Der kommer flere små børn i Rudersdal, og der er behov for ekstra daginstitutionspladser. Derfor har man overvejet at genåbne Tusindbenhuset i Gl. Holte. Modelfoto

Der kommer flere små børn i Rudersdal, og der er behov for ekstra daginstitutionspladser. Derfor har man overvejet at genåbne Tusindbenhuset i Gl. Holte. Modelfoto Gorilla - stock.adobe.com

Behov for flere daginstitutioner: Skal Tusindbenhuset åbne igen?

Der er behov for flere daginstitutionspladser, og derfor er det beregnet, hvad det vil koste at tage insitutionen Tusindbenhuset i Gl. Holte i brug igen

Af
Anne Dahl Kristensen

Tilbage i 2015 besluttede politikerne på grund af et faldende børnetal, at fire daginstitutioner skulle lægges sammen til to.

Der var tale om en sammelægning af de to selvejende institutioner Skovlytoften og Skovmærket, der blev lagt sammen i Skovmærkets bygning. Ligesom institutionerne Tusindbenhuset og Kohavehuset blev lagt sammen i Kohavehusets bygninger.

Dermed blev det et farvel til institutionen Tusindbenhuset på Egebækvej i Gl. Holte, som dengang havde plads til 39 vuggestuebørn samt 78 børnehavebørn. Den lukkede 1. maj 2016 samtidig med Skovlytoften.

Endelig besluttede kommunalbestyrelsen som en del af budgettet for 2019, at grunden hvor Tusindbenhuset ligger, skal sælges.

For dyrt

I forvaltningen vurderer man, at salget vil indbringe 11 mio. kr. til kommunen. Men tre år efter lukningen er der igen behov for flere daginstitutionspladser i denne del af kommunen, og derfor har man fra politisk side bedt forvaltningen beregne, hvad det vil koste at tage Tusindbenhuset i brug igen.

Det anslås, at det vil munde ud i store beløb, fordi man allerede har regnet med indtægten fra grunden, og derfor skal de 11 mio. kr. lægges til de i forvejen anseelige beløb for renovering.

Ifølge beregningerne er der tre scenarier for en genetablering af en daginstitution på Tudsinbenhusets grund. De lyder som følger:

  • Renovering af eksisterende bygninger: 25.485.000 kr. (plus de 11 mio. kr. fra forventet indtægt for salg): 36.485.000 kr.
  • Delvis nybyg og delvis renovering af eksisterende bygninger: 33.792.000 kr. (plus de 11 mio. kr. fra forventet indtægt for salg): 44.792.000 kr.
  • Nedrivning og nybyg af institution: 34.681.000 kr. (plus de 11 mio. kr. fra forventet indtægt for salg): 45.681.000 kr.

"Forvaltningen anbefaler derfor, at beslutningen fastholdes, idet det i forbindelse med udmøntning af arealreduktion på skoleområdet vil være muligt at etablere dagsinstitution i frigjorte lokalefaciliteter på en eller flere skoler," lyder det i dagsordenen for det seneste møde i børne- og skoleudvalget.

Publiceret 22 May 2019 10:00