En COWI-rapport har bidraget til, at sagen om en ny hal ved Dronninggårdskolen nu bliver sendt til fornyet behandling i Økonomiudvalget.
En COWI-rapport har bidraget til, at sagen om en ny hal ved Dronninggårdskolen nu bliver sendt til fornyet behandling i Økonomiudvalget.
Modelfoto: Mostphotos
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Rapport rejser ny debat om hal i Holte

En COWI-rapport med skitser og forslag til det nye halprojekt i Holte er årsagen til, at sagen nu er sendt tilbage til fornyet behandling i Økonomiudvalget

Opmærksomheden er stor om det forestående projekt med at bygge en ny idrætshal på Dronninggårdskolen, som blev besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2018. Og nu har en rapport bidraget til at rejse fornyet debat om projektet. Rapporten, som der er tale om, er lavet af COWI. Den er udarbejdet i november 2017, og den har titel af at være et 'Idéoplæg', og den blev diskuteret ved et skolebestyrelsesmøde på Dronninggårdskolen i januar.

Sagen blev ligeledes bragt op ved det seneste kommunalbestyrelsesmøde i slutningen af januar, hvor det var meningen, at kommissorium for arbejdsgruppen i projektet skulle godkendes. Men sådan gik det ikke. Få dage forinden blev Lokallistens Axel Bredsdorff og Konservatives Kenneth Birkholm nemlig opmærksomme på den pågældende rapport, og ved kommunalbestyrelsesmødet argumenterede de to politikere for, at den øvrige kommunalbestyrelse også burde forevises rapporten.

“Det var tilfældigt, at Kenneth og jeg blev bekendt med den rapport, og vi kunne ikke få øje på, hvem der politisk havde bestilt den,” forklarer Axel Bredsdorff (L).

“Et arbejdsmateriale”

På den baggrund valgte borgmester, Jens Ive (V) ved kommunalbestyrelsesmødet at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget.

“Der er i dag opstået tvivl om, hvorvidt alle er bekendt med den pågældende rapport. Den tvivl skal ikke være til stede, og derfor sendes sagen til Økonomiudvalget til videre behandling,” lød det fra borgmesteren ved kommunalbestyrelsesmødet 24. januar.

Rapporten var ikke vedlagt dagsordenen for mødet i kommunalbestyrelsen. Og ifølge borgmesteren er den ikke politisk bestilt. Det er i stedet forvaltningen, der har bedt om at få den udarbejdet som en del af arbejdsprocessen, forklarer han.

“Når man sætter gang i sådan en proces, skal man inden budgetforhandlingerne vide, om projektet er bæredygtigt. Derfor har forvaltningen bedt COWI om at redegøre for sagen. De fremlægger den pågældende rapport, som også indeholder en masse løsninger, som der aldrig er bedt om. Men grundlæggende siger rapporten også, at projektet kan lade sig at gøre, og at der er plads til en ny multihal på Dronninggårdskolen,” siger Jens Ive og fortsætter:

“I forbindelse med, at der skal nedsættes et arbejdsudvalg sender forvaltningen rapporten og det øvrige baggrundsmateriale til blandt andet skolebestyrelsen. Det sker som et led i at oplyse, hvilke dokumenter der ligger på sagen og dermed gøre klar til fremtidigt arbejde. I den forbindelse bliver Kenneth og Axel opmærksomme på rapporten. Men der er altså ikke noget hemmeligt i det her. Materialet har hele tiden ligget frit tilgængeligt via NemIndsigt.”

Velholdte gymnastiksale

Men både hos Lokallisten og De Konservative undrer man sig over, at politikerne ikke er blevet præsenteret for rapporten.

“Vi skal have forelagt den slags materiale. Det er fint, at vi hver især kan sætte os med google og finde diverse informationer, men det er ikke sådan vi arbejder politisk,” siger Kenneth Birkholm (K).

Og Lokallisten er enig.

“Det er nyt for mig, at jeg som politiker selv skal lege spejder og hver dag gå ind i NemIndsigt og se om der forefindes nyt materiale i de mange sager, der bliver behandlet. Jeg havde gerne set, at vi havde fået at vide, at der lå det her materiale,” siger Axel Bredsdorff.

I rapporten, der har titlen 'Dronningårdskolen - Idéoplæg for nye idræts- og kulturfaciliteter', fremlægges der fem forskellige scenarier for, hvordan opgaven med en ny idrætshal kan løses. Samtidig fremgår der informationer om de tre gymnastiksale, som netop er dem, der skal bygges om:

“Gymnastiksalene, som fremstår velholdte og i god stand er tidstypiske for opførelsesåret med de karakteristiske trægulve og murede indvendige facader. (...) De øvrige rum i bygningen er løbende vedligeholdt, ombygget og i varierende stand. Overordnet er bygningen løbende vedligeholdt og vurderes at være i god stand.”

Og det er blandt andet denne del, som gruppeformanden for Lokallisten har studset over.

“Rapporten er interessant, fordi den i sin indledning slår fast, at de tre gymnastiksale på Dronninggårdskolen er velfungerende og i god stand, hvilket ikke var det, vi fik at vide i sin tid, da vi lavede budgettet. Derfor undrede det os, at vi ikke havde set den rapport,” siger Axel Bredsdorff.

Ny viden skal bearbejdes

Jens Ive mener ikke, at rapporten er afgørende for sagen.

“Rapporten er ikke hemmelig, og den kunne selvfølgelig godt være vedlagt dagsordenen. Men det er vigtigt at understrege, at der ikke er truffet nogle beslutninger endnu. Politikere skal ikke lave skinbeslutninger. Vi skal ikke sidde med en COWI-rapport i hånden og sige sådan og sådan vil vi have det, og så samtidig sige, at vi vil lave brugerinddragelse. Enten tager man brugerne med på råd, eller også gør man ikke,” lyder det fra borgmesteren.

Under alle omstændigheder får sagen altså nu endnu en tur i Økonomiudvalget. Og det var målet for De Konservative og Lokallisten.

“Der er kommet ny viden frem, og dermed åbner der sig flere muligheder. Det skal vi have tid til at bearbejde politisk,” siger Kenneth Birkholm (K).

“Vi har to spørgsmål, som vi skal tage stilling til nu. Det ene er, om vi ønsker at satse på en udbygning ved Dronninggårdskolen, og det andet er, at vi skal have afgrænset, hvilke økonomiske rammer, arbejdsgruppen skal arbejde med. For nogle af forslagene i rapporten er ret vidtløftige,” siger Axel Bredsdorff.

Henrik Hjortdal fra Alternativet i Rudersdal har skrevet flere læserbreve i denne sag. Læs det første her.

Publiceret: 15. Februar 2018 11:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Rudersdal Avis