Forsøgsordningen med tre skoledistrikter er afsluttet og der er givet afslag på at forlænge perioden. Derfor vender man nu tilbage til de oprindelige 12 skoledistrikter. Arkivfoto

Forsøgsordningen med tre skoledistrikter er afsluttet og der er givet afslag på at forlænge perioden. Derfor vender man nu tilbage til de oprindelige 12 skoledistrikter. Arkivfoto

Det nye skoleår vender skolerne tilbage til 12 skoledistrikter

Barnets adresse bliver igen afgørende for, hvilken skole man hører til, når der igen indføres 12 skoledistrikter

I de to seneste skoleår har Rudersdal Kommune haft en forsøgsordning med tre skoledistrikter. Det slutter, fordi Undervisningsministeriet har afslået kommunens ønske om at forlænge ordningen.

Ministeriet har lagt vægt på, at der ikke ønskes en indskrænkning på forældrenes rettigheder til optagelse i en distriktsskole og mulighed for selv at vælge deres barns skoletilbud.

De tre distrikter gav blandt andet mulighed for at fordele eleverne på skolerne inden for samme distrikt, så man undgik for mange klasser med for få elever. Set i lyset af den aktuelle udfordring med faldende elevtal i kommunen, er formand for børne- og skoleudvalget Daniel E. Hansen (V) ærgerlig over afslaget.

"At indføre de 12 skoledistrikter igen går imod kommunens ønske om større fleksibilitet og bedre rammer for den optimale klassedannelse. Ønsket med de tre skoledistrikter var netop at komme tættere på de 24 elever i hver klasse, som giver de bedste vilkår for undervisningen," siger han i en pressemeddelelse fra Rudersdal Kommune.

Flere klasser med færre elever

Det kommende skoleår forventes at være en lille årgang. 545 børn har søgt om optagelse på kommunens 12 folkeskoler. Sidste år søgte 610 om optagelse, og året før var det 736 elever.

Genindførelsen af 12 skoledistrikter betyder, at antallet af elever i hver klasse er historisk lavt, ifølge kommunen. På to skoler bliver der kun én klasse, og tre andre skoler har klasser med under 20 elever.

"Med de 12 skoledistrikter skal vi imødekomme alle, der bor i distriktet. Det giver os store udfordringer i forhold til at skabe skoledistrikter med et stabilt antal elever, så vi bruger kræfterne bedst muligt, uden at det går ud over kvaliteten af undervisningen og skolernes selvstændighed," siger Daniel E. Hansen (V).

mikp

Publiceret 21 February 2019 11:30

SENESTE TV