Kysten skal sikres, og det skal der nu laves en plan for i Rudersdal. Arkivfoto

Kysten skal sikres, og det skal der nu laves en plan for i Rudersdal. Arkivfoto

Øresundskysten i Rudersdal skal sikres mod oversvømmelse

I takt med den nye lovgivning om kystbeskyttelse, tager Rudersdal Kommune nu fat på opgaven med at lave en kystsikrings- og kystforvaltningsplan

Af
Anne Dahl Kristensen

Tilbage i september 2018 overtog kommunerne sagsbehandlingen i forbindelse med kystbeskyttelse fra Kystdirektoratet.

Det har derfor siden været kommunens opgave at afgøre, hvorvidt der kan gives tilladelse til kystbeskyttelse, når der samtidig skal vægtes hensyn som natur- og miljømæssige forhold, rekreative arealer og adgang til- og langs kysten.

Det er op til kommunen selv at afgøre, hvordan vægtningen mellem de forskellige hensyn bør være, og administrationen af kystbeskyttelsen kan derfor med andre ord få stor betydning for det fremtidige udtryk og anvendelse af kysterne i Rudersdal.

Det fremgår af dagsordenen for onsdagens møde i kommunalbestyrelsen, hvor sagen blev drøftet.

Her blev det nemlig godkendt, at der nu bliver lavet en såkaldt kystsikrings- og kystforvaltningsplan. En lille minianalyse, som giver kommunen et aktuelt kendskab til, hvordan situationen ser ud langt Øresundskysten i Rudersdal.

Kortlægning over kysten

"Planen skal indeholde en kortlægning af oversvømmelses- og erosionsrisikoen og anbefale et fremtidigt sikringsniveau for kommunen," lyder det i dagsordenen.

Heraf fremgår det også, at det i planen skal fastlægges, hvordan vægtningen af de enkelte førnævnte hensyn skal være.

Til formålet er der afsat 240.000 kr., som skal bruges på at finde den relevante data og på at lave planen. Der er dog et stykke vej til det konkrete udkast er klar.

"Kystsikrings- og kystforvaltningsplanen er et oplæg til den fremtidige sikring og forvaltning af vores kyster og er der for ikke en detaljeret plan. En evt. detaljeret plan med konkete løsninger vil først efterfølgende skulle udarbejdes i dialog med borgerne," fremgår det af dagsordenen.

Og der vil blive behov for yderligere kystsikring flere steder, spår formanden for miljø- og teknikudvalget.

"Der bliver ganske givet behov for kystsikring flere steder, og det kommer til at skulle ske i samarbejde med de borgere, som har ejendomme ud til vandet," lyder det fra Court Møller (R).

Det forventes, at det første udkast til planen bliver fremlagt for kommunalbestyrelsen i midten af 2019.

Publiceret 14 February 2019 11:30