigtigt.

Borgmesteren og formanden for Social- og Sundhedsudvalget vil skulle indgå i en ny politisk overbygning omkring Hillerød Hospital. Problemet, set med mine øjne er blot, at denne overbygning reelt set ingen politisk indflydelse har på udviklingen af den nordsjællandske sundhedsstruktur. Det må ikke bare ende som en snakkeklub."

-Har man de nødvendige ressourcer i kommunen til, at flere sundhedsopgaver flyttes ud til kommunen?

"Det er klart, at kommunen på nuværende tidspunkt ikke kan løfte alle de opgaver, som i dag er regionens. Det skal opbygges. Det kræver sundhedsfagligt personale med de rigtige kompetencer. Det er er en opgave vi konservative i kommunalbestyrelsen glæder os til at tage fat på. Ligesom vi ser frem til, hvordan Folketinget tager ansvar og får lavet en udligningsreform, der gør det økonomisk muligt for os i Rudersdal. Tingene hænger jo sammen."

-Hvad så du gerne ændret, inden reformen blev endeligt vedtaget?

"Overordnet synes jeg reformen er god, og sætter fingeren ned der, hvor sundhedsvæsnet i dag ikke leverer godt nok. Men det gør ondt helt ned i maven på mig, at man vil flytte det specialiserede socialområde ud i kommunerne. Det handler om bosteder til mennesker, der har behov for specialiseret hjælp i hverdagen for eksempel Jonstrupvang i Ballerup for mennesker med spastiske lammelser, Hulegården i Brøndby for voksne med udviklingshandicap og Solgaven i Farum for ældre blinde og svagsynede. Langt de fleste kommuner er alt for små til at drive den slags institutioner, og efter min mening burde staten tage ansvaret."

Publiceret 22 January 2019 07:30