Anette. F Helland er ny projektleder i Frivilligcentret, og skal lave fællesskaber for ældre. Pressefoto

Anette. F Helland er ny projektleder i Frivilligcentret, og skal lave fællesskaber for ældre. Pressefoto

Anette skal skabe fællesskaber for de ensomme ældre

Anette F Helland skal skabe fællesskaber for de ensomme ældre, som projektleder i Frivilligcentret

Fritid Frivilligcentret byder nu velkommen til Anette. F Helland som projektleder i Frivilligcentret. Her er det meningen, at hun skal løfte projekt ’Naboskab, følgeskab, fællesskab’, der er et nyt projekt, der skal styrke livskvalitet og afhjælpe ensomhed blandt ældre i Rudersdal.

Frivilligcentret har fået tilskud på en halv million fra Sundhedsstyrelsen Pulje til sammenhængende indsats imod ensomhed og mistrivsel hos ældre.

I Rudersdal kommune er der i alt 13.309 personer i alderen 65+. Særligt den ældste del af målgruppen oplever ensomhed. 16,9 procent af ældre 80+ har kontakt med venner mindre end én gang om måneden, mens det samme gælder for 5,3 procent af de 65-79-årige. 12,4 procent af de ældre over 80 føler sig ofte uønsket alene. Det samme gælder 3,9 procent af de 65-79-årige. Samtidig viser en undersøgelse af ensomhed blandt ældre i Rudersdal, at 25 procent oplever at føle sig isoleret fra andre i større eller mindre grad, og 25 procent oplever, at de sjældent eller aldrig har nogle at tale med. Undersøgelsen viser desuden, at ensomhed mindskes eller brydes i samvær med andre mennesker, og en nærværende én til én kontakt mellem to borgere har større værdi end borger til medarbejder.

Naboskab, følgeskab, fællesskab

Projekt ’Naboskab, følgeskab, fællesskab’ skal bidrage til at styrke trivslen blandt ensomme ældre. Det sker ved at skabe nye mindre fællesskaber samt ved at hjælpe ensomme ældre ind i eksisterende aktiviteter i foreningerne. I Rudersdal Kommune findes der allerede mange aktiviteter for ældre, men nogle af de ældre deltager ikke i disse. Erfaringen viser, at det skyldes, at de mangler nogen at følges med, arrangementerne er for store, og de føler ikke, at de bliver set og hørt.

I løbet af de kommende år, skal Anette i tæt samarbejde med foreningslivet og kommunen skabe nye mindre fællesskaber for ældre, hvor man kan føle sig tryg. Anette skal også finde nye måder til at hjælpe ældre borgere ind i eksisterende aktiviteter i foreningslivet. Det kan fx ske med følgeskab, spisevenner, besøgsvenner og ved at skabe overblik over alle de gode tilbud der er.

Publiceret 11 September 2019 10:30