Horisonten er blevet meget indskrænket

Af
S. Heede Møller

Vestre Paradisvej 87

2840 Holte

DEBAT Niels de Bang har i sit svarindlæg angående udsigten fra molerne taget skolemestertrøjen på og forklaret de mindre orienterede Rudersdal borgere om nogle afgørende forhold ved i alt ni punkter. Det er da udmærket og kendt information, men er sagen ganske uvedkommende! Man har i sin tid forvaltet sit hartkorn rigtig skidt ved meget ensidigt at renovere havnen set alene ud fra de sejlende parthaveres synspunkt. Man har glemt at et så stort bygværk jo sætter et markant præg på hele området, som alt andet lige også tilhører alle borgerne. Skovshoved havn, som er renoveret i samme periode har formået at gennemføre arbejdet til glæde for alle borgere.

Som gammel sejler og ingeniør kan jeg da kun sige, at I har fået gode/bedre forhold inde i havnen. Roen, som Niels de Bang omtaler, skyldes nok mest, at flere af broerne er udbygget med bølgedæmpere. Nordmolen har fået sine lave ombordstigningsbroer.

Som storbruger af havnemiljøet fatter jeg ikke, at dækmoler som fæstningsværker har været nødvendigt. VVM-redegørelsen angiver i afs 10 ”hvor vigtig forståelsen af de almene rekreative interesser på havnen er....”

Horisonten er blevet meget indskrænket og når ikke længere end til molerne og ikke de cirka 30 km til kimmingen.

Publiceret 15 October 2019 10:30