Der var pænt fyldt op i forsamlingshuset i Høsterkøb, da der var indkaldt til stormøde med det formål at skabe en forening, der skal argumentere imod en sammenlægning af Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen. Privatfoto

Der var pænt fyldt op i forsamlingshuset i Høsterkøb, da der var indkaldt til stormøde med det formål at skabe en forening, der skal argumentere imod en sammenlægning af Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen. Privatfoto

Borgere i Høsterkøb opretter ny forening mod ny skolestruktur

Forældre i Høsterkøb har organiseret sig i en forening, hvor hovedformålet er at argumentere imod en sammenlægning af Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen

Af
Anne Dahl Kristensen

I midten af juni var der indkaldt til stormøde i forsamlingshuset i den lille landsby, Høsterkøb. Årsagen til mødet var den igangværende debat om den nye skolestruktur.

Politikerne har sendt et forslag i høring, som går på, at otte skoler administrativt lægges sammen til fire, imens eleverne - i hvert fald indtil videre - kommer til at forblive på deres nuværende skoleadresser. Det betyder, at Høsterkøb Skole skal lægges sammen med Sjælsøskolen.

De planer er borgerne i Høsterkøb ikke begejstret for. Derfor blev der indkaldt til det før nævnte stormøde, hvor formålet var at oprette en forening, hvor medlemmerne i fællesskab skal udarbejde høringssvar og dermed påvirke politikerne til at træffe beslutningen om at bevare Høsterkøb Skole, som den er nu.

Foreningen, der har fået titlen: bevarhoesterkøbskole.nu, arbejder for at fremhæve kvaliteterne ved netop Høsterkøb Skole og skolens betydning for lokalmiljøet. Derfor er forældrene kritiske over for en sammenlægning med Sjælsøskolen.

"Høsterkøb Skole er i dag en yderst veldrevet skole med høj faglighed og høj trivsel blandt børn og voksne til stor gavn for eleverne. Den er nationalt og internationalt anerkendt og tjener som rollemodel både i kommunen og i resten af landet. Ligesom skolen er en økonomisk og administrativt veldrevet skole," fremgår det af foreningens hjemmeside.

Og foreningens talsperson tilføjer:

"Det er vigtigt at have en selvstændig skole med egen ledelse og eget skoledistrikt i sit lokalområde. Vi ser, at skoler står stærkest, når de har en stærk, lokal ledelse, der kan disponere over sit eget budget. Vi har ærlig talt svært ved at se, hvad vi skulle få af fordele ved en sammenlægning," siger Gertrud Kerrn-Jespersen.

Anerkender ikke præmissen

Stormødet i forsamlingshuset var velbesøgt, og undervejs blev argumenterne imod det fremlagte forslag gennemgået. Kort opsummeret mener forældrene at:

  • Forslaget går imod anbefalingerne fra strukturudvalget
  • Præmissen om sammenhæng mellem klassekvotienter og økonomi er ikke korrekt.
  • Antagelsen om at små skoler har dårligere økonomi er ikke korrekt.
  • Præmissen for fleksibel/stabil klassedannelse holder ikke. Forældrenes beregninger tyder på, at der reelt kun kan flyttes rundt på cirka fire børn i distriktet

Forældrene har valgt at samle sig i en decideret forening, da de derved mener, at de står stærkere i forhold til at få fremført deres synspunkter.

"Og så er der selvfølgelig også det aspekt, at denne sag ikke kun vedrører os forældre i Høsterkøb. Skolen har stor betydning for alle borgere i Høsterkøb, og derfor er det også en forening for alle borgere, der støtter op om skolen," fortæller Gertrud Kerrn-Jespersen og tilføjer:

"Det er et meget risikabelt projekt, som kommunen er i gang med. Et projekt, der potentielt har ekstremt store omkostninger for begge skoler. Og vi kan simpelthen ikke få øje på, hvilke gevinster, der vil være ved en sammenlægning. Hvorfor har man ikke lavet en businesscase, hvor regnestykket gøres op? For der er omkostninger ved at lægge to skoler sammen, ligesom der er ved at lægge to private virksomheder sammen."

I skrivende stund har den nystiftede forening 280 medlemmer, og de er organiseret i forskellige arbejdsgrupper. Der arbejdes blandt andet med at få fakta frem om skolernes økonomi og konsekvenserne af skolesammenlægninger. Og så arbejdes der med at sprede budskabet. Ikke mindst arbejdes der selvfølgelig på udformningen af de konkrete høringssvar, som skal sendes til Rudersdal Kommune inden 16. september, hvor høringsperioden udløber.

Publiceret 11 July 2019 11:00