Forældre og børn var onsdag mødt op for at demonstere imod de aktuelle planer om omstrukturering på skoleområdet ved rådhuset i Holte. Foto: Anne Dahl Kristensen

Forældre og børn var onsdag mødt op for at demonstere imod de aktuelle planer om omstrukturering på skoleområdet ved rådhuset i Holte. Foto: Anne Dahl Kristensen

Børn og forældre demonstrerede foran rådhuset: "Spar ikke på os"

Kommunalpolitikerne blev onsdag eftermiddag mødt af demonstrerende forældre og børn før kommunalbestyrelsesmødet

Af
Anne Dahl Kristensen

"Bevar vores skole!" Bevar vores skole!"

Med de tilråb kunne medlemmerne af kommunalbestyrelsen onsdag eftermiddag begive sig ind til det månedlige kommunalbestyrelsesmøde. Talrige forældre og børn var nemlig mødt op foran rådhuset, for at demonstrere imod de strukturændringer, som er på vej på skoleområdet.

"Vi synes, det er helt urimeligt, som der er blevet sparet på skoleområdet igennem de seneste år, og formålet med denne demonstration med forældre og børn på tværs af skoler er derfor at gøre opmærksomme på det," fortalte Tomas Frydenberg, skolebestyrelsesformand på Toftevangskolen i Birkerød og fortsatte:

"KL har netop lavet en sammenligning på tværs af alle landets kommuner, og det viser sig, at Rudersdal ligger på en 70. plads i forhold til, hvor mange penge, de bruger på skoleområdet. Omvendt ligger vi i top på ældreområdet, og det er selvfølgelig fint, men vi er ikke enige i den prioritering."

Fly i luften

Efter de fremmødte forældre og børn havde leveret kampråb og vist bannerne frem, fulgte hele følget med ind i rådssalen, hvor der som altid var mulighed for at stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen inden kommunalbestyrelsesmødet.

"Det er dejligt at se så mange fremmødte på vores tilhørerrækker, det er alt for sjældent, det sker," lød det fra borgmester Jens Ive (V).

Oftest er der rungende tavshed, når dagsordenens første punkt med spørgetid indledes. Men onsdag var spørgelysten stor, og det var førnævnte skolebestyrelsesformand, der lagde ud.

"Danmarksmesteren i papirfly går i anden klasse på Toftevangskolen i Birkerød, og meget passende har jeg derfor lavet en papirfly med de faktuelle oplysninger, som viser KLs oversigt over kommunernes forbrug på skoleområdet, som jeg vil tillade mig at sende ned til borgmesteren. Kan I bekræfte, at vi på ældreområdet ligger i top 10, imens vi på skoleområdet ligger på en 70. plads, når der gælder kommunens forbrug på området," lød spørgsmålet fra Tomas Frydenberg, imens papirflyveren sendte informationerne videre til politikerne.

"Det kan jeg ikke på stående fod bekræfte, men det ligger i den størrelsesorden," lød svaret fra Jens Ive.

Bevaringsværdige værdier

Flere forældre var klar med spørgsmål, som blandt andet gik på. hvorvidt man overvejer at lukke og rive bevaringsværdige skolebygninger ned, som Toftvangskolen og Høsterkøb Skole er.

"Jeg tror, at kommunalbestyrelsen er enige om at vedstå sig vores arkitektur og de gode bevaringsværdier. Det er noget, vi længe har værnet om, og jeg er ret sikker på, at vi ikke går hen og river så skønne bygninger ned. Og man skal ikke forestille sig, at der kommer en stor nedrivningskugle flyvende ind gennem Toftevangsskolen. Men det er heller ikke diskussionen. Diskussionen handler om, hvordan vi får tilpasset bygnignsmassen på skoleområdet, så vi ikke står med tomme kvadratmeter," sagde Jens Ive.

Herefter blev der spurgt ind til økoniomien, hvorved borgmesteren blandt andet lovede at sende de pågældende forældre et notat om den eksakte økonomi i fremtiden. Altså hvor mange penge, der skal spares.

"På et af bannerne udenfor stod der rigtig fint 'Styrk Toftevang', og måden at styrke Toftevangskolen er ved at tilføre elever. Men det er jo de elever, som vi ikke har. Der er ingen, der vil angribe Toftevangskolen, for det er en fremragende skole. Men det er et spørgsmål om, hvordan vi kan organisere skolerne, så vi får penge ind i klasseværelserne frem for, at de står i mursten. Det giver i min optik god mening at bruge pengene på børn i stedet for på mursten," forklarede Jens Ive.

Kommunens omdømme

Flere af de fremmødte forældre kommenterede også på det ry, som kommunen får blandt børnefamilier midt i en omstruktureringsperiode.

"Jeg har boet i kommunen i præcis tre dage. En af grundene til, at vi valgte at flytte til Rudersdal var, at der er skoler med høj kvalitet, og at der er bevaret en stærk kultur på de enkelte skoler. Vi overvejede også at flytte til Espergærde, men det skræmte os netop, at de har lavet skolesammenlægninger, nu hvor vi lægger vægt på en skole med en stærk ånd, og hvor man kan mærke traditioner, der stikker dybt tilbage i tiden," lød det fra en af de fremmødte mødre, som tilføjede:

"Jeg vil bare gerne gøre opmærksom på, at I stadig er i stand til at tiltrække familier fra Østerbro som os, men det er helt afgørende, at man kan føle, at der er ro på skoleområdet. Og de tre dage, jeg har boet her, har jeg flere gange tænkt, om jeg i stedet skulle have sendt mit barn på privatskole. Det gør mig utryg som ny borger i kommunen," lød det fra en af de fremmødte mødre.

Konstateringen udløste et stort bifald blandt tilhørerne, hvorefter borgmesteren rundede spørgetiden af, og opfordrede alle interesserede forældre til at møde op til næste uges borgermøde. Det finder sted torsdag 7. marts kl. 17-19.30 på Nærum Gymnasium.

Publiceret 28 February 2019 14:30