Naturområdet Vaserne,er et af de få levesteder for insekterne lys skivevandkalv og stor kærguldsmed. Pressefoto

Naturområdet Vaserne,er et af de få levesteder for insekterne lys skivevandkalv og stor kærguldsmed. Pressefoto

To sjældne insekter får bedre forhold i Vaserne

Ud over rydning og oprensning anlægges to nye lave vandhuller

natur Lys skivevandkalv og stor kærguldsmed er to navne på insekter, en bille og en guldsmed, der måske ikke siger én så meget, men de er faktisk hovedpersonerne i et nyt projekt i Vaserne.

De to insekter er både sjældne og defineret som sårbare. Derfor ønsker Rudersdal Kommune at forbedre deres leve- og ynglesteder ved vandhuller og tørvegrave i Vaserne.

I projektet er et firma med speciale i naturpleje i gang med at arbejde ved ni søer og tørvegrave. Konkret bliver der ryddet og tyndet ud i træopvækst, der graves af ved søbredder for at skabe levesteder med lavt vand på 30-50 cm. Enkelte steder oprenses sumpvegetation og mudder.

Endelig anlægges to nye lavvandede vandhuller, der til forskel fra de øvrige søer og tørvegrave i Vaserne ikke er dybe med koldt vand og fisk.

Fiskefrit og lavvandet

Fravær af fisk, som kan æde yngel af vandinsekter og padder, samt vand, der hurtigt bliver opvarmet af solen, er to faktorer, som er afgørende for ynglesucces for smådyrene.

Indsatsen foretages også for at opfylde målsætningen for Natura 2000-området Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

jesl

Publiceret 20 October 2019 08:00