Der var mødt lige under 200 forældre op til mødet, hvor der var stor opbakning til forslaget om at gøre Toftevangskolen til omdrejningspunkt for en fælles udskoling.

Der var mødt lige under 200 forældre op til mødet, hvor der var stor opbakning til forslaget om at gøre Toftevangskolen til omdrejningspunkt for en fælles udskoling.

Forældre bakker op om fælles udskoling på Toftevangskolen

Efter et stormøde på Toftevangskolen står det klart, at forældrene bakker op om det forslag til fælles udskoling, som skolebestyrelsen har udarbejdet

Af
Anne Dahl Kristensen

En stor del af forældrene til de cirka 500 elever på Toftevangskolen i Birkerød var torsdag samlet i fællessalen til stormøde. Begivenheden fandt sted på baggrund af den igangværende debat om ny skolestruktur i Rudersdal.

Skolebestyrelsen på Toftevangskolen har nemlig igennem de seneste uger arbejdet på et konkret løsningsforslag, som de nu sender videre til politikerne i håb om, at det vil blive taget i betragtning i den videre proces, hvor brikkerne til en ny skolestruktur skal falde på plads.

Det sker, selvom skolebestyrelsen ikke er enig i den underliggende præmis om faldende elevtal.

"Hvis vi ser på de udmeldinger, der kommer fra børne- og skoleområdet, hvor man fremhæver behovet for nye daginstitutioner, særligt her i i Birkerød, hænger det ikke sammen med et faldende børnetal. Antallet af børn i skolealderen falder, men hvad med alle de børn, der skal i skole i de kommende år? Derfor vil jeg godt stille et alvorligt spørgsmålstegn ved præmissen om et faldende elevtal," fortæller formanden for skolebestyrelsen på Toftevangskolen, Tomas Frydenberg og tilføjer:

"Men nu befinder vi os i denne proces, og det vil være uansvarligt af os som skolebestyrelse, hvis vi ikke bidrager til beslutningen, også selvom vi ikke er enige i præmissen. Ellers ender det med, at der bliver truffet en beslutning hen over hovedet på os."

Unikke bygninger

Det budskab, som forældre og skolebestyrelse sender videre til politikerne er, at de ser en mulighed i at gøre Toftevangskolen til omdrejningspunkt for en fælles udskoling. Det er der flere årsager til.

"For det første har vi plads til det. Toftevangskolen har i dag to spor på alle klassetrin, men vi har kapacitet til tre spor. Vi har en beliggenhed og en størrelse, der giver mulighed for at lave nogle gode tilbud, så vi rent faktisk ender med en styrket skole, som i første omgang var hele udgangspunktet for denne debat," fortæller Tomas Frydenberg.

Han fremhæver beliggenheden tæt på Birkerød Hovedgade og muligheden for at lave bedre valgfagstilbud, når elevtallet øges. Det vil samtidig bidrage til at tiltrække flere udskolingselever fra folkeskolerne i Birkerød. Endelig er der også den detalje, at Toftevangskolens bygninger er udpeget som værende bevaringsværdige i høj grad, og de kan derfor ikke umiddelbart anvendes til ethvert andet formål.

Men en fælles udskoling, må ikke ske på bekostning af indskolingen, fremhæver skolebestyrelsesformanden.

"Det er meget vigtigt for os at bevare klasserne i indskolingen og på mellemtrinnet. Vi mener, at en god folkeskole begynder i 0. klasse og fortsætter hele vejen op til udskolingen, så eleverne har mulighed for at spejle sig i hinanden og samles på tværs af årgange. Vi tror meget på, at det vil skabe god trivsel og læring," lyder det fra Tomas Frydenberg.

Besparelser i udsigt

Med en fælles udskoling på Toftevangskolen vil der frigives kapacitet på andre skoler i Birkerød, som kan anvendes til andre formål. Men hvad besparelsen i kroner og øre løber op i, er der endnu ikke skabt overblik over.

"Den udmelding, som vi har hørt, er, at der skal spares 21 mio. kr. om året på skoleområdet gældende fra 2021. Vores forslag kan i hvert fald bidrage med en del af den besparelse i form af mindre udgifter til basisdrift samt øget indtægt i form af flere elever. Men det er klart, at de øvrige skoledistrikter også er nødt til at bidrage for at få det samlede regnskab til at gå op," konstaterer Tomas Frydenberg.

Forældre på Toftevangskolen sætter i den kommende tid gang i diverse initiativer, som har til formål at skabe opmærksomhed omkring Toftevangskolen. Det er en helt naturlig konsekvens af den igangværende proces, mener skolebestyrelsesformanden.

"Jeg er formand for skolebestyrelsen, og jeg er forælder til børn på Toftevangskolen, så det ville være uansvarligt, hvis jeg ikke arbejdede for forslag, der styrker Toftevangskolen. Jeg ser det ikke som en kamp mellem skolerne, hvor det bliver os imod de andre. Jeg forventer da tværtimod, at de øvrige skoler agerer på samme måde," siger Tomas Frydenberg.

Forslaget blev ifølge formanden modtaget med opbakning blandt de fremmødte forældre ved mødet i torsdags, og det sendes nu videre som et løsningsforslag i debatten om ny skolestruktur.

Publiceret 06 February 2019 11:00