15. september er der igen mulighed for at stifte bekendtskab med og høre mere om øvelsesterrænet. Pressefoto

15. september er der igen mulighed for at stifte bekendtskab med og høre mere om øvelsesterrænet. Pressefoto

Kom på guidet vandretur i Høvelte øvelsesterræn

Chefen for Den Kongelige Livgarde viser rundt søndag 15. september

arrangement Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, inviterer alle på den årlige vandretur i øvelsesterrænet omkring Høvelte og Sjælsmark. I år holdes den søndag 15. september kl. 10-13.

"Øvelsesterrænet er åbent for alle, når forsvaret ikke selv bruger det. Derfor synes vi, det er vigtigt at fortælle lidt om, hvordan og hvorfor vi bruger terrænet, som vi gør, men også fortælle vore naboer og interesserede om den natur, som de og Forsvaret har til rådighed," fortæller oberst Mads Rahbek i en pressemeddelelse fra Den Kongelige Livgarde.

Anekdoter fra terrænet

Ud over oberst Mads Rahbek vil seniorsergent Henrik Munck også deltage. Henrik Munck har ansvaret for vedligeholdelsen af naturen i øvelsesterrænet og vil derfor bidrage med fortællinger om bio-diversitet, særlige områder og anekdoter fra terrænet.

Alle er velkomne. Man mødes foran hovedvagten til Garderkasernen i Høvelte senest kl. 10, hvorefter turen vil starte.

Der vil blive forsøgt at lave en rute, der tilgodeser barnevogne m.m., men der kan forekomme små udfordringer undervejs. Husk at tage tøj på efter vejrliget, lyder opfordringen.

jesl

Publiceret 14 September 2019 11:45