Jacob Hald har børn på Birkerød Skole. Han deltog i sidste uges minikonference om den nye skolestruktur, og han savnede en åben debat med politikerne. Privatfoto

Jacob Hald har børn på Birkerød Skole. Han deltog i sidste uges minikonference om den nye skolestruktur, og han savnede en åben debat med politikerne. Privatfoto

Forælder med opfordring til politikere: "Vær modig nok til at træffe den rigtige beslutning"

Tiden nærmer sig, hvor beslutningen om ny skolestruktur i Rudersdal skal træffes. Derfor ærgrer det en af forældrene, at der ikke var plads til debat ved sidste uges minikonference

Af
Anne Dahl Kristensen

"Jeg håber inderligt, at den løsning, som skaber den bedst mulige folkeskole i Rudersdal - inden for den økonomiske ramme - bliver resultatet af denne proces , og ikke at valget bliver truffet ud fra, at politikerne vil genere så få personer som muligt. Der vil være kraftig modstand mod ændringer, men jeg håber, at politikerne er modige nok og kæmper for det, der giver den bedste kvalitet."

Det fortæller Jacob Hald, der har børn på Birkerød Skole. Han deltog i onsdagens minikonference på Nærum Gymnasium, hvor der var lagt op til, at man kunne blive lidt klogere på den igangværende proces med at udarbejde en nye skolestruktur. Men mødet var en tam oplevelse, fortæller han.

"Jeg gik derfra med en temmelig flad fornemmelse. Der stod på kommunens hjemmeside, at der ville være debat med skolestrukturudvalget. Men det, der skete, var i hvert fald ikke det, som jeg forbinder ordet 'debat' med," siger han og tilføjer:

"Jeg følte mig faktisk lidt snydt. Det var jo mere en interviewrunde, hvor der blev stillet spørgsmål, der var udarbejdet på forhånd, og som mest havde til hensigt at få alle repræsentanter i tale. Jeg savnede i den grad noget debat."

Jacob Hald gjorde opmærksom på dette ved starten, da det blev fremlagt, at borgerne kunne skrive deres spørgsmål ned og aflevere dem. Men det blev blankt afvist at åbne for spørgsmål fra salen.

Bitter erfaring

Jacob Hald har været igennem processen én gang før. Hans børn gik nemlig på den daværende Kajerødskole, som tilbage i 2012 blev lagt sammen med Parkvejskolen på sidstnævntes matrikel. Det var ifølge forælderen ikke en konstruktiv proces, og han opfordrer derfor til, at det bliver anderledes denne gang.

"Ved lukningen af Kajerødskolen var det en meget uigennemskuelig beslutningsproces. Efter kataloget med forskellige løsninger var fremlagt, kom der pludselig en helt ny løsning, som ingen havde hørt om, som blev vedtaget. Og vi kunne ikke få fremlagt hvilke undersøgelser og data, der havde ført til den konkrete beslutning. Jeg håber, at det kan blive anderledes denne gang," siger Jacob Hald, som håber det bedste, men dog ikke føler sig helt overbevist.

Lokal indskoling

Selv hælder Jacob Hald til en model, hvor udskolingseleverne bliver samlet på én matrikel.

"Jeg er faktisk slet ikke imod, at der skal lukkes en skole, hvis det er det, der skal til. For jeg kan godt se, at der skal gøres noget. Jeg vil bare gerne have, at når man nu er i gang med dette arbejde, at man så træffer den beslutning, som sikrer den bedst mulige kvalitet i undervisningen," siger han og tilføjer.

"Det er åbenlyst, at specielt udskolingen halter og ville have gavn af at køre på en anden måde. Konkret savner jeg et højere fagligt niveau og motivation hos den enkelte elev. Kun hvis man samler alle udskolingseleverne i Birkerød på eksempelvis Toftevangsskolen, ville man have mulighed for at komme i mål med dette."

"Med én fælles udskolingsskole vil man kunne lave et powerhouse af en skole, for der vil lærerne kunne sparre med hinanden i alle fag - inklusive de små fag så som geografi. Derved kan man opbygge et af de bedste lærerteams i Danmark til gavn for eleverne og deres læring. Man vil også kunne tilbyde ny, spændende undervisning, som ingen skole i dag har elever nok til – eksempelvis programmering og kinesisk."

Jacob Hald uddyber:

"Toftevangsskolen ligger ideelt i miden af Birkerød med de andre skoler rundt om. De andre skoler vil så blive lokale indskolingskoler – ideelt til små børn hvor det er vigtigt at have skolen og legekammerater tæt på. Økonomisk set giver det også mening, da de rigtig dyre undervisningslokaler til for eksempel fysik og kemi kun skal opbygges og vedligeholdes på én skole.”

Det er et forslag, og Jacob Hald håber, at der bliver lejlighed til at debattere dette med politikerne for at finde frem til den bedste løsning. Gerne i et bredt offentligt forum. For onsdagens scenarie, hvor man kunne stille spørgsmål til politikerne én til én, giver han ikke meget for.

"Det holder ikke. Politikernes svar skal jo være til alle de fremmødte - vi skal inspirere hinanden til at finde den bedste løsning gennem en åben debat. Når det bare er en samtale mellem to personer, kan man ikke rykke noget, og man ved ikke, hvad de enkelte politikere står for - det er slet ikke en debat," lyder det afsluttende fra Jacob Hald.

Publiceret 23 January 2019 11:30