Vedbæk Garden er topscorer i kulturstøtte

Foreningslivet har fået julegaver. De kommunale støttekroner er delt ud, og som sædvanlig scorer Vedbæk Garden højt, mens Birkerød Harmonikaklub får mindst

Af
Thomas Schiermacher

Hvert år lige før jul deler Kultur- og Fritidsudvalget i Rudersdal penge ud til foreningslivet. Og som sædvanlig er Vedbæk Garden den absolutte topscorer.
Vedbæk Garden har en fireårig aftale med kommunen om et fast, stort beløb. 200.000 kr er det årlige støttebeløb, der går til gardens 31 medlemmer.
Det svarer til 6.452 kr. per medlem. Men så må gardens medlemmer også selv punge ud med 3.000 kr. årligt i kontingent for at få lov til at få: “undervisning i musik og eksercits (i et) fritidstilbud til kommunens piger med faste rammer og socialt netværk.”
Det store tilskud til Vedbæk Garden skyldes politik. Det er en prioritering. Det fortæller udvalgsformanden Daniel E. Hansen (V) i en email til redaktionen.
“Garden modtager et pænt tilskud, ja - og det står jeg fuldstændigt ved. Det er en politisk prioritering og udtryk for, at vi også prioriterer musik og orkestre, der på grund af undervisning og instrumenter er dyrt.
“Jeg vil ikke være med til at ødelægge grundlaget for Vedbæk Garden med et fattigere kulturliv til følge,” skriver han og tilføjer:
“Husk også lige på, at Vedbæk Garden altid stiller op, når der gennem året er begivenheder rundt omkring i lokalområderne, f.eks. Kulturnat i Birkerød og Vedbæk Havnedag.

Kun for piger

At garden ene og alene er for piger, ligger ikke udvalgsformanden på sinde. Det er ikke et problem, mener han.
“Jeg mener ikke, det er et problem, at det er en pigegarde. Tilsvarende findes der drengegarder andre steder i landet,” siger han.

Musik i begge ender

I den anden ende af skalaen ligger Birkerød Harmonikaklub, hvis 15 medlemmer “afholder gratis koncerter på kommunens plejehjem og til andre relevante formål i kommunen.”
Harmonikamusikanterne har søgt om 5.800 kr. til hjælp, men er kun blevet tildelt 3.000 kr. Det svarer til 200 kr. per medlem med harmonikaspil som interesse.
I harmonikaklubben er de glade for, at der kommer penge til de aktiviteter, man har. Harmonikaklubben tager ud tre gange om året og giver koncert på kommunens plejehjem, de spiller til Kulturnatten i Birkerød, og når der er Tovedag på Nærumvænge Torv.
“Vi har fået støtte i mange år. Det er mere end 20 år, helt tilbage fra dengang det var Birkerød Kommune. Aftalen går på, at hvis vi tager ud og spiller på plejehjem og spillede for kommunens ældre gratis, så ville vi få et tilskud til det,” siger formand Johannes Elton Jensen.
Og kommunen får noget for pengene. Orkestret er stort - der er 15 medlemmer.
“Normalt tager vi 1.200 kr. for et par timers fællessang og underholdning,” siger han og tilføjer, at er man interesseret i at spille med, så er der åbent for tilgang af nye medlemmer i klubben.
“Vi øver hver torsdag på Sjælsøskolen, og vi vil meget gerne have nye orkestermedlemmer,” siger Johannes Elton Jensen.
Harmonikaklubben kan se frem til at fejre 35 år i år. Det bliver festligt.
“Det fejrer vi med at invitere alle Sjællands harmonikaklubber. Vi regner med at seks orkestre kommer.

Ikke alle får noget

Kultursekretariatet har modtaget ansøgninger for i alt 1.264.800 kr. fra foreningerne. Men det er ikke alle, der får alt de ønsker sig, for der deles 954.000 kr. ud.
Nogen foreninger får også mindre, end de havde håbet og end tidligere. En af dem er Helikon Musikteater og Akademi. Formand for foreingen Erling Dybkær ærgrer sig selvsagt over, at foreningens tilskud er blevet mindre. Helikon fik sidste år 30.000 kr., og i år havde man søgt om 35.000 kr. til drift, bl.a. fordi omkostningerne til afvikling af juletræstændingen på Majpladsen i Birkerød er vokset. Men Kultur- og Fritidsudvalget endte med at bevillige 25.000 kr. Altså 5.000 kr. mindre end sidste år.
“Vi havde søgt om mere denne gang, fordi vi ved, at hvis vi skal stå for en ting som juletræstændingen i Birkerød, så koster det lidt. Den kan blive ramt. Vi står for lys og korsang og hele arrangementet. Og lys og lyd kan vi ikke skaffe længere til den pris, vi hidtil kunnet,” fortæller formanden.
“Så der ligger nogle opgaver, der skal løses,” siger han.
De 5.000 kr. lægger ikke foreningen i ruiner, og de konkrete konsekvenser kan Erling Dybkær ikke pege på.
“Det er svært at sige, hvor meget det betyder, men hver en krone tæller for os. Vi har et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv og vores sponsorer. Så vi kan godt overleve som forening,” siger han.
Det sidste er Daniel E. Hansen, afgående formand for Kultur- og Fritidsudvalget, enig i.
“Tilskuddet til Helikon er reduceret med 5.000 kr. som følge af, at foreningen har en rigtig fornuftig økonomi,” skriver han som svar på spørgsmålet om, hvorfor Helikon skal have mest mindre i tilskud.
Det lokalhistoriske liv får også en del støttekroner. Både Birkerød lokalhistorisk Arkiv og Museum (BLAM) og Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen (HisTop) er tildelt støttebeløb, og også det store historiske festival Golden Days er der afsat midler til. Den får 50.000 kr. til ”større tværkulturelle indsatser/begivenheder.” En del af de penge skal bruges i det tværkommunale 4K-samarbejde.

Støtte til projekter

Der er også uddelt støtteportioner til projekter, der ikke skal have drift, men som står alene. Vedbæk Havnedag får i alt 35.000 kr., ligesom der også er penge til Folkemødedagen, Rudersdal Big Band og Rudersdal Sommerkoncerter og en lang række andre aktiviteter i løbet af året.

Publiceret 30 December 2017 10:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV