Ingvild Borch har som psykolog arbejdet med anbragte unge igennem 10 år. Men nu har hun åbnet sin egen klinik i Birkerød, hvor hun som børnepsykolog hjælper familier med de små, men hårde bump på vejen i familielivet. Foto: Anne Dahl Kristensen

Ingvild Borch har som psykolog arbejdet med anbragte unge igennem 10 år. Men nu har hun åbnet sin egen klinik i Birkerød, hvor hun som børnepsykolog hjælper familier med de små, men hårde bump på vejen i familielivet. Foto: Anne Dahl Kristensen

Børnepsykolog åbner ny praksis i Birkerød: Familielivet kan være hårdt arbejde

Efter at have arbejdet med børn med svære, psykiske vanskeligheder, har Ingvild Borch åbnet sin egen praksis i Birkerød, hvor hun hjælper børn og familier igennem hårde perioder

Af
Anne Dahl Kristensen

Det ellers snakkesalige barn er pludselig blevet indelukket og tavs. Eller omvendt reagerer barnet måske pludselig meget voldsomt med raserianfald, hvor der både bliver råbt og sparket.

Alt imens frustrationen vokser sig større og større hos forældrene. Ikke kun fordi udfaldene er anstrengende i sig selv, men i høj grad fordi de ikke kan finde en forklaring på barnets ændrede adfærd.

Måske kan barnet ikke selv sætte ord på, hvad der er galt. Det kan være en livsomvæltnede oplevelse, som familien har haft. Måske et dødsfald. Eller det kan være andre ting i barnets hverdag, som har ændret sig. Og selvom psykologbehandling måske i første omgang synes som et drastisk skridt at tage, kan det alligevel være et nyttigt tiltag i et forsøg på hurtigere at finde ud af, hvad der rører sig i det lille hoved. Det er i hvert fald Ingvild Borchs erfaring.

"De fleste familier vil finde en løsning og en vej ud af deres problemer uden min hjælp, men jeg hjælper dem med hurtigere at få en indsigt i, hvad det er for nogle ting, som barnet kæmper med," fortæller Ingvild Borch, der netop har åbnet sin egen praksis i forbindelse med sin bopæl i Birkerød.

Kærlige forældre

Hun åbnede sin virksomhed i begyndelsen af marts, og selvom der endnu ikke er fuldt booket op i hendes lille praksis, oplever hun interesse for sit koncept. Nutidens forældre vil nemlig gerne handle på den adfærd, som de ser.

"Det er typisk ressourcestærke og meget kærlige forældre, som henvender sig til mig. Det kendetegnende er, at der er sket noget i familien, som har været medvirkende til, at barnet ændrer adfærd. Forældrene kan måske ikke forklare hvorfor, men de reagerer på, at barnet har ændret sig," fortæller Ingvild Borch.

Typisk vil det være forældrene, som Ingvild rådgiver alene, og kun hvis barnet er over 10 år, vil det være med til sessionen. Så selvom Ingvild bærer titlen børnepsykolog er det som oftest ikke børnene selv, som hun er i kontakt med.

Til gengæld har hun 10 års erfaring fra langt mere komplicerede tilfælde og dermed redskaber, der kan hjælpe forældrene til at nå frem til en bedre forståelse af, hvad der sker hos barnet. Det gør en forskel i den enkelte families hverdag.

"Det handler i høj grad om, at forældrene får et fælles sprog og bliver enige om, hvordan de skal gribe tingene an. Det giver en tryghed hos dem, i stedet for den konstante tvivl, som mange går rundt med. For mange af de forældre, jeg møder, er usikre på, om de håndterer forældrerollen godt nok," fortæller Ingvild Borch.

Hjemlige omgivelser

Som navnet antyder er Ingvild født og opvokset i Norge, men hun kom til Danmark, da hun skulle begynde på sit studie og begyndte at læse til psykolog i København.

I mellemtiden kravlede den danske hovedstad ind under huden på hende, og hun kunne ikke umiddelbart rejse tilbage til Norge, som det ellers oprindeligt var planen.

I stedet mødte hun sin mand, som er født og opvokset i Birkerød. Derfor var det også her, at parret valgte at bosætte sig for syv år siden.

"Det var lidt som at komme hjem, da vi flyttede til Birkerød. Her er lidt kuperet landskab, og der er adgang til skov og vand," fortæller hun.

Det er da også med Rude Skov som nabo, at klienterne bliver modtaget i Ingvilds praksis. De rolige rammer passer godt til det arbejde, som Ingvild nu udfører, men står lidt i kontrast til den baggrund, hun har som psykolog.

"Jeg har arbejdet med anbragte børn på behandlingsinstitutioner i de sidste tre år. Det var nogle hårde år - både set i forhold til de vilkår, jeg arbejdede under, og de sager, som jeg havde med at gøre. Men det var også i det arbejde, at jeg fik selvtillid. Jeg fik troen på, at jeg med mine mange års erfaring godt kan stå på egne ben. Jeg fandt mig selv, og jeg fik klarlagt, hvad jeg står for," fortæller Ingvild Borch, der inden da også arbejdede syv år som konsulent for skoler og institutioner, hvor hun som psykolog hjalp børn med særlige behov.

Selv har Ingvild to børn på tre og syv år. Ifølge hende er familielivet udfordrende, og selvom hun er psykolog og arbejder specifikt med børn, er det ikke ensbetydende med, at der ikke opstår konflikter i hendes eget privatliv.

Hårdt arbejde at være mor

"Nej da. Jeg oplever præcis det samme som alle andre mødre. Det er benhårdt arbejde at være mor, især i de første år. Så selvom jeg er børnepsykolog, har jeg også rollen som mor, og det er to vidt forskellige ting. Jeg har også prøvet at stå med et barn, der nægter at følge med mig. Det er vist helt normalt," fortæller hun.

Ingvild er autoriseret psykolog og børnepsykolog. Foruden familievejledningen tilbyder Ingvild også individuel terapi til personer i alle aldre, hvor livet har taget en drejning, og som på den ene eller anden måde har det psykisk svært.

Læs mere på: www.psykologingvild.dk/

Publiceret 24 May 2019 11:00