De konkrete svar og løsninger udebliver fortsat i processen med ny skolestruktur. Men meget tyder på, at skolelukninger i Holte og Birkerød kan blive en del af scenariet. Her ses elever, der var mødt op til sidste uges kommunalbestyrelsesmøde. Foto: Anne Dahl Kristensen

De konkrete svar og løsninger udebliver fortsat i processen med ny skolestruktur. Men meget tyder på, at skolelukninger i Holte og Birkerød kan blive en del af scenariet. Her ses elever, der var mødt op til sidste uges kommunalbestyrelsesmøde. Foto: Anne Dahl Kristensen

Anbefaling til ny skolestruktur: "Overvej sammenlægning i Holte og Birkerød"

Skolestrukturudvalget har afsluttet deres arbejde og afleveret 10 anbefalinger til en ny skolestruktur til politikerne. Men konsekvenserne af den nye struktur er fortsat uvisse

Af
Anne Dahl Kristensen

I juni sender børne- og skoleudvalget i Rudersdal Kommune deres forslag til en ny skolestruktur i høring. Siden oktober 2018 og frem til i sidste uge har det særligt nedsatte skolestrukturudvalg arbejdet på at lave de anbefalinger til en ny skolestruktur, som de i sidste uge fremlagde for kommunalbestyrelsen.

Udvalget, som har været sammensat af børne- og skoleudvalgets medlemmer, skolebestyrelsesformænd, skoleelever, skoleledere og faglige repræsentanter, har undervejs mødtes med forskere, praktikere, elever, ledere og i løbet af i alt seks arbejdsmøder og to borgermøder diskuteret, hvad der er vigtigt i den nye skolestruktur.

Den første halvdel af processen blev tiden brugt på at diskutere hvad en god skole og udskoling er, imens den sidste del af processen har handlet om hvilke rammevilkår, der er afgørende for, at man får skabt en god skole i den nye skolestruktur.

Tirsdag 26. marts blev arbejdet afsluttet med fremlæggelsen af resultaterne for kommunalbestyrelsen. Havde man i den forbindelse forventet konkrete forslag til, hvor der skal ske af ændringer og hvilke ændringer, der bliver tale om, blev man ikke meget klogere.

De konkrete svar og løsninger udebliver fortsat i processen med ny skolestruktur. Men meget tyder på, at skolelukninger i Holte og Birkerød kan blive en realitet. Modelfoto

De konkrete svar og løsninger udebliver fortsat i processen med ny skolestruktur. Men meget tyder på, at skolelukninger i Holte og Birkerød kan blive en realitet. Modelfoto Syda Productions - stock.adobe.c

Skal finde 25 mio. kr.

De 10 anbefalinger, som skolestrukturudvalget er kommet med, kan nærmere betegnes som overordnede visioner frem for specifikke modeller, og det bliver nu politikernes opgave at få konkretiseret de anbefalinger. Altså skal der nu udarbejdes konkrete modeller, hvor der samtidig også skal sættes kroner og øre på hvert enkelt tiltag.

Baggrunden for processen med ny skolestruktur bunder i, at der i øjeblikket er for få elever til det antal kvadratmeter, som skolerne råder over. Klasserne bliver med andre ord ikke fyldt op, og det er flere gange fremlagt, at der er en "bygningsmæssig overkapacitet på ca. 1.500 elever".

Men samtidig er ønsket med manøvren også at finde penge. Det fremgår af dagsordenen for denne uges møde i børne- og skoleudvalget, hvor sagen om ny skolestruktur officielt overdrages til politikerne.

"Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Børne- og Skoleudvalget i budgetperioden skal realisere 25. mio. kr. i strukturgevinster. En ny skolestruktur skal medvirke til at realisere disse gevinster," lyder det i dagsordenen.

Sammenlægning i Holte og Birkerød

Skolestrukturudvalget er også nået frem til konklusionen om, at det er fornuftigt at se på skolestrukturen.

"Skolestrukturudvalget konstaterer, at det er fornuftigt at kigge på skolestrukturen, da den nuværende struktur ikke er bæredygtig. Der er en bygningsmæssig overkapacitet på ca. 1500 elever. Der er et faldende elevtal, og det lave elevtal binder for meget af skolernes økonomi til små klasser og bygninger. Dermed udfordres mulighederne for at skabe stærke fagmiljøer og differentierede tilbud til eleverne," lyder det i dagsordenen for onsdagens møde i børne- og skoleudvalget.

