girl with brown curly hair studies in class with her tablet next to her classmates while they listen to the teacher

girl with brown curly hair studies in class with her tablet next to her classmates while they listen to the teacher David - stock.adobe.com

Ny skolestruktur med fortsat mange ubekendte faktorer

De indledende øvelser er sat i værk, men processen med en ny skolestruktur kommer til at strække sig over lang tid, og der er fortsat mange ubekendte forhold i den samlede ligning

Af
Anne Dahl Kristensen

Ingen af skolerne i Rudersdal har reelt plads til at kunne tage imod alle elever fra en naboskole. Og derfor kan man ikke på nuværende tidspunkt bare lægge to skoler sammen og lukke den ene matrikel.

Det var et af de budskaber, som blev fremlagt af politikerne ved tirsdagens debatmøde på. I stedet bliver der nu talt om administrative sammenlægninger, hvor skoler skal have fælles ledelse, men bevarer deres fysiske matrikel.

Men hvorfor har man ikke lagt mere vægt på oplysningen om manglende kapacitet i debatten, så forældrene ikke - i hvert fald ikke for nuværende - behøver at bekymre sig om eventuelle skoleskift for deres børn?

"Måske har det ikke været kommunikeret tydeligt nok ud, men det er en oplysning, som i hvert fald er blevet diskuteret i skolestrukturudvalget. Det er jo også stadig sådan, at der over tid er mulighed for at skære ned på antallet af adresser, men hvis vi på nuværende tidspunkt skal lægge to skoler sammen og optage eleverne fra den mindste skole på den store skole, vil det kræve omfattende ombygninger," siger borgmester Jens Ive (V) og tilføjer:

"I øvrigt tror jeg ikke, at forældre vil synes, at det er en mindre ting, at skoler administrativt bliver sammenlagt. Det betyder jo, at der fremover kun vil være én skoleleder, én skolebestyrelse, og der vil måske også opstå et ønske om at give skolen et nyt navn. Der vil også komme en debat om, der skal være indskoling og udskoling på begge adresser. Så jeg tror, at det fortsat vil fylde meget i forældrenes bevidsthed."

"Vi er blevet klogere"

Radikales Kirstine Flarup Tofthøj mener også, at det hele tiden har været fremlagt, at ingen skoler uden videre kan lukkes. Hun siger dog samtidig:

"Jeg kan godt fornemme, at folk pludselig er overrasket over, at vi er et andet sted end lukning af fysiske matrikler. Men vi har lagt op til en åben debat på et tidspunkt, hvor vi ikke selv har været afklaret med hvilken vej, vi skulle gå. Det har måske givet plads til nogen frygt blandt borgere, som man ikke ville have haft i et lukket forum. Men jeg synes også, at det har været vigtigt at have dialogen," siger Kirstine Flarup Tofthøj og tilføjer:

"Samtidig synes jeg heller ikke, at jeg for to måneder siden kunne sige, at der ikke ville blive lukket skoler. For dengang vidste jeg ikke, at vi ville ende her, hvor vi er i dag. Så det er også et spørgsmål om, at vi er blevet klogere undervejs, og at den debat vi har haft med borgere, har gjort indtryk."

Skolerne er ikke fredet

Også hos Socialdemokratiet mener man, at det har været rigtig at bringe skolelukninger på banen tidligt i debatten.

"Hvis ikke vi havde talt om skolelukninger tidligt i processen og kun forholdt os til skolesammenlægninger, så ville vi senere få på puklen for, at det er en hemmelig politisk proces, vi laver. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har været åbne om, at der kan komme reelle skolelukninger senere, til den tid vil det så være en matrikel, men det er ikke noget, der sker næste år eller næste år igen," siger Kristine Thrane (S) og tilføjer:

"For mig er det også vigtigt at holde fast i, at der på sigt vil være matrikler, der skal lukkes, for jeg ser stadig den største besparelse ved, at der i hvert fald er én matrikel, der på sigt skal udfases. Men det kommer ikke til at ske de næste to-tre år, for der skal først udbygges på andre skoler, så de er klar til at modtage nye elever."

I det hele taget lader der fortsat til at være flere ubesvarede spørgsmål i denne debat. Det gælder for eksempel også spørgsmålet om, hvordan man vil opnå den ønskede besparelse på skoleområdet, når man i denne omgang ikke vil lukke skolebygninger. Ligeledes er det fortsat uklart, hvordan man vil opnå den arealreduktion på 10 procent, som alle forvaltninger i Rudersdal er underlagt og dermed også skoleområdet.

Publiceret 07 May 2019 10:45