Debat: Skolepolitikken har slået fejl

Af
Elisabth Ildal

kommunalbestyrelsesmedlem for Liberal Alliance i Rudersdal

De elever der mangler på skolerne, synes at mangle, fordi de er flyttet til privatskoler eller andre skoler.

I perioden 2014-2017 er børnetallet i Rudersdal i den skolesøgende alder (6-15 år) steget med 104 børn (Danmarks Statistik), mens antallet af børn i kommunen folkeskoler er faldet med 260.

I 2018 synes der at have været uro på bl.a. Vangeboskolen og Bidstrupskolen og også sidste år med mulig afgang af såvel lærere som elever til følge. Kommunens primære udfordring synes således at være, at folkeskoletilbuddet fravælges, ikke at der bliver færre skolesøgende børn.

Den nye skolestruktur bør derfor ikke handle ikke om penge, men om at der er investeret - både i tid og penge – i alt det forkerte, som aldersintegration, understøttende undervisning, synlig læring, læringsmål og øvrigt, som ikke tiltrækker og fastholder kommunens skolesøgende børn.

Der er brug for en ny langsigtet og sammenhængende strategi for den politiske styring af skoleområdet i kommune.

    Fokus tilbage på undervisning og indhold

    Behov for bedre ledelse af skoleområdet

    Kortere skoledage for de yngste

    Sikre skoleveje skal prioriteres

    Sæt skolerne fri til, at indrette sig som de ønsker

Det kunne være, at man ligesom ude i det virkelige liv skulle forsøge sig med en kundeundersøgelse, altså spørge et repræsentativt udvalg af børn og deres forældre, hvad der skal til – ikke for at vi selv synes, vi laver det bedste skoletilbud, men hvad brugerne oplever, der skal til. Det anvendes med stor succes af mange virksomheder.

Den 1. marts lancerede undervisningsminister Merete Riisager et frihedsforsøg, der skal give op til 75 folkeskoler mulighed for at afprøve, om folkeskoler med færre bindinger kan løfte elevernes faglige niveau og fremme det gode børneliv. Folkeskoler kan søge om at deltage i forsøget med godkendelse fra folkeskolens skolebestyrelse og kommunalbestyrelse, ligesom der forudsættes inddragelse af personale, forældre og elever forinden.

Det vil være en super træk, at såfremt der er skolebestyrelser og skoler i Rudersdal der ønsker at deltage i dette, at de gives lov til dette. En godkendelse til at søge om deltagelse i frihedsforsøget, ligger fortsat i børne- & skoleudvalget, hvilket vi i LA stemte imod for længe siden.

Det må være den enkelte skolebestyrelse- og skole der beslutter om dette er interessant og klart et punkt, der bør indgå i den fremtidige skolestruktur.

Publiceret 29 March 2019 14:00