Vedbæk Lokalbibliotek lukker i sin nuværende form i 2020. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Vedbæk Lokalbibliotek lukker i sin nuværende form i 2020. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Besluttet: Vedbæk Lokalbibliotek lukker

Vedbæk Lokalbibliotek fungerer ikke i sin nuværende form og lukker i 2020. Det er endnu uvist, hvad der skal erstatte det.

Af
Mikkel Svinth Rødgaard

Folkeoplysning Det blev som mange borgere i Vedbæk frygtede. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde i onsdags at anbefale kommunalbestyrelsen, at Vedbæk Lokalbibliotek skal nedlægges i sin nuværende form. Og hvad der så skal komme i stedet for, det er endnu ikke besluttet.

Det afhænger blandt andet af den nye biblioteksstrategi, som er på vej.

”Vi har haft en grundig debat og er enige om, at Vedbæk Bibliotek i sin nuværende form ikke fungerer. Samtidig bliver vi nødt til at prioritere vores ressourcer. Når vi er landet med vores nye biblioteksstrategi, så drøfter vi, hvordan vi kan etablere et alternativt bibliotekstilbud i Vedbæk, og hvad det skal indeholde” siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Kristine Thrane (S).

Biblioteket er, som det eneste i Rudersdal Kommune, et kombineret folke- og skolebibliotek, men en analyse af brugen af Vedbæk Bibliotek viser , at benyttelsen af folkebiblioteksdelen er meget lille, og at Vedbæk Bibliotek primært fungerer som et skolebibliotek. Det er baggrunden for besparelsen, som anslået beløber sig til cirka 915.000 kroner om året.

Underskrifter og protester

Det er dog langt fra alle borgere, som mener, at nedlæggelsen, trods de lave udlåns- og besøgstal, er i orden.

Sara Heiberg fra Trørød har sågar startet en underskriftsindsamling for at bevare biblioteket.

"Min familie og jeg flyttede til Trørød fra Gentofte i januar, og noget af det, vi lagde vægt på, var, at der blandt andet er et lokalt bibliotek, hvor man kan gå hen med børnene og låne bøger med hjem, læse bøger dernede og lege på en regnvejrsdag," skriver hun blandt andet.

Hans Jeremiassen har også henvendt sig til lokalpolitikerne i kraft af sin post som formand for Vedbæk grundejer og - beboerforening, som på det kraftigste protesterer mod beslutningen:

"Forslaget må ses som et kulturel nedprioritering af Vedbæk-området, hvor der i forvejen er få tilbud til specielt børn og unge. Der bør være et centralt beliggende bibliotek i Vedbæk, med let adgang for dagtilbud, skole og beboere," skriver han blandt andet i en mail til borgmesteren og udvalgsformanden.

Netop synspunktet om, at Vedbæk bliver forfordelt deler han blandt andet med flere af læserne, som har kommenteret på avisens tidligere artikel om emnet.

Blandt andet derfor bliver det interessant at se, hvad der skal erstatte Vedbæk Bibliotek.

Publiceret 18 September 2019 08:00