DEBAT:

Løfter i valgkampen

Af Henrik Hjortdal, medlem af Alternativet i Rudersdal

I valgkampen blev afgivet forskellige løfter fra partierne.

Alternativet har noteret at flere partier og kandidater har meldt ud om følgende, som der tegner sig gode muligheder for at skaffe flertal for:

* øge normeringen i dagtilbud og bl.a. undgå “alenetid”

* øge skolernes frihedsgrader ift forvaltningen og tilbageføre besparelser på skolerne (gennemførte og/eller planlagte)

* etablere en borgerrådgiver til hjælp for borgere i klemme i kommunal sagsbehandling

* anskaffe kommunale elbiler

* øget borgerinddragelse i bl.a. Byplanlægning fx ved placering af nye plejeboliger og Kajerødgrunden i

* arbejde for ændring af udligningsordningen, så den ikke straffer skatteforhøjelse så hårdt, men primært skattegrundlaget

* genindføre rengøring hver anden uge for pensionister, som ikke selv kan gøre rent og ikke har andre muligheder for hjælp (pårørende, privat køb).

* optage forhandling med kirken om nedsættelse af kirkegårdstaksterne

* genoptage budgetbeslutningen om 20 mio.kr. til halbyggeri i Holte (Dronningsgårdskolens haller vs. HolteHal 3.)

Alternativet vil følge hvordan udviklingen forløber på disse områder og gøre status over, om det nye byråd lever op til forventningerne.

Publiceret 08 December 2017 09:00