I budgettet for 2021 var der afsat 4,1 mio. kr. til renovering af institutionen Gøngehuset i Vedbæk. De penge er nu rullet tilbage, og nu arbejder man med en flytning af instuítutionen. Modelfoto

I budgettet for 2021 var der afsat 4,1 mio. kr. til renovering af institutionen Gøngehuset i Vedbæk. De penge er nu rullet tilbage, og nu arbejder man med en flytning af instuítutionen. Modelfoto Andrey Kuzmin - stock.adobe.com

Renovering af Gøngehuset udskudt: Børnehuset går uvis fremtid i møde

Børne- og skoleudvalget har besluttet at fjerne de 4,1 mio. kr., som ellers var afsat til renovering af daginstitutionen Gøngehuset. I stedet er der nu tale om fremtidig flytning af institutionen

Af
Anne Dahl Kristensen

Rudersdal Kommune arbejder i øjeblikket på et puslespil af de større. Og langsomt dukker flere og flere brikker op i det kommunale spil.

Som de fleste efterhånden nok er bekendt med, er man i gang med at lave en større stukturændring på skoleområdet, hvor der lægges op til, at flere skoler skal lægges sammen. Tanken er tilsyneladende, at man i fremtiden kan frigøre nogle kvadratmeter på skoler, hvor der i stedet kan flytte dagsintitutioner ind. En model, som man i Rudersdal allerede har afprøvet på Vangeboskolen og Bistrup Skole, hvor der begge steder er renoveret lokaler, som nu huser daginstitutioner.

Den altafgørende faktor er målsætningen om, at Rudersdal Kommune skal spare 10 procent af sine kommunale kvadratmeter væk i løbet af de næste 10 år. Og denne målsætning begynder nu at forgrene sig til de forskellige fagområder.

Renovering udskudt

På det seneste møde i børne- og skoleudvalget vedtog medlemmerne således at tilbageføre de 4,1 mio. kr., som ellers var øremærket til at bruge på renovering af dagsinstitutionen Gøngehuset i Vedbæk. Pengene var afsat på det kommunale budget i 2021, men nu føres de i stedet tilbage til børne- og skoleområdet, hvor de skal gå til at finansiere strukturbesparelsen.

Gøngehuset har tidligere været til debat, og det har således været diskuteret, om institutionen skulle flyttes eller lægges sammen med et andet børnehus. Men i den nuværende Masterplan for børneområdet fremgår det, at Gøngehuset fastholdes som børnehuset. Altså indtil nu.

"Det er Dagtilbudsområdets vurdering, at de afsatte 4,1 mio. kr. til renovering ikke er tilstrækkelige til, at Gøngehuset kan leve op til Masterkonceptet og Masterplanens intentioner i forhold til indretning af pædagogiske læringsmiljøer. En renovering vil heller ikke forøge kapaciteten i området," fremgår det af dagsordenen for mødet i børne- og skoleudvalget.

Fremtid for Gøngehuset?

Dermed nærmer vi os sagens kerne. Et stigende børnetal blandt de mindste medborgere betyder nemlig, at der er behov for for to nye børnehuse med plads til 120 børn i hver.

På den baggrund er der formentlig heller ikke kun tale om, at renoveringen af Gøngehuset udskydes, men i stedet en flytning eller afvikling af Gøngehuset.

"Når der etableres et nyt børnehus til ca. 120 børn i 2021 bør det overvejes om Gøngehuset kan flyttes og danne fundamentet for et nyt børnehus. Et nyt børnehus kan f.eks. etableres i renoverede lokaler på en skole i området, hvis skolestrukturprocessen resulterer i sådanne ledige lokaler. Anvendelse af grund og bygninger på Gøngehusvej 38 kan efterfølgende overvejes," fremgår det af dagsordenen i børne- og skoleudvalget.

Ikke optimal situation

Formanden for børne- og skoleudvalget siger følgende om institutionens fremtidsudsigter:

"Vi har efter dialog med bestyrelsen trådt lidt på bremsen - både i forhold til Gøngehusets fremtid og de penge, vi havde afsat til renovering.

Vi har behov for flere pladser, og vi skal se på, hvad vi kan gøre i den del af kommunen. Gøngehuset skal indgå i den plads-kabale, som institutionerne befinder sig i. Hvordan er ikke besluttet endnu, blot at bygningen afvikles, fordi den er for slidt. Nu afventer vi, hvad skolestrukturdebatten ender ud i, og så drøfter vi, hvad der skal ske med Gøngehuset," siger Daniel E. Hansen (V) og tilføjer:

"Vi er helt opmærksomme på, at denne situation, hvor der ikke er nogle konkrete svar, ikke er hensigtsmæssig. Men vi er nødt til at se på, hvad vi har af muligheder - og det taler vi med bestyrelsen om."

Forældre: Vent med ændringer

Medlemmerne af børne- og skoleudvalget godkendte på deres seneste møde, at Gøngehuset flyttes og/eller sammenlægges med et andet børnehus, når der træffes beslutning om at lave nye pladser i området.

Inden mødet havde udvalget dog også modtaget en mail fra Gøngehusets områdebestyrelsesformanden, Maja Munch, hvori hun opfordrede udvalget til at afvente resultatet af skolestrukturdebatten, inden man begynder at flytte og lave ændringer for Gøngehuset.

"Børne- og skoleudvalget tilkendegiver på den baggrund, at en konkret flytning af Gøngehuset i 2021 afventer skolestrukturdebattens afslutning i efterået," lyder det i vedtagelsen.

Gøngehuset i Vedbæk er en lille institution med plads til cirka 13 vuggestuebørn.

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal behandler sagen på deres møde senere i eftermiddag.

Publiceret 22 May 2019 11:00