K og Lokallistens alternative løsning er slet ikke nogen løsning, mener borgmester Jens Ive (V). Arkivfoto

K og Lokallistens alternative løsning er slet ikke nogen løsning, mener borgmester Jens Ive (V). Arkivfoto

Økonomiudvalget godkender indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget stemte for Børne- og Skoleudvalgets forslag og imod ændringsforslaget fra K og Lokallisten.

Af
Mikkel Svinth Rødgaard

Det alternativ til skolesammenlægninger, som Lokallisten og Konservative har foreslået, har heller ikke overbevist et flertal i Økonomiudvalget. Med stemmerne fem mod to sendte udvalget i dag onsdag 23. oktober Børne- og Skoleudvalgets indstilling videre til kommunalbestyrelsesmødet næste onsdag.

Borgmester Jens Ive (V) siger i den forbindelse:

”Jeg er bestemt tilfreds med, at Økonomiudvalget i dag efter en tydelig debat godkendte indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget. Vi havde god lejlighed til at drøfte forslaget fra Lokallisten og Konservative, og det står helt klart, at deres forslag på ingen måde løser vores skolers problemer med dårlig økonomi. Vi havde inden mødet fået deres forslag grundigt belyst i et notat, som hele Kommunalbestyrelsen har fået."

Borgmesteren havde selv bedt forvaltningen om en analyse af muligheder og konsekvenser af K og LLs alternative forslag om fleksible skoledistrikter, og forvaltningens konklusion var tydelig:

"Samlet set opnår man ved ændringsforslaget ikke de samme forbedringer i skolernes økonomi som i høringsforslaget."

På baggrund af notatet er borgmesterens konklusion:

"Notatet siger klart, at Lokallistens og de Konservatives såkaldte løsning ikke er nogen løsning. Tværtimod vil det skabe usikkerhed for alle," siger Jens Ive og fortsætter:

"At ændre skoledistrikter efter at forældrene i god tro har indskrevet deres børn til deres distriktsskole er ikke en løsning, vi kan være bekendt. Og yderligere lægger forslaget op til, at der allerede i 2020 vil være fire til fem skoler, der kun kan starte med en enkelt børnehaveklasse. Det er hverken økonomisk eller fagligt forsvarligt, og et-sporede skoler er ikke en løsning, men derimod et klart bevis på selve problemet."

Han fortsætter:

"Lad mig sige det helt klart. Det er opslidende og uacceptabelt for vores skoler, at de hele tiden er udfordret på økonomien grundet for få og for små klasser. