Børn skal også være i datasikkerhed

Lokallisten vil have børnenes datasikkerhed på dagsordenen. Man behøver ikke indsamle data om alt

Af
Thomas Schiermacher

”Problemet er, at der er for stor usikkerhed om hvad vi fortæller forældrene om at deres børns data kan blive brugt til. Det vil vi have åbenhed om og en afklaring på. Vi lærer børnene om digital dannelse i folkeskolen, men vi mangler selv klare procedurer for hvordan vi bruger disse data der er knyttet til børnenes identitet,” siger Axel Bredsdorff.
Men det er ikke kun det, at datasikkerheden måske er i fare og børnene måske kan ende med at blive identificeret ud fra de givne data. Det er også diskussionen om, hvorvidt det overhovedet er til gavn at gennemføre disse undersøgelser af trivsel i skolen og sproglig formåen i børnehaven.
”Vi er i det hele taget ikke overbeviste om nytten af alle disse test, men i denne omgang er vi bekymrede over hvorfor det overhovedet anses for nødvendigt at testresultaterne bliver knyttet direkte op til noget så sårbart som barnets cpr-nr. og derfor kan følge barnet resten af livet” siger Lokallistens gruppeformand han.
”Du må meget undskylde. men jeg tror at lærere og forældre er de bedste til at se om børnene trives eller klarer sig godt sprogligt. Det er den daglige omgang med dem, der er afgørende. Det kan man ikke klare med et skema, hvor man skal svare fra 1- 5. De kvantitative skemaer er i denne sammenhæng ikke særlig gode værktøjer,” siger han.
”Det er jo ikke for alle børn, at det her er vigtigt om de klarer sig godt i en sprogtest. De, der er sprogligt udfordrede, kan man jo tage forældresamtaler med og resten behøver man jo ikke samle data på. Man skal koncentrere indsatsen, der hvor problemerne er,” siger han.

Ikke i Rudersdal

Axel Bredsdorff og Lokallisten ved godt, at der ikke har været problemer med datasikkerhed og elever, der er blevet identificeret i Rudersdal. Han ønsker at rejse en diskussion om emnet og sikre, at alle lever op til reglerne, og at reglerne er kendt af forældrene.
”Vi er på det rene med at databrud ikke er noget, der sker her i kommunen. Men det afgørende er at det kan lade sig gøre og der synes vi, at hvis det er sådan, så skal forældrene have mulighed for at sige fra på deres børns vegne. Kommunen låner nogle data og derfor skal der være tillid mellem børn forældre og kommune.
Det kræver at man kender sine rettigheder,” siger Axel Bredsdorff.
”Der er mange etiske udfordringer. Hvor længe ligger de data der? Hvornår bliver de slettet?
Det er utryghedsskabende ikke at have klarhed over. Vi skal have diskuteret om vi gør det på den rigtige måde,” siger Axel Bredsdorff.

Publiceret 24 January 2018 10:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV