Cirklerne viser de steder, hvor der gennemføres større og mindre ændringer på Kystbanestien.

Cirklerne viser de steder, hvor der gennemføres større og mindre ændringer på Kystbanestien.

Rudersdal Kommune renoverer kystbanesti

I denne uge påbegyndes en omfattende forbedring af stien

Fra Vedbæk i nord til Strandmøllen i syd. Kystbanestien, bliver nu forbedret på en række områder.

Som noget af det mest synlige gøres stien nord for Vedbæk Kirkegård bredere, og samtidig udskiftes broen over Kikhanerenden. Syd for kirkegården ændres stiens forløb, så cyklister og gående ikke skal ud på Enrumvej, men blot kan fortsætte lige ud ad stien.

Desuden etableres cykelbaner i begge retninger ved Skodsborg Station, så cyklisterne får deres eget område. Endvidere bliver p-pladsen optimeret, så der kommer flere p-pladser.

Der er steder på strækningen, hvor man kan være i tvivl om, hvilken vej man skal køre for at følge Kystbanestien. Derfor forbedres skiltning og afmærkning også. Dele af strækningen får i øvrigt ny asfalt.

Tryghed, sikkerhed og fremkommelighed

Tilsammen skal forbedringerne øge tryghed, sikkerhed og fremkommelighed for cyklister og fodgængere, forbedre ruteanvisning og skiltning samt gøre strækningen attraktiv for cykelpendlere, cyklende skolebørn og cykelturister generelt.

Kystbanestien, som i Rudersdal Kommune forbinder Vedbæk, Skodsborg og til dels Trørød, er en attraktiv strækning for cyklister, da der er fredelige omgivelser gennem skov og med udsigt til vand.

Da der ikke er cykelsti på Strandvejen, skal Kystbanestien betragtes som et sikkert og trygt alternativ til at cykle på Strandvejen.

Samtidig har strækningen lav støjbelastning og minimal luftforurening fra biltrafik.

CV

Publiceret 25 May 2019 11:45