Maria Steno (L):

Jeg vil bringe borgernes ideer til live

LokalListens Maria Steno tager en ny tørn som spidskandidat og drømmer om et nyt flertal, der kan sikre borgerne større indflydelse på beslutningerne i Rudersdal

Af
Steen Trolle

”Jeg kan godt lide at bringe ideer til live, og det ville jeg få endnu mere mulighed for, hvis jeg blev borgmester”.
Sådan lyder en af Maria Stenos forklaringer på, at hun har valgt at tage endnu en tørn som spidskandidat for LokalListen. 34-årige Steno lever et travlt liv som mor til to og administrerende direktør i den danske del af konsulent- og kommunikationsfirmaet Geelmuyden.Kiese. Men hun er parat til at ofre jobbet hun elsker, hvis muligheden skulle vise sig, og LokalListen kan samle et flertal bag et borgmesteralternativ til Rudersdals nuværende Venstre-borgmester.
”Det er jeg helt indstillet på. Hvis vi kan få et valg, hvor vi kan skabe et nyt samarbejde, der giver mulighed for at gøre tingene i Rudersdal på en anden måde end i dag, ville det jo være fantastisk,” siger Maria Steno.

"Vi skal bruge borgerne"

Og ”en anden måde” er at bringe ideer til live. At lytte mere til borgere og medarbejdere. At droppe topstyring og centralisering.
”Vi vil væk fra, at det er politikerne, der har svaret, og så sender det ud i høring og spørger borgerne om 'de er for eller i mod det vi har fundet ud af på rådhuset'. Vi vil i stedet tage udgangspunkt i det lokale og hverdagen og lytte til borgernes og medarbejdernes ideer. Vi siger tit, at vi er en ressourcestærk kommune, men vi bruger ikke de ressourcer, vi har i form af mange engagerede borgere, der gerne vil bidrage og have indflydelse,” siger Maria Steno, og nævner som eksempel beslutningen om, at alle elever på Rudersdals skoler skal udstyres med Ipads.
”Hvis det havde været vores beslutning, så havde det været op til den enkelte skolebestyrelse, hvordan midlerne skulle bruges. Hvorfor skal vi sidde fra centralt hold og beslutte, at alle skal have Ipads. Det kunne jo være, at de samme penge havde været bedre brugt ét sted på at styrke engelskundervisningen i fjerde klasse og et andet sted på at styrke inklusionen,” siger Maria Steno.

Borgerne ønsker ikke ny Vasevej

Hun nævner Vasevej som et andet eksempel på manglende borgerinddragelse. Her har kommunalbestyrelsen netop bevilget 17 millioner kroner på en ombygning af vejen, som skal rettes ud og gøres bredere og forsynes med cykelstier. Trods voldsom lokal modstand.
”Vi vil gerne være med til cykelstierne, men vi har fra starten været modstander af at udrette svingene på Vasevej, for det kan vi ikke se formålet med. Der er ikke nogen i lokalområdet, der ønsker denne udretning, så sagen er et eksempel på, at man ikke tager udgangspunkt i lokalområdets ønsker," siger Maria Steno.

Ikke bange for at spare

LokalListen er blevet beskyldt for ikke at ville tage medansvar for svære beslutninger, men den kritik er skudt ved siden af, mener Maria Steno.
"Vi har været med til næsten alle budgetforlig i perioden, og vi har været med til at tage masser af besparelsesbeslutninger. Men for os er det afgørende, at man fastholder den lokale tilstedeværelse, sådan som det f.eks. er sket på biblio–teksområdet. Her er det sket massive besparelser, men der er stadig et lokalt bibliotekstilbud," siger Maria Steno.
Af samme årsag var LokalListen modstander af Kajerødsskolens lukning. Ikke fordi de er imod besparelser på skoleområdet, men fordi denne måde at spare penge på går for hårdt ud over et lokalområde og ser stort på borgernes vilje.
"Vi har intet imod besparelsen, men vi er modstander af en skolestruktur med større skoler fremfor lokale skoler. Vi kunne have fundet den samme besparelse meget bedre ved at lave en bred effektivisering af skolevæsenet. Nu har man nedlagt en lokal kulturinstitution i Kajerød, og dermed har man fjernet en lokal samlende kraft i området," siger Maria Steno, og fører eksemplet videre til daginstitutionsområdet, hvor LokalListen har kæmpet mod at lægge institutioner sammen i større enheder.
"Som småbørnsfamilie er det helt afgørende, at der er et lokalt institutionstilbud. Det er noget af det, de prioriterer, når de flytter her til. Det er en del af det nære og lokale. Når man nedlægger institutioner og laver større enheder, så tager vi noget af folks hverdag fra dem, fordi de så skal bruge ekstra tid på transport," siger Maria Steno.

Der er brug for LokalListen

Hun blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i Birkerød første gang som 18-årig og har været bidt af kommunalpolitik siden. 16 år i kommunalpolitik, heraf de sidste otte år i oppositon har ikke slidt på engagementet, selv om hun beskriver den sidste periode, hvor LokalListen har været under hård beskydning fra Venstre, som en blandet oplevelse:
"Vi bliver ved, fordi vi og baglandet føler, at der er et stort behov for, at vi er i kommunalbestyrelsen. Vi sørger for, at der nogen der ser tingene på en anden måde og bliver ved med at stille spørgsmål, udfordre flertallet og bede om alternativer,” siger Maria Steno.

Publiceret 29 August 2013 00:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV