I maj blev der konstateret rester af pesticider ved en grundvandsboring i Birkerød. Modelfoto

I maj blev der konstateret rester af pesticider ved en grundvandsboring i Birkerød. Modelfoto Cozine - stock.adobe.com

Pesticidrester er nu også fundet i grundvandet i Birkerød

Tidligere er der konstateret rester af de forurenende pesticider ved vandboringer i Holte, og nu er det også sket i Birkerød

Af
Anne Dahl Kristensen

Sidste år blev det gjort obligatorisk for vandværkerne at undersøge grundvandet for visse svampemidler. Efterfølgende har det vist sig, at der mange steder i landet kan konstateres forekomster af pesticider.

Ifølge en tidligere offentliggjort undersøgelse fra det geologiske datacenter 'De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland' (GEUS), hvortil vandværkerne indberetter deres resultater fra boringerne, er nedbrydningsproduktet N,N-dimethylsulfamid (DMS) det hyppigst forekommende pesticidstof i de almene vandværkers boringskontrol.

Og netop dette stof er nu også konstateret i en boring, der tilhører Birkerød Vandforsyning. I en pressemeddelelse oplyser Birkerød Vandforsyning følgende:

"Vandforsyningen har 10. maj 2019 målt spor af pesticid-nedbrydningsprodukterne BAM og DMS i boring 1, der ligger ved vandværket på Biskop Svanes Vej. De målte værdier er under grænseværdierne."

Samtidig oplyses det, at der ikke er fundet spor af pesticider i det vand, der er sendt ud til forbrugerne eller i det øvrige ledningsnet.

"Det er første gang, at vi er blevet ramt. Det heldige er, at det er netop denne boring, som vi konstaterer det i, for den kan vi godt undvære. De øvrige boringer ligger dybere og er bedre beskyttet. Men det skræmmende er jo, at vi mange steder i Hovedstadsområdet og i resten af landet kan se, at der drysser pesticider ned i grundvandet. Det er især de "gamle” pesticider, som nu er forbudt, men vi ser også de såkaldt godkendte pesticider, som stadig er lovlige at anvende i dag," fortæller den nyvalgte formand for Birkerød Vandforsyning Erik Arvin.

Boring i gul zone

De produkter, som er fundet i grundvandet, er BAM, der stammer fra et ukrudtsmiddel og DMS, der stammer fra et svampemiddel. Begge dele er i dag forbudt.

Den boring, hvor forekomsten er registreret, er nu ændret fra at være en såkaldt produktionsboring til en tilstand, hvor den kun 'holdes i live'.

Vandet, som ledes ud til forbrugerne, tappes fra de øvrige vandboringer, og det oplyses, at borgerne ikke vil kunne mærke en ændring. Der er vand nok.

Til gengæld er man i gang med at undersøge årsagen til forureningen af vandet.

"Blandt andet vil der blive foretaget undersøgelser af eventuelle utætheder i konstruktionen. Der vil også blive udført hyppigere målinger af pesticidrester," oplyser Erik Arvin og tilføjer:

"Det svarer lidt til, når man er ved tandlægen, og der er tegn på begyndende huller i tænderne. Så får man en gul anmærkning og skal hyppigere til tandlægen. På samme måde er denne boring landet i gul zone, hvor den tidligere har været grøn. Men omvendt er den ikke rød endnu."

Forbyd lovlige stoffer

Udover de hyppigere kontroller, arbejder Erik Arvin og Birkerød Vandforsyning også på andre fronter. Sammen med Novafos og Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal deltager de aktivt i den arbejdsgruppe for et ”Giftfrit Rudersdal”, som Rudersdal Kommune her nedsat.

Her er formålet at øge oplysningen til borgerne om de skadelige stoffer og dermed få mindsket brugen af dem.

Men det er ikke gjort med den indsats alene, mener formanden for Birkerød Vandforsyning.

"Fortidens synder kan vi ikke gøre noget ved. Men pesticiderne drysser ned i grundvandet alle vegne. Foreløbig kan vi kun påvirke borgerne til at lade være med at bruge pesticiderne. Men det er ikke nok at oplyse. Det, der skal til, er et generelt forbud mod salg af diverse bekæmpelsesmidler som minimum i forhold til private borgere," siger Erik Arvin, der er medunderskriver af et borgerforslag med netop det i sigte.

Det pågældende borgerforslag har som formål at få indført et øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer. Efter en måned har mere end 20.000 borgere skrevet under på forslaget, men der skal 50.000 underskrifter til, før forslaget kan stilles i Folketinget.

Østrig har som det første land netop indført forbud mod Roundup.

"Vi skal til at bruge noget mere knofedt i stedet," lyder opfordringen fra Erik Arvin.

Hvis forureningen fortsætter, kan det i sidste ende blive nødvendigt at rense vandet. Men det er dels meget dyrt, og dels ikke bæredygtigt i forhold til miljøet og klimaet, fortæller Erik Arvin.

Publiceret 10 July 2019 11:00