Formanden for skolestrukturudvalget, Jens Darket (V), indledte mødet med at byde velkommen. Foto: Anders Dall

Formanden for skolestrukturudvalget, Jens Darket (V), indledte mødet med at byde velkommen. Foto: Anders Dall

Skolestruktur: Elefanten kom frem i rummet ved borgermøde

"Tag ordene i jeres mund". Sådan lød opfordringen fra en borger, der ved sidste uges borgermøde forlangte, at politikerne italesætter, hvad der egentlig er på spil i den nye skolestruktur

Af
Anne Dahl Kristensen

"Jeg mener, at der er en elefant i rummet. Og det har været imponerende at se, hvordan der igennem den sidste halvanden time ikke er nogen, undtagen en kandidat fra Lokallisten, der siger ordet lukke og dårligt nok sammenlægge. I stedet bliver der talt om klassekvotienter, robusthed og udvikling. Men den eneste grund til, at der er forældre samlet her i dag, det erfordi, de er nervøse for skolesammenlægninger og skolelukninger."

Sådan lød en af kommentarene fra borger, Morten Jørgensen, da der i torsdag var mulighed for at stille spørgsmål til medlemmerne af kommunens børne- og skoleudvalg ved borgermødet om ny skolestruktur på Nærum Gymnasium. Den pågældende far til tre børn kom i samme ombæring med en klar opfordring til politikerne, nemlig at få italesat, hvad det egentlig er, der er på spil i processen med at skabe en ny skolestruktur.

"Den eneste grund til, at vi er så mange samlet her i dag, det er, at man vil sammenlægge og lukke skoler. Det er derfor, at forældrene er engagerede. Det er fordi, de er nervøse for, at netop det skal ske, og det synes jeg, at I skulle tage i jeres mund, for der er cirka to uger til, at der skal ligge et forslag klar fra strukturudvalget, og det vil sige, at I allerede nu godt ved, hvilke to-tre scenarier, der bliver gældende. Jeg tror, at I er inde og pille ved livsnerven i lokalsamfundene," fortsatte den pågældende forælder.

Hør hele kommentaren her:

Besparelser kan mærkes

Opfordringen udløste et stort bifald fra de resterende fremmødte borgere, hvorefter blandt andet formanden for børne- og skoleudvalget fik lejlighed til at svare på kommentaren.

"Jeg tør godt tage de ord i min mund. Det kan ende med lukninger, og det kan ende med skolesammenlægninger. Det er, som jeg ser det, der det kommer til at ende. Så kan du selvfølgelig spørge mig, hvilke modeller, ser jeg så, og det vil jeg afholde mig fra at sige noget nærmere om nu af respekt for den proces, der er sat i søen, og af respekt for §17 stk. 4-udvalget og den indstilling, som de kommer med på et senere tidspunkt," lød svaret fra Daniel E. Hansen (V).

Debatten med politikerne udgjorde den sidste del af borgermødet. Først blev der indledt med en præsentation af formanden for strukturudvalget, Jens Darket (V), hvorefter to skolebestyrelsesformænd fortalte om deres erfaringer og udbytte af at deltage i strukturudvalgets arbejde.

"Rudersdal Kommune startede med en spareøvelse i takt med 2016-budgetaftalen. Tilsvarende blev der sparet i 2017, dog med et mindre beløb, og senest i 2018 kom der igen et stort hug. Og på den skole, som jeg kommer fra, kan vi mærke det ved, at vi har afskaffet vikarer, og når nogen siger op, bliver stillinger ikke genbesat," lød det fra Merete Buchgreitz, skolebestyrelsesformand på Ny Holte Skole.

"Den situation kan vi kun holde til indtil et vist punkt. Og det er en af årsagerne til, at vi mener, det er vigtigt, at dette arbejde kommer i gang," tilføjede hun.

Slut med grønthøsteren

Præsentationen lavede hun i selskab med skolebestyrelsesformanden for Dronninggårdskolen, Niels Jørgen Flensborg, og fra begge parter lød budskabet, at man ønsker at tage afstand fra grønthøstermetoden.

"Metodikken ved besparelserne har hidtil været grønt-høstermetoden, hvor det er den samme procentdel, der er blevet skåret væk på alle skoler uagtet det enkelte miljø. Men der er brug for en langtidsholdbar løsning, og derfor har vi meldt os ind i det her arbejde," sagde Merete Buchgreitz og tilføjede:

"Det ændrer ikke på, at vi fortsat appelerer til politikerne om at sende flere penge til skolerne. Ifølge en statistik fra KL ligger vi i Rudersdal på en 58. plads, når der gælder forbrug på skolerne, imens vi på ældreområdet ligger på 10. pladsen. Så hvem er det, vi satser på i kommunen?"

Herefter kom tre elever på scenen for at fortælle om deres erfaringer, hvorefter de fremmødte borgere kunne fordele sig i grupper alt efter hvilket emne, de havde lyst til at diskutere med medlemmerne af strukturudvalget. Der var således mulighed for at høre mere om eksempelvis trivsel og mulige modeller for ny struktur.

Forringelser eller forbedringer?

De forskellige synspunkter blev drøftet, og pointerne blev luftet ved den efterfølgende fælles debat. Politikerne stod klar til at besvare spørgsmål, og borgerne var spørgelystne. Særligt blev spørgsmålet om forringelser versus forbedringer drøftet.

"Det her, det er besparelser og forringelser. Og jeg er ked af, at I får det til at lyde som en forbedring. Nej, det bliver en forringelse. Man kan ikke bare sige, at vi skal sammenlægge og lukke skoler som den eneste løsning. Luk dog Mariehøjcentret. Gør noget andet", lød det fra en af borgerne.

"Der er lagt scenarier frem, og de vedrører kun skolelukninger og sammenlægninger. Men der må da være mere intelligente måder at lave de scenarier på," lød det fra en anden borger.

Manglende visioner

Flere gange blev det nævnt, at de fremmødte borgere ikke opfatter politikernes planer som særligt visionære.

"Jeg kan godt forstå, at I ser os som defensive. Der er mange ting, jeg gerne så ske i vores skoler. Men at bruge penge på at have relativt små skoler, som kæmper for at opretholde to spor, det ligger ikke i toppen af min prioriteringsliste for folkeskolen," lød et af svarene fra Radikales Kirstine Flarup Tofthøj.

"Der er ingen af os, der har lyst til at lukke en skole, men der er ikke elever nok. Er det visionært bare at beholde det, som der er? Det synes jeg ikke. Jeg er ikke for store skoler, men at have en skole med kun et spor, det er for småt. Der skal være mangfoldighed på skoleområdet," stemte Socialdemokraternes Kristine Thrane i.

Også den tidligere formand for børne- og skoleudvalget, Randi Mondorf (V) afviste påstanden om manglende visioner.

"Jeg køber ikke præmissen om, at vi ikke har visioner i det her. Det var det, vi startede med. Men der er grænser for, hvor tyndt vi kan smøre tingene ud på det her område. Vi skylder borgere og de ansatte at komme med en beslutning, som alle kan se sig selv i i fremtiden," sagde hun.

Kort opsummeret kan uenighederne koges ned til, at politikere og borgere står på hver sin fløj i debatten om ny skolestruktur. Borgerne mener, at der er tale om en ren spareøvelse, som politikerne forsøger at tale op, imens politikerne argumenterer for, at det er en nødvendig manøvre for at få en styrket folkeskole i Rudersdal.

Publiceret 12 March 2019 11:00

SENESTE TV