Debat:

Uoverskueligt at klage

Kim Glavind Carinavænget 18, Birkerød

Det er interessent at se hvorledes liste S repræsenteret ved Mette Poulsen forsvarer den forvaltningsmæssige praksis i sociale sager i den Venstre-styrede kommune.
Mette Poulsen mener, at den store omgørelsesprocent betyder mindre, når det “kun” er 63 sager ud af 2800 afgørelser som ankes.
Det er interessant, at en socialdemokrat slet ikke tager ind i sine betragtninger, at der generelt er meget få, som klager, uagtet at de føler, at deres sag ikke er blevet rigtigt håndteret og afgjort. Det er ikke let at formulere en klage, og det er i særdeleshed uoverskueligt for personer, der måske i forvejen befinder sig i en trængt og udsat position. Var det ikke den gruppe svage borgere, som socialdemokraterne i tidernes morgen faktisk forsvarede ? Men i dag ser man selvfølgelig et Socialdemokrati, der stort set er smeltet sammen med Venstre - i særdeleshed i Rudersdal kommune.
At der kun er 63 klager kan ikke tages til indtægt for, at der er tilfredshed med resten af de kommunale afgørelser. Ingen har tal for graden af tilfredshed med de afgørelser, som ikke blev anket, så lad os holde os fra at gisne om dette og holde os til det, vi ved, nemlig at omgørelsesprocenten er meget stor. Dette i sig selv bør give anledning til markante ændringer af den kommunale forvaltning.
Lige som Mette Poulsen så har vores familie også en ankesag, men i modsætning til Mette Poulsens, så fremgår sagen som en afgørelse, der ikke bliver omgjort. Til gengæld indeholder afgørelsen en alvorlig næse til den kommunale forvaltning af sagen. så her har vi et eksempel på nok en fejlagtig forvaltning, som imidlertid ligger skjult i den bunke, hvor kommunen fik medhold. I stedet for at forsvare en dårlig sag, så træk i arbejdstøjet, og find ud af hvorledes forvaltningen kan forbedres.

Publiceret 27 August 2017 18:00

SENESTE TV