"Jeg er tilhænger af forandringer og nye måder at tænke på, og tilrettelægge arbejdsprocesser på, men det forudsætter, at forandringerne bliver til noget bedre, og at de er gennemtænkte. Og det er smarte oplæg i et valgår sjældent," mener Poul Bach (S).

Reformen er mere et valgoplæg end egentlig realpolitik

Begejstringen for regeringens oplæg til en sundhedsreform kan ligge et meget lille sted hos socialudvalgsmedlem Poul Bach.

Af
Mikkel Brøgger Petersen og Lars Schmidt

-Hvilken betydning får den nye sundhedsreform for den enkelte borger i kommunen, som det ser ud på nuværende tidspunkt?

"Ud fra Det der er tilgængelig af oplysninger på nuværende tidspunkt, får den bye sundhedsreform ingen betydning for den enkelte borger i Rudersdal. Det er gammel vin på nye flasker og er efter min opfattelse mere et valgoplæg end egentlig realpolitik. Rudersdal Kommune har etableret et sygeplejefagligt akutteam, der har et fortrinligt samarbejde med både de praktiserende læger, alarmcentralen 1813, og sygehusene i regionen. Ligeledes har vores Hjemmepleje og genoptræningscentre fået etableret et godt samarbejde og en god kommunikation med hospitalerne ifm vore borgeres udskrivning efter hospital indlæggelser, så Lars Løkkes sundhedsreform vil formentlig i værste fald ødelægge noget der fungerer, og i bedste fald, ingen betydning have for det Arbejde der udføres af et dygtigt personale allerede i dag."

-Hvilken betydning får det for kommunen, hvis regionerne nedlægges, og der i stedet skal udpeges en bestyrelse af regeringen?

"Jeg kan ikke lige se formålet med at nedlægge et politisk ledet organ, med et udemokratisk sammensat, andet organ, ikke andet end, at Christiansborg politikerne vil ind og detailstyre sundhedsvæsenet. Når det er sagt frygter jeg, at det samarbejde og den koordination der i dag er mellem regionens sygehuse og kommunerne bliver bombet tilbage, og at der skal startes forfra. Og i det spil er der kun vore ældre og syge borgere der bliver taberne."

-Har man de nødvendige ressourcer i kommunen til, at flere sundhedsopgaver flyttes ud til kommunen?

"Svaret er meget kort: NEJ. Rudersdal Kommune vil både komme til at mangle finansiering og få endnu sværere ved at rekruttere personale. Iøvrigt, hvordan kan nogen finde på at ville sætte en sådan proces i gang, når alle ved, at der hverken er uddannet tilstrækkeligt med læger eller sygeplejersker til at opfylde de krav der omtales i reformen. Der vil gå mindst ti år, før der er tilstrækkeligt mange læger og sygeplejerske uddannet, til det lovede personale i Lars Løkkes udspil. Så hvorfor stikke borgerne blår i øjnene? Hvis der skal laves en ny reform for sundhedsvæsenet, så vent dog til, at personalet er til stede, og sørg for at opnormere, så det personale der allerede er tilstede, ikke nedslides af stress og arbejdspres før tid."

-Hvad så du gerne ændret, inden reformen blev endeligt vedtaget?

"Jeg så gerne, at alle de gode tiltag, og al det gode samarbejde og den gode kommunikation, der er etableret og er ved at blive etableret, mellem det lokale og det regionale sundhedspersonale og forvaltninger, fik tid til at udvikle sig og blive optimalt, så kunne Christiansborg politikerne lave en reform på skuldrene af noget, der fungerede optimalt, istedet for at ødelægge det, mens det er under opbygning. Jeg er tilhænger af forandringer og nye måder at tænke på, og tilrettelægge arbejdsprocesser på, men det forudsætter, at forandringerne bliver til noget bedre, og at de er gennemtænkte. Og det er smarte oplæg i et valgår sjældent."

Publiceret 22 January 2019 08:00