Langt størstedelen af høringssvarene er imod forslaget om en ændret skolestruktur. Arkivfoto: Mikkel Svinth Rødgaard

Langt størstedelen af høringssvarene er imod forslaget om en ændret skolestruktur. Arkivfoto: Mikkel Svinth Rødgaard

Hovedparten af høringssvarene: Nej tak til kommunens ny skolestruktur

De rigtig mange høringsvar til forslaget om den ny skolestruktur er nu blevet offentliggjort.

Af
Mikkel Svinth Rødgaard

Skolestruktur Når politikerne skal forberede sig til næste møde i Børne- og Skoleudvalget onsdag morgen 9. oktober, er de i den grad nødt til at sætte rigeligt tid af. I hvert fald hvis de, som formand for udvalget Daniel E. Hansen (V) har tænkt sig, vil læse alle høringssvarene grundigt. Ikke overraskende har forældre, medarbejdere med flere, specielt fra de skoler, som står til sammenlægning i forslaget til en ny skolestruktur været systematisk flittige ved tasterne.

”Hele høringsprocessen har været præget af et stort engagement fra mange borgere, og der er indkommet mange høringssvar. Der er modtaget udtalelser fra alle 12 skolebestyrelser, 9 af skolernes MED-udvalg, Handicaprådet samt samlet udtalelser fra 174 borgere, interesseorganisationer, forældre og medarbejdere,” lyder det således i mødedagsordenen.

Hvis man er interesseret i processen og den kommende beslutning, som kommunalbestyrelsen skal tage 30. oktober, så er det muligt at dykke ned i det samlede materiale på kommunens hjemmeside – og der er altså rigtig, rigtig mange.

Grundlæggende nej tak

Det kommer heller ikke bag på nogen, som for eksempel har læst læserbreve i nærværende avis, at Børne- og Skoleudvalgets forslag helt grundlæggende er upopulært. Rigtig mange af høringssvarene lovpriser det eksisterende skoletilbud – og opfordringen til politikerne bag forslaget er således i korte træk at tage det af bordet.

Det er også forvaltningens sammenfatning af høringssvarene:

”Størstedelen af udtalelserne peger på en uændret struktur og udtrykker bekymring for konsekvenserne ved en ændring af strukturen. Der tegner sig et generelt billede af stor tilfredshed med det, man har, og bekymring for det man får. Endvidere er der ønsker om yderligere beregninger, procesplaner m.m. inden der tages en endelig beslutning,” lyder det i dagsordenen.

Ingen konkrete ændringsforslag

Hovedparten af dem, som har deltaget i høringen, som sluttede 16. september, udtrykker altså et ønske om at bevare de otte skoler, som står til sammenlægning, som de er.

Færre har benyttet lejligheden til at forholde sig til den fremtid med skolesammenlægninger, som forslaget skitserer.

Således konkluderer forvaltningen:

"Der er ikke i udtalelserne konkrete forslag til ændringer af det udsendte høringsforslag. Udtalelserne peger på, at skolerne kan få gode økonomiske rammevilkår ved en uændret struktur med skatteforhøjelser og yderligere økonomisk prioritering af skolerne. Der er forslag om søskendegaranti, sammensætning af skolebestyrelse mm, står der i dagsordenen, men også:

"Endelig er der en lang række gode og konstruktive opmærksomhedspunkter til sammenlægningsprocessen."

Børne- og Skoleudvalget behandler forslaget til ændret skolestruktur onsdag 9. oktober.

Publiceret 08 October 2019 11:45