Onsdag skal medlemmerne af børne- og skoleudvalget drøfte de fremlagte modeller til sammenlægning af skoler i Rudersdal. Modelfoto

Onsdag skal medlemmerne af børne- og skoleudvalget drøfte de fremlagte modeller til sammenlægning af skoler i Rudersdal. Modelfoto Syda Productions - stock.adobe.c

Her er forslagene til ny skolestruktur

Deciderede lukning af skolebygninger synes at være udelukket på nuværende tidspunkt. Til gengæld arbejder politikerne videre med administrative skolesammenlægninger

Af
Anne Dahl Kristensen

Onsdag i denne uge samles medlemmerne af kommunens børne- og skoleudvalg for at tage hul på det praktiske arbejde med at udarbejde en ny skolestruktur. Forvaltningen har fremlagt fire mulige scenarier, som politikerne nu kan arbejde videre med.

Fælles for alle modellerne er, at de kun beskæftiger sig med administrative sammenlægninger af skoler, og skoleområdet peger således ikke på modeller, hvor nuværende skolematrikler lukkes. Fælles for modellerne er også, at Trørødskolen, Vedbæk Skole og Birkerød Skole fortsætter uændret som hidtil. Dermed er de tre skoler altså ude af regnestykket og kan fortsætte deres vante gang.

De skoler, som man foreslår, bliver sammenlagt er:

 • 1. Høsterkøb skole og Sjælsøskolen
 • 2. Toftevangskolen og Bistrupskolen
 • 3. Ny Holte Skole og Dronninggårdskolen
 • 4. Ny Holte Skole, Skovlyskolen og Dronninggårdskolen
 • 5. Skovlyskolen og Vangeboskolen
 • 6. Nærum Skole og Vangeboskolen

Derudover arbejder man med fire fremtidige scenarier for antallet af hvor mange skoler, man vil lægge sammen. De er som følger:

 • 1. Uændret struktur
 • 2. Sammenlægning af Høsterkøb-Sjælsø, Toftevang-Bistrup, Ny Holte-Dronninggård og Nærum-Vangebo
 • 3. Sammenlægning af Høsterkøb-Sjælsø, Toftevang-Bistrup, Ny holte-Dronninggård-Skovly og Nærum-Vangebo.
 • 4. Sammenlægning af Høsterkøb-Sjælsø, Toftevang-Bistrup, Ny Holte-Dronninggård og Skovly-Vangebo.

Skoletilbud i nærområdet

Derudover ser man også på mulighederne for at justere på de enkelte skoledistrikter i den sydlige og østlige del af kommunen. Konkret foreslår man en justering af distrikter mellem:

 • A. Trørødskolen og Vedbæk Skole
 • B. Ny Holte Skole og Skovlyskolen
 • C. Ny Holte Skole, Skovlyskolen og Vangeboskolen

Modellerne er udarbejdet med "afsæt i de skoler, der i henhold til elevtalsprognosen vil have en gennemsnitlig lav klassekvotient og dermed blive presset på deres økonomiske rammevilkår," fremgår det af dagsordenen for onsdagens møde i børne- og skoleudvalget. "Elevernes søgemønstre til skolerne er analyseret, og der er ligeledes lagt vægt på at sikre eleverne i Rudersdal Kommune et skoletilbud i nærområdet," lyder det videre i dagsordenen.

Publiceret 07 May 2019 11:30