Ny strategi for ungelivet i Rudersdal

Rudersdal Kommune retter sammen med en flok unge ildsjæle et skarpt blik på det lokale ungeliv henover efteråret. En ny ungestrategi skal sikre, at kommunens tilbud til unge også i fremtiden er relevante og attraktive.

Der skal sættes retning på kommunens arbejde med ungekultur, og bag roret sidder de unge selv.

”Første skridt på vejen til at skabe brugernære og relevante løsninger er at inddrage dem, det handler om, og erkende, at vi ikke kan skabe meningsfuld forandring alene”, fortæller Jakob Kjærsgaard, formand for Ung i Rudersdals bestyrelse og kommunalbestyrelsesmedlem for Det Konservative Folkeparti.

Han er stolt over Rudersdal Kommunes SPIRE-projekt, som er gået ambitiøst ind i udfordringen at skabe en ungestrategi i øjenhøjde.

”Det er helt afgørende for både proces og resultat, at de unge sammen med repræsentanter for foreningslivet, skolerne, gymnasierne og kommunens forvaltningsområder, er medskabende og sætter retningen sammen med os. Processen og den endelige strategi vil på den måde skabe grobund for innovative løsninger og samarbejder på tværs af de deltagende aktører”, siger Jakob Kjærsgaard.

Glæde over de unges engagement

Han inviterer dermed alle kommunens unge i aldersgruppen 13-25 år til at deltage i den unge arbejdsgruppe, som henover efteråret og vinteren skal udforme kommunes nye ungestrategi, der fremover vil være retningsgivende for alle initiativer målrettet unge i deres frie tid. Som aktivt medlem af "advisory boardet" til strategiprocessen, glædes Jakob Kjærsgaard over de unges deltagelse og engagement:

”Jeg ser enormt meget frem til samarbejdet og glæder mig til at se resultatet af deres arbejde”.

Arbejdsgruppen skal i fællesskab definere de temaer, som de anser for de vigtigste for unges trivsel og fritidsliv og samtidig foreslå nye løsninger og initiativer, som kan imødekomme unges ønsker og udfordringer i fritidslivet.

20-årige David Sand Christensen, som er én af de unge frivillige i SPIRE, glæder sig også til at komme i gang:

”Det er helt essentielt, at det er unge mennesker, som står bag startskuddet til kommunens ungestrategi. "Voksne" mennesker kan vide nok så meget om unges generelle tendenser og interesser, men når det kommer til, hvad der rykker i ungdomsbilledet lige nu i Rudersdal, er der ingen bedre researchere og formidlere end de unge selv,” siger han han.

Thea Schwartzkopff på 19, som også er del af arbejdsgruppen er enig:

”Det handler jo om os unge. Kommunen kan kun skabe et effektivt program, hvis de ved, hvad vi tænker og ønsker - og det er kun os, der kan fortælle dem det”.

Demokratiske kanaler gentænkes

Udviklingen af den nye ungestrategi involverer i høj grad borgerne, og det er en helt bevidst tilgang fra kommunens side.

”Det handler om, at de unge er eksperter på deres eget liv og hverdag. Ved at skifte de klassiske politiske rammer ud med en langt mere inddragende og undersøgende proces, giver vi plads til, at flere unge får mulighed for at tage del i de politiske beslutninger, som vedkommer dem, og være medskabere af det samfund, som de er en del af”, siger Jakob Kjærsgaard.

Samme tanke går igen hos David Sand Christensen, som også ser deltagelse i det kommunale arbejde som et vigtigt aspekt af SPIRE-projektet:

”Jeg håber, at vi i SPIRE kan skabe en meget konkret idépakke, som Rudersdal Kommune kan tage udgangspunkt i, når de skal lave den endelige ungestrategi. Derudover håber jeg, at vi med den unge arbejdsgruppe i SPIRE kan åbne alles øjne endnu mere op for, hvor mange utroligt engagerede unge mennesker, der findes i kommunen, og hvor vigtigt det er, at disse bliver hørt, og at der bliver gjort noget for at holde på og udvikle denne slags unge mennesker”.

Den nye ungestrategi forventes færdig i det tidlige forår 2020.

Læs mere på www.uir.rudersdal.dk

Har du lyst til at være med i SPIRE?

Skriv til Lise Marie, som leder forløbet på lisem@rudersdal.dk, eller ring til 72 68 59 12.

Du kan også læse mere og tilmelde dig via uir.rudersdal.dk/uir/temaer/spire.

Mandag den 2. september kl.16.30-18.30 afholdes kickstart og informationsmøde for alle interesserede i Foreningshuset ved Rudegaard, Kongevejen 464, Holte. Kom og hør mere!

Publiceret 31 August 2019 08:00