Sundhedsreformen kan blive en succes, hvis pengene følger med, lyder det fra Jens Ive. Foto: Lars Schmidt

Sundhedsreformen kan blive en succes, hvis pengene følger med, lyder det fra Jens Ive. Foto: Lars Schmidt

Ive: "Sundheds-reformen kan blive en succes, hvis pengene følger med"

Borgmesteren ser intet problem i, at folk skal køre nordpå for at komme på sygehuset, ligesom han mener, at kommunen har forbedret det specialiserede socialområde

Af
Mikkel Brøgger Petersen

Et større samspil mellem sundhedssektoren, de praktiserende læger og borgerne.

Et lokalt sundhedscenter med læger, ergoterapeuter og fysioterapeuter under samme tag, så der er sammenhæng mellem den private genoptræning og den kommunale genoptræning.

Det er overordnet, hvad borgmester Jens Ive (V) er tilfreds med i regeringens sundhedsudspil. For ham giver det også god mening, at man - ligesom med akutindsatsen - samarbejder med andre kommuner.

"Det bliver man nødt til, når det kommer til sundhedsindsatsen, for man skal helst op på et befolkningsgrundlag på 100.000 mennesker. Vi vil lave lokale sundhedssygehuse, men vi vil fortsat også samarbejde med andre kommuner," siger han.

Penge skal følge med

Hvad han derimod efterspørger er en tydelig tilkendegivelse af, hvordan opgaver, der går fra regionalt til kommunalt niveau, bliver finansieret.

"Det er ikke, fordi vi beder om flere penge, men når der er lagt op til, at vi overtager en stor del af opgaverne fra det regionale niveau og hospitalerne, skal finansieringen følge med over," siger han til Rudersdal Avis.

Kører allerede nordpå

Jens Ive går samtidig i rette med flere af sine kolleger i kommunalbestyrelsen.

I denne avis kunne man læse, at regionsmedlem og kommunalbestyrelsesmedlem Randi Mondorf (V) sagde, at Rudersdal nu hører til det kommende Nordsjællands Hospital.

Til det siger Jens Ive:

"Hovedparten af Rudersdals borgere har i gennemsnit over de sidste år brugt Hillerød Hospital. Så for hovedparten af borgerne vil der altså intet nyt være i det. I øvrigt vil det frie sygehusvalg også gælde efter en reform. Endelig er der i udspillet indarbejdet en høringsperiode efter en politisk vedtagelse af reformen hvor kommunerne selv kan ønske og begrunde deres sygehusvalg," siger han.

Socialområdet er løftet

En anden påstand, han korrigerer, er Christoffer Buster Reinhardts (K) om, at det specialiserede socialområde rykkes ud i kommunerne.

"Det område er allerede ude i kommunerne. Det skete i forbindelse med strukturreformen i 2007, så der har trods alt været 12 år til at vende sig til det. I øvrigt medførte det et væsentligt kvalitetsløft af institutionerne, som de daværende amter tilsyneladende ikke havde været i stand til at løfte," siger han og nævner Svaneparken som eksempel.

"Vi har folk med alle mulige diagnoser fra flere kommuner end blot vores, og det er et kæmpe område, som før lå i amtet. Den opgave varetager vi gerne, for det giver god mening for borgerne og os. Efter kommunalreformen har vi hævet indsatsen voldsomt. Vi har bygget nye rammer, og den sidste del er ved at være færdig. Vi kunne ikke leve med dét, vi overtog fra amterne. Det har været et 10-årigt forløb, og vi har forbedret indsatsen," siger han.

Publiceret 30 January 2019 11:30