Hovedstadsudspillet: Det betyder det lokalt i Rudersdal

Torsdagens præsentation af regeringens nye Hovedstadsudspil giver mulighed for øget erhvervsudvikling i Nærum samt nye muligheder for anvendelse af eksempelvis den tidligere Egebækskole

Af
Anne Dahl Kristensen

"Visionen er klar: Der skal mere liv i Nærum."

Sådan lød overskriften på en artikel i Rudersdal Avis tilbage i oktober 2017. Heri blev den visionsplan, som politikerne har udarbejdet for Nærum, beskrevet. Det handler i korte træk om, at man gerne vil udnytte det allerede eksisterende erhvervsområdet mere effektivt og bæredygtigt og samtidig skabe mere liv i byen uden for normal arbejdstid.

Men planerne har indtil videre været svære at føre ud i livet. Det skyldes, at Nærum hidtil har været omfattet af Fingerplanens lovgivningsmæssige restriktioner for, hvor meget man kan udvikle området.

Men det ønsker regeringen nu at ændre på.

Mere lempelig lovgivning

Torsdag præsenterede erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), Hovedsstadsudspillet, der indeholder 100 initiativer, som ifølge ministeren skal fungere som en saltvandsindsprøjtning til hele hovedstadsområdet.

Flere borgere, vækst, mindre trængsel og plads til grønne områder er hovedpunkterne i udspillet.

Et af de væsentlige områder,der ændres ved, er netop en modernisering af Fingerplanen, der fungerer som den overordnede plan for, hvor der skal placeres boliger, erhverv, offentlige institutioner, transport og grønne områder i hovedstadsområdet.

34 kommuner, heriblandt Rudersdal, har tidligere fremsat deres ønsker til, hvad der bør ændres, og i det fremlagte udspil er der lagt op til 80 ændringer i Fingerplanen. Det gælder blandt andet mere lempelige regler, og i Rudersdal betyder det konkret, at Nærum Erhvervsby bliver udpeget som 'særligt lokaliseringsområde'.

Det betyder, at man fremover må udvikle større erhvervsbyggerier, eksempelvis kontorbygninger på over 1.500 kvadratmeter.

Flere boliger og mere liv

Den besked faldt i god jord hos borgmester i Rudersdal, Jens Ive (V). Ifølge ham er det nemlig et resultat, som der på den lokalpolitiske front er blevet arbejdet på igennem de sidste 12 år.

"Det har været temmelig barokt at have en historisk erhvervsby, som ikke har haft mulighed for at udvikle sig. Nærum Erhvervsby har haft tilladelse til at være industri- og erhvervsområde frem til 2007, hvor man af uransagelige årsager tog den tilladelse fra Nærum. Vi har kæmpet de sidste 12 år for at få den tilladelse tilbage, og nu er det lykkes. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for," siger Jens Ive og fortsætter:

"Det betyder flere arbejdspladser, flere boliger og i det hele taget mere liv i området."

Adgang til vigtig viden

Nærum er i kraft af sin fysiske placering mellem DTU i Lyngby og DTU Science Park i Hørsholm samt nærhed til såvel motorvej som offentlig transport et oplagt sted til nutidens videnserhverv, mener borgmesteren. Og netop derfor er stedet også af afgørende betydning, hvis man vil sikre udvkling, lyder det fra Ive.

"Alene Brüel & Kjær, der er en international virksomhed i topklasse og med hovedsæde i Nærum, har naturligvis behov for at udvikle sig. Og det har de haft udfordringer med. Det samme gælder for andre virksomheder, som er flyttet fra Nærum, hvor det hidtil ikke har været tilladt at lave erhvervsvirksomheder på over 1.000 kvadratmeter."

Det problem gøres det op med i hovedstadsudspillet, og dermed er der for virksomheder i Rudersdal også bedre mulighed for at placere sig midt imellem ekspertisen hos DTU i Lyngby og forskerparken i Hørsholm og dermed gøre brug af den tilgængelige viden.

"Vi er rykket meget tættere på DTU igennem de sidste år, og dette udspil giver os mulighed for at understøtte den udvikling endnu mere," siger Ive.

Nye mulig for Egebækskolen

Ændringerne til Fingerplan blev sendt i otte ugers høring i forbindelse med, at hovedstadsudspillet blev offentliggjort torsdag. Den ændrede Fingerplan forventes at træde i kraft først på foråret. Det falder også i god tråd med, at Rudersdal netop er i gang med at udarbejde den nye planstrategi, der skal vedtages inden årets udgang.

Foruden udvikling af erhverv indeholder det nye hovedstadsudspil også en mulighed for, at visse ejendomme, der i dag ligger placeret i den grønne kile i Fingerplanen, kan omdannes til erhverv, boliger eller institutioner. I Rudersdal betyder det, at Egebækskolen, som i dag anvendes til flygtninge, kan anvendes til nye formål.

De grønne grænser rykkes

"Der bliver flyttet på grænserne i de grønne kiler. Det betyder ikke, at der kommer færre grønne områder. Tværtimod vil områderne formentlig blive udvidet. Men ændringerne giver os mulighed for at ændre formålet med visse bygninger, eksempelvis Egebækskolen, som vil kunne bruges til andre formål. Vi har dog ikke lagt os fast på et nyt formål endnu," forklarer Jens Ive.

Det samme gælder for CFD Døvblindehuset ved Wesselsminde, som også tages ud af grøn kile for at kunne muliggøre en ændret planlægning for ejendommen.

Publiceret 29 January 2019 11:00