Foruden fødselsforberedelse og træning tilbyder Ann Louise også de klassiske jordemoderydelser. Privatfoto

Foruden fødselsforberedelse og træning tilbyder Ann Louise også de klassiske jordemoderydelser. Privatfoto

Ann Louise booster de gravide i Vedbæk

Efter 15 års ansættelse i offentligt regi er Ann Louise Vestergaard Genckel sprunget ud som selvstændig. Hun har slået sig ned som privat jordemoder i Vedbæk

Af
Anne Dahl Kristensen

Tid. Det er en eftertragtet vare, som der bliver mindre og mindre af. Særligt når det gælder fødselsforberedelse og situationen på de offentlige fødegange. Paradoksalt nok, når det netop er i denne nye, livsomvæltende situation, at der for mange forældre er allermest brug for tid. Tid til at tale. Tid til at lytte. Tid til bare at være.

Det var blandt andet denne konklusion, som 42-årige Ann Louise Vestergaard Genckel nåede frem til sidste år. Hun er uddannet jordemoder, og hun har igennem de sidste 15 år været ansat på flere fødeafdelinger, dog primært på Rigshospitalet. Alt imens hun samtidig har stået i spidsen for flere sideløbende projekter, blandt andet et med særligt fokus på psykisk og socialt udsatte familier på Nørrebro.

"Da jeg blev færdig som jordemoder, herskede der en helt særlig arbejdsglæde i faget. Der var tid til, at vi kunne gøre os umage med vores arbejde. Men den tid er gradvist blevet mindre. I det offentlige sundhedssystem er der i dag ekspertise, men efterhånden mindre og mindre tid til den enkelte kvinde under graviditeten," fortæller Ann Louise og tilføjer:

"Jeg nyder samtaler med mennesker og det at kunne hjælpe folk i en tid, der er ny og svær. Ressourcestærke familier har også mange tanker og bekymringer om det at skulle have et barn, uanset om det er det første barn eller det næste i søskendeflokken. De har brug for en at tale med. En, som har tid til at lytte."

Ann Louise er langtfra den eneste, der i øjeblikket tager lytterøret i den anden hånd og nedsætter sig som privat jordemoder. Jordemoderforeningen oplever i disse år 'en væsentlig stigning' i antallet af privatpraktiserende jordemødre som Ann Louise.

Ifølge en landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende fra 2017, så savner mange forældre nemlig nærvær samt grundige samtaler om graviditeten, tid til fødselsforberedelse og understøttelse af en god start på amningen.

Tidligere konkurrencesvømmer

Ann Louise bor i Skodsborg, og udover at være uddannet jordemoder har Ann Louise også en fortid bag sig som konkurrencesvømmer. Hun har altid dyrket meget sport, og inden for de seneste år har hun også taget en uddannelse som personlig træner og kostvejleder.

Efter sin sidste graviditet endte Ann Louise i mødregruppe sammen med Frida Hallqvist, der dengang boede i Skodsborg, og som driver sit eget træningsunivers. Motionen blev bragt med ind i mødregruppen, og udover at bidrage til øget velvære, boostede det også Ann Louises tanker og affødte ideen til det private jordemodertilbud i Vedbæk.

"For mig var det opskriften på den gode barsel, og jeg besluttede mig for at kombinerede min erfaring som jordemoder med min passion for træning og generel sundhed," fortæller hun og tilføjer:

"At være gravid, føde og blive mor er for mange kvinder en af de største fysiske og psykiske udfordringer, de står over for i deres liv. Min ide er at ’booste’ gravide til fysisk og psykisk at gøre sig klar til at føde, at få den barslende tilbage i form og få indarbejdet gode og realistiske trænings- og kostvaner efter fødslen."

Barselsboost i Villa Marie

Villa Marie på Marievej i Vedbæk danner rammen om tilbuddet. Lokalet er gjort klar til at modtage såvel vordende mødre som babyer. Planen er nemlig, at Ann Louise vil tilbyde både private jordemoderkonsultationer, fødselsforberedelse samt efterfølgende træningsforløb, hvor mor kan deltage sammen med sin baby.

Både før og efter fødslen finder træningen sted på små hold, hvor der er plads til at tage hensyn til hver enkelt deltagers individuelle behov.

"Før fødslen handler det om at forberede den gravide til det, der skal ske såvel psykisk som fysisk. Hvert forløb indledes med en individuel samtale, hvor vi har tid til at tale om, hvad der optager den gravide, og hvilke bekymringer hun eventuelt har. Derefter kan jeg tilrettelægge forløbet i forhold til den enkelte," fortæller Ann Louise.

Samtalen kombineres selvfølgelig med de klassiske jordemoderydelser, hvor der blandt andet bliver lyttet hjertelyd, målt blodtryk og det vurderes, hvordan barnet ligger og trives i maven. Konsultationer kan holdes i Villa Marie eller hjemme hos den gravide, og konsultationen kan kombineres med en snak om kost, bevægelse og generel sundhed.

"Min erfaring er, at de kvinder, som har en god kropskontakt, de har en fordel, når de skal føde. Jeg har både haft en trapezudøver og en operasanger på fødestuen, og jeg kan se, at når kvinder er vant til at arbejde med deres krop og deres vejrtrækning, har de altså en fordel i selve fødselssituationen," fortæller hun.

Lyt til kroppen

Der er ikke tale om krævende træningsforløb, understreger jordemoderen. Det handler tværtimod om at give sig tid til at mærke sin krop.

"Graviditeten er en kæmpe omvæltning i livet. Inden graviditeten er kvinder ikke så forskellige fra mænd, og vi kan gøre, hvad vi har lyst til. Men pludselig begynder der for første gang at være nogle begrænsninger, både fysisk og psykisk. Jeg vil gerne hjælpe folk til at lytte til deres krop. Fødslen skal jo ske før eller siden, men med god forberedelse bliver det også en god oplevelse," fortæller Ann Louise og tilføjer:

"Som jordemødre er vi der til at hjælpe i fødselssituationen, men vi kommer ikke uden om, at det er den gravide, der skal føde barnet. Når man ved, hvad der skal ske, og man har gjort sig nogle tanker om, hvad man vil og ikke vil, er man forberedt og klar til at udføre opgaven. Det giver en større tryghed. Man slapper mere af, og er dermed også klar til at tage imod sit barn."

Det handler om at tage udgangspunkt i sin egen krop, og det samme er gældende ved de efterfølgende træningsforløb, som Ann Louise også tilbyder. Der skal være plads til, at kvinden kan have baby med, og der er afsat tid i programmet til, at der kan ammes, og man kan komme fem minutter senere, hvis der pludselig er en ble, der skal skiftes, inden man kan komme ud ad døren.

Privat er Ann Louise gift. Hun bor i Skodsborg sammen med sin mand og deres tre børn.

Læs mere på hjemmesiden: www.barselbooster.dk

Publiceret 20 February 2019 11:30

SENESTE TV