Efter sommerferien oprettes der 24 børnehaveklasser på kommunens 12 folkeskoler. Modelfoto

Efter sommerferien oprettes der 24 børnehaveklasser på kommunens 12 folkeskoler. Modelfoto David - stock.adobe.com

Så mange børnehaveklasser får hver skole efter sommerferien

541 børn har søgt om optagelse i børnehaveklasse efter sommerferien. Det betyder 24 klasser på kommunens 12 skoler

Af
Anne Dahl Kristensen

Da klokken ringede ind til første time i børnehaveklassen i sommeren 2018, stod der 610 forventningsfulde børn klar til undervisning. Når samme scenarie gentager sig i efter sommerferien i 2019, vil der være cirka 541 børn klar.

Det er i hvert fald det antal, som for nuværende har søgt om optagelse på en af kommunens 12 folkeskoler til næste skoleår. Potentielt kunne der dog være 633 børn, som er det kendte antal børn i den pågældende alder i kommunen.

Som det fremgik af denne uges udgave af Rudersdal Avis har Rudersdal Kommune fået afslag på sin ansøgning om at forlænge forsøget med tre skoledistrikter. Derfor sker indskrivningen til børnehaveklasserne i det kommende skoleår efter de hidtidige regler med 12 skoledisktrikter. Og der bliver ikke brug for afslag på ansøgninger på langt de fleste skoler.

"På Dronninggårdskolen, Høsterkøb skole, Ny Holte skole, Nærum skole, Sjælsøskolen, Skovlyskolen, Vangeboskolen og Vedbæk skole vil alle ansøgninger om optagelse på skolen kunne imødekommes, idet der ikke vil være en klassedannelse på mere end 24 elever," fremgår det af dagsordenen for mødet i børne- og skoleudvalget, som behandlede sagen 6. februar.

Afvises på grund af mangel på børn

På Bistrupskolen og Trørødskolen imødekommes alle ansøgere også.

De afslag, der gives, bliver sendt af sted med en begrundelse om, at klasserne bliver for små, hvis ikke der gives afslag, fremgår det af dagsordenen.

"I henhold til styrelsesvedtægten kan elever, der søger en skole udenfor skoledistriktet, afvises med henblik på at skabe en samlet bedre klassedannelse for skolerne. Det er i henhold til ovenstående kun muligt på Toftevangskolen og Birkerød skole at afvise enkelte elever," fremgår det af dagsordenen, hvor det videre lyder:

"På Toftevangskolen kan 3 elever uden søskende på skolen afvises, således at skolen får en klasse med 26 elever i stedet for 2 klasser med henholdsvis 14 og 15 elever. 1 elev vil blive henvist til egen kommune og 2 elever til Birkerød skole, der hermed vil komme op på 81 elever fordelt på 3 klasser."

Ovenstående betyder også, at der kun bliver oprettet én børnehaveklasse på Toftevangskolen i Birkerød og på Høsterkøb Skole .

Sådan ser klassefordelingen ud i 2019

  Birkerød skole: 74 elever fordelt på 3 klasser (klassekvotient: 24,6)

  Bistrupskolen: 51 elever fordelt på 2 klasser (klassekvotient: 25,5)

  Dronninggårdskolen: 48 elever fordelt på 2 klasser (klassekvotient: 24,0)

  Høsterkøb Skole: 24 elever i 1 klasse (klassekvotient: 24,0)

  Ny Holte Skole: 46 elever fordelt på 2 klasser (klassekvotient: 23,0)

  Nærum Skole: 44 elever fordelt på 2 klasser (klassekvotient: 22,0)

  Sjælsøskolen: 39 elever fordelt på 2 klasser (klassekvotient: 19,5)

  Skovlyskolen: 35 elever fordelt på 2 klasser (klassekvotient: 17,5)

  Toftevangskolen: 26 elever i 1 klasse (klassekvotient: 26,0)

  Trørødskolen: 79 elever fordelt på 3 klasser (klassekvotient: 26,3)

  Vangeboskolen: 33 elever fordelt på 2 klasser (klassekvotient: 16,5)

  Vedbæk Skole: 42 elever fordelt på 2 klasser (klassekvotient: 21,0)

  I alt 541 elever fordelt på 24 klasser på 12 skoler (gns. klassekvotient: 22,5)

Sådan har fordelingen set ud de sidste fem år

  2018: 610 elever fordelt på 26 klasser (gns. klassekvotient: 22,9)

  2017: 564 elever fordelt på 26 klasser (gns. klassekvotient: 24,1)

  2016: 706 elever fordelt på 29 klasser (gns. klassekvotient: 24,0)

  2015: 603 elever fordelt på 28 klasser (gns. klassekvotient: 21,0)

  2014: 635 elever fordelt på 28 klasser (gns. klassekvotient: 23,0)

Publiceret 22 February 2019 11:30

SENESTE TV