Bygningerne på Vangeboled 5-7 er blandt de kommunale ejendomme, som man planlægger at rive ned. Foto: Pernille Bohrenhoff

Bygningerne på Vangeboled 5-7 er blandt de kommunale ejendomme, som man planlægger at rive ned. Foto: Pernille Bohrenhoff

Sælges: Kommunale ejendomme forventes at indbringe 300.000.000 kroner i kommunekassen

Kommunens ejendomsarealer skal reduceres med 10 procent i løbet af de næste 10 år

Af
Pernille Borenhoff

Sjælsøhallen i Birkerød skal nedrives i 2021. Det samme skal Frivilligcentret Skovgærdet i Holte.

Vangeboled 5-7 i Søllerød rives ned i 2019 ligesom Wesselsminde 7 i Nærum og Ravnsnæsvej 130 i Birkerød.

Dronninghus på Dronninggårdsalle 82 i Holte er allerede solgt i indeværende år. Det samme er den tidligere børnehave Konkylien i Skodsborgparken.

Alle ejendommene tilhører Rudersdal Kommune, der har besluttet, at kommunen skal skille sig af med cirka 10 procent af de kommunale kvadratmeter. I alt råder kommunen over 342.196 kvadratmeter, der anvendes til skoler, daginstitutioner, bofællesskaber, plejecentre, aktivitetscentre, kulturformål og foreningsformål.

Kvadratmeter, der anvendes til sociale formål samt til almen boliger, regnes ikke med i den samlede mængde kvadratmeter, der kan frasælges.

"Vi har for mange kvadratmeter, og hvis man går ind i sådan en øvelse, bliver man skarp på, hvad man har brug for, og hvad man ikke har brug for. Vedligeholdelsen er voldsomt dyr, og det er derfor vigtigt, at vi kun har de kvadratmeter, vi virkelig har brug for," siger borgmester Jens Ive (V).

Kommunens egne penge

Vurdering lyder på, at kommunen vil tjene cirka 300.000.000 kroner ved frasalg af de cirka 33.000 kommunale kvadratmeter. Og indtægterne kan kommunen ifølge Jens Ive selv råde over. De skal ikke gå til udligning.

"Vi ønsker at hæve vores likviditet, og som udgangspunkt lægger vi cirka 100.000.000 kroner til side til det. Det er vigtigt, for med de udsving, vi har set de seneste år til udligninger og kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet, kan det i en fire-årig periode give et udsving på 100.000.000 kroner. Vi skal kunne modstå de groteske udsving, der gør, at vi ikke har nogen budgetsikkerhed," siger Jens Ive.

De 200.000.000 mio. kroner, der herefter bliver 'til overs', skal anvendes til renovering, til den nye skolestruktur og til nye daginstitutioner.

For flere af ejendommene gælder, at der forinden salg vil være behov for ny planlægning. Blandt andet giver Ny Fingerplan mulighed for at bygge boliger i Egebæksskolens bygninger. Ny Fingerplan betyder også mulighed for ny anvendelse af Hestkøbgård.

Ejendommene vil løbende blive sat til salg hos lokale ejendomsmæglere. For flere af ejendommene vil der være klausuler, ligesom enkelte af dem er fredet.

Se https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2019/dagsorden-0 for yderligere.

Publiceret 23 May 2019 11:00