De 10 anbefalinger, som skolestrukturudvalget er nået frem til, er samlet i følgende overskrifter:

  Vision for skolerne

  Styrket udskoling

  Fokus på ledelse og medarbejdere

  Styrket skoleledelse

  Øget elevinvolvering

  Modelkriterier for en ny skolestruktur

  Masterplan for skoleområdet

  Stærke driftsfællesskaber

  Konsekvenser af nye skolestruktur

  Fortsat god proces

Det nævnes i anbefalingerne, at man i tilfælde af skolesammenlægninger ønsker at prioritere at samle skolerne på én matrikel frem for på flere matrikler.

I tilfælde af, at man vil lægge skoler sammen, ønsker man altså ikke, at eleverne fordeles på to skoler, og dermed vil den ene skole blive udfaset. Og det kan blive tilfældet i Holte og Birkerød, hvis politikerne følger strukturudvalgets anbefalinger.

"Udvalget anbefaler, at børne- og skoleudvalget undersøger, om der kan sammenlægges skoler i Holte og Birkerød for at frigive bygningsmasse og eventuelt frigøre en matrikel," lyder det i anbefalingen tilen masterplan for skolerne, hvor det samtidig nævnes, at der skal indgå en beregning af totaløkonomien ved henholdsvis at lukke og udbygge samt nybygge.

Bæredygtige skoler

I udvalgets anbefalinger er det også angivet, at man ønsker at skabe "bæredygtige skoler med minimum 2 spor og maksimum 4 spor". Der arbejdes efter at opnå en gennemsnitlig klassekvotient på 24 elever, og der skal være fokus på ledelse og medarbejdere. Blandt andet skal det sikres, at Rudersdal ses som en attraktiv arbejdsplads for skolens medarbejdere.

Strukturudvalget har samtidig peget på, at man ikke ønsker "rene" udskolingsskoler, men derimod skoler med alle klassetrin fra 0.-9. klasse. Samtidig ønsker man at bevare nærhedsprincippet.

"Afstanden til en skole er væsentlig, særligt i indskolingen, hvorfor der kigges på skolelukning og skolesammenlægning i de områder, hvor større grupper af elever fra hhv. 0-3. kl. ikke får mere end 2,5 km. til skole, og 4.-9. kl. ikke får mere end 5 km til skole," lyder det i anbefalingerne.

Endelig fremhæves det, at bygningernes generelle tilstand skal overvejes.

"Behovet for større renoveringsarbejder skal tages i betragtning ved skolelukninger, samt skolens funktionalitet i forhold til understøttelse af en fremtidig undervisning. Endelig skal der som udgangspunkt være mulighed for udbygning på omkringliggende matrikler," fremgår det af anbefalingerne.

Som en del af den nye skolestruktur anbefaler man også, at der bliver lavet en overordnet masterplan for skoleområdet, ligesom man allerede har det på daginstitutionsområdet i Rudersdal Kommune.

Den videre proces

Onsdag i denne uge får medlemmerne af børne og skoleudvalget som før nævnt officielt sagen overdraget. Og fra forvaltningens side er der lagt op til, at der nu laves specifikke modelforslag. Det skal ske med tre formål, nemlig at skabe "Robust klassedannelse", "styrket udskoling" og "ny skolestruktur".

Modellerne vil blive fremlagt for børne- og skoleudvalget i maj, og herefter er det planen, at der kan vælges et forslag til ny skolestruktur i juni, hvorefter dette vil blive sendt i høring.

"For at sikre tilstrækkelig tid i høringsperioden, så forlænges den til 13 uger i stedet for de lovpligtige 8 uger. Dermed tages der også hensyn til at dele af hørignsperioden er placeret i sommerferien. Høringsfristen fastsættes til 16. september 2019," lyder det i dagsordenen for onsdagens møde i børne- og skoleudvalget.

Den endelige vedtagelse finder sted i kommunalbestyrelsen i oktober

Publiceret 02 April 2019 11:45