Ifølge den nye befolkningsprognose for Rudersdal Kommune falder antallet af 6-15-årige kun med 89 børn sammenholdt med den tidligere prognose, hvor faldet blev spået til 301 børn. Modelfoto

Ifølge den nye befolkningsprognose for Rudersdal Kommune falder antallet af 6-15-årige kun med 89 børn sammenholdt med den tidligere prognose, hvor faldet blev spået til 301 børn. Modelfoto Chlorophylle - stock.adobe.com

Skolestruktur: Ny prognose spår mindrefald i elevtallet

Samtidig ses der en lille stigning i andelen af børn på 0-5 år i den nye befolkningsprognose for Rudersdal i 2019-2031. Men det ændrer ikke noget i forhold til behovet for ny skolestruktur, siger formand

Af
Anne Dahl Kristensen

Befolkningsprognosen udgives hvert år i Rudersdal Kommune, og i år er der formentlig flere forældre, der giver den lidt ekstra opmærksomhed.

Det skyldes det aktuelle arbejde med at udarbejde en ny skolestruktur for kommunens samlede 12 skoler. Mange løsninger er i spil. Det gælder både skolelukninger, sammenlægninger af skoler og styrket udskoling. Og baggrunden for det hele er ifølge politikerne et faldende elevtal på de lokale skoler.

I den seneste befolkningsprognose for 2018-2030 vurderes det, at der i de kommende år vil ske et fald blandt børn i alderen 6-15 år på i alt 301 personer svarende til et fald på 3,9 procent i løbet af de 12 år.

Men onsdag blev medlemmerne af kommunens økonomiudvalg præsenteret for den nye befolkningsprognose gældende for årene 2019-2031. Og heraf fremgår det, at andelen af de 6-15-årige børn i Rudersdal kun vil falde med i alt 89 personer frem til 2031. Det svarer til et fald på 1,1 procent.

I begge prognoser er der samtidig spået en fremgang blandt de mindre børn i alderen 0-5 år, og forudsigelsen er lidt højere i den nye prognose.

Ændrer ikke noget

Argumentet om det dalende elevtal som udgangspunkt for eventuelle skolelukninger har været anfægtet blandt forældre. I flere læserbreve i denne avis er der fremlagt andre tal og prognosser. Senest i et læserbrev fra Hans Jacob Hartling, som blandt andet skriver:

"De fleste kan blive enige om at der er et midlertidigt lille dyk i elevtal de næste par år, men derefter kan tallene læses forskelligt. Det ser dog meget overbevisende ud, at der en klar stigning fra 2027/2028 og fremefter, og den stigning vil være meget større end det størst tænkelige fald de næste 5 år. Tallene offentliggjort på www.rudersdal.dk/nyskolestruktur stopper (belejligt?) ved 2030, så den store forventede stigning efter 2030 bliver ikke vist i de tabeller og diagrammer."

Den ændrede udsigt til antallet af skolepligtige børn i kommunen i den nye prognose rykker dog ikke ved den grundliggende præmis om for få børn, siger formanden for børne- og skoleudvalget.

"Vi ønsker skoler med en robust klassedannelse samt et solidt fagligt og økonomisk fundament, og debatten er baseret på ambitioner om endnu bedre skoler. Det handler også om at bruge ressourcerne på eleverne, fremfor på mursten. I dag har vi en overkapacitet på vores skoler svarende til godt 1.500 elever, og antallet af elever falder fortsat i de kommende år. Vi skal sikre sammenhæng mellem skolestrukturen og antallet af elever, så vi får et solidt fundament for fremtidens skoler i Rudersdal," siger Daniel E. Hansen (V), formand for børne og skoleudvalget.

Han afviser samtidig argumentet om, at hele debatten om ny skolestruktur er iværksat på et forkert datagrundlag.

"Det er ikke korrekt. I forhold til prognoserne, er de ret sikre på kort sigt og relativt usikre på lang sigt. Såvel kommunens befolkningsprognose som prog-nosen fra Danmarks Statistik viser et fald blandt børn i skolealderen på den korte bane. Der, hvor vandene skiller, er når vi kommer på den anden side af 2027, hvor Danmarks Statistik forudser en stigning blandt de 6-15-årige. Derefter ender begge prognoser på nogenlunde samme niveau i 2031. Så der er ikke noget nyt," lyder det fra Daniel E. Hansen.

I det før nævnte læserbrev anfægtes det, at kommunen ikke ser længere frem i prognoserne end til 2030, fordi man herefter ser en større stigning i antallet af skoleelever. Men det er for usikkert, siger Daniel E. Hansen-

"Det giver ikke mening at debattere, hvordan det ser ud efter 2030. Prognoser så langt ude i fremtiden er usikre, og derfor kan de heller ikke bruges som beslutningsgrundlag. Jeg forholder mig til det, jeg ved, og det er, at der er en stor overkapacitet i dag, og at antallet af elever fortsætter med at falde i de kommende år."

"Intet er afgjort endnu"

Formanden kan godt forstå forældrenes frustration, men han er ikke enig i, at status quo er den bedste løsning.

"Jeg respekterer det synspunkt, at der ikke skal ske ændringer, men jeg er ikke enig. Jeg mener, at vores skoler samlet set er for skrøbelige, som det ser ud i dag. Vi skal bruge ressourcerne på eleverne og undervisningen i stedet for på mursten og halvtomme klasselokaler. Det kan vi sikre med en ny og styrket skolestruktur," siger Daniel E. Hansen og tilføjer:

"Vi ser, at flere skoler til skolestart stiller med ret små klasser og færre spor end tidligere. Det er for spinkelt, og det er ikke en hensigtsmæssig måde at bruge ressourcerne på. Faldet i elever presser skolerne, og de skal hele tiden effektivisere i et forsøg på at få tingene til at hænge sammen. Vi skal have ro på skoleområdet, og det får vi med en ny, styrket skolestruktur, der giver stabilitet og ordentlige rammevilkår på både kort og længere sigt."

Ifølge formanden er der igennem de seneste år sket en tilpasning på daginstitutionsområdet, mens skolerne endnu ikke er blevet tilpasset .

"Vi har i de sidste 10 år nedlagt godt 750 daginstitutionspladser, og den overkapacitet, vi i dag ser på skoleområdet, er et resultat af, at denne tilpasning i vidt omfang stadig udestår på skolerne. Vi skal selvfølgelig finde en løsning, hvor der fremover er plads til at justere i forhold til de udsving, der vil være i børnetallet," forklarer Daniel E. Hansen, som samtidig gerne vil mane rygterne til jorden:

"Der er ikke truffet nogle beslutninger endnu. Heller ikke om, at der skal lukkes skoler. Skolelukninger er en mulighed på samme måde som skolesammenlægninger er det. Nu afventer vi Opgaveudvalgets indstilling, lytter til borgerne og træffer så en politisk beslutning om den nye skolestruktur."

Publiceret 27 February 2019 11:30

SENESTE TV