"I udspillet er Rudersdal Kommune flyttet, så vi nu tilhører Nordsjællands Hospital i Hillerød. Det vil være rigtig ærgerligt for vores allerede etablerede akutsamarbejde med vores omkringliggende kommuner. Jeg vil selvfølgelig bruge min sidste tid i Regionsrådet på at kæmpe for at Rudersdal forbliver tilknyttet Herlev/Gentofte," siger Randi Mondorf.

Vil kæmpe for, at borgerne skal på sygehus i Herlev eller Gentofte

Randi Mondorf (V) kommer her med sine uddybende kommentarer til regeringens forslag til en sundhedsreform

Af
Mikkel Brøgger Petersen og Lars Schmidt

-Hvilken betydning får den nye sundhedsreform for den enkelte borger i kommunen, som det ser ud på nuværende tidspunkt?

"Lige nu ser jeg nogle overordnede strukturer og organiseringer, og så er der masser af ubesvarede spørgsmål - herunder ikke mindst, hvilken finansiering, der følger med ud i kommunerne til de nye opgaver. Der er også nogle nødvendig lovændringer (hvornår er det Serviceloven og hvornår er det Sundhedsloven), som skal besluttes. Det er altafgørende for mere sammenhæng, at der kommer samme it system, eller adgang til de samme informationer på sygehus, hos praktiserende læge og i hjemmeplejen. Jeg går ud fra, at de beslutninger bliver taget.

Ambitionen om, at flere skal opleve mere sammenhæng mellem sygehus, praktiserende læge og kommune er både god og nødvendig, Det samme er ambitionen om, at flere borgere skal behandles i deres hjem, eller tættere på deres bolig.

Det er ambitioner, som er indeholdt i de såkaldte “Sundhedsfællesskaber”. Det er ikke mindst vores ældre borgere eller kronikere, diabetes og KOL patienter, som vil opleve, at mere behandling kan foregå lokalt. Men også børnefamilier vil få glæde af det."

-Hvilken betydning får det for kommunen, hvis regionerne nedlægges, og der i stedet skal udpeges en bestyrelse af regeringen?

"Det forventer jeg mig meget af, og her vil de involverede kommuner være politisk repræsenterede med deres borgmester og én mere.

I Rudersdal Kommune er vi allerede godt i gang med den udvikling i vores fælles akutteam, som netop har medført, at mange af vores ældre borgere kan blive behandlet af en sygeplejerske eller læge i deres bolig, under vejledning fra 1813.

Det er en start på en udvikling, som jeg tror kommer til at løbe stærkt. Teknologiens muligheder gør, at langt mere behandling og kontroller kan foregå i hjemmet eller lokalt hos den praktiserende læge.

I udspillet er Rudersdal Kommune flyttet, så vi nu tilhører Nordsjællands Hospital i Hillerød. Det vil være rigtig ærgerligt for vores allerede etablerede akutsamarbejde med vores omkringliggende kommuner. Jeg vil selvfølgelig bruge min sidste tid i Regionsrådet på at kæmpe for at Rudersdal forbliver tilknyttet Herlev/Gentofte.

Det er derimod lidt uklart i reformteksten, hvor ansvarsfordelingen mellem “Sundhedsfællesskabet” og det specialiserede sygehus ligger. Det samme gælder den ledelsesmæssige reference mellem dem. “Hvem bestemmer hvad”."

Flere læger

"Også i Rudersdal Kommune oplever mange borgere, at det er svært at få tid hos deres egen læge, eller bare det at kunne vælge en læge. Reformen lover, at der etableres flere lægestillinger.

Borgernes forsikring for rette behandling på rette tid udtrykkes i patientrettigheder, som vi kender det fra udredningsretten og behandlingsgarantien. Begge vigtige rettigheder for vores sundhed, som regionerne har haft svært ved at indfri. Det lover regeringen nu, at sætte fokus på og forbedre.

Som noget nyt er det værd at bemærke, at sundhedsreformen nu varsler en rettighed i forhold til speciallæge. Det vil være en væsentlig forbedring for alle, om venter på øre, øjen-, hudlæge, gynækolog for at nævne nogle eksempler."

Finansiering

"Hvilken økonomi, der skal følge med til kommunerne, og hvilke principper den skal fordeles efter, er endnu ikke på plads.

Det samme gælder diskussionen af KMF (kommunal medfinansiering), som er det beløb kommunerne i øjeblikket betaler til sygehusene, når vores borgere er indlagt. Det er diskussioner, som KL fører med regeringen. I den forbindelse glæder det mig, at vores borgmester Jens Ive har en central placering i KL."

Demokratisk

"Godt nok har meget få borgere et kendskab til regionspolitikere. Det har de dog pludselig, når noget går galt, eller de har et særligt behov. En del beslutninger træffes idag baseret på lokale ønsker og hensyn. Det er svært at se det ske i et nationalt system. Den direkte demokratiske forbindelse for borgeren, vil kun gælde i Sundhedsfælleseskaberne.

Personligt har jeg den holdning, at jeg ikke mener, det giver god, borgernær drift, at noget er organiseret fra Christiansborg - eller Århus for den sags skyld. Jeg kender ikke til nogen gode eksempler på, at det fungerer bedre. Og jeg har også en tydelig holdning til, at vi skal værne om vores demokratiske ret til at have indflydelse på vigtige velfærdsområder. Denne ret reduceres markant med reformen, så det kan som borger bliver sværere og mindre gennemskueligt, hvor man skal henvende sig.

For mig personligt er det en ren fyreseddel med fratrædelse 31/12 2020. Hvad jeg så skal finde på, har jeg endnu ikke besluttet. Men der er masser at arbejde for frem til da."

Publiceret 22 January 2019 07:00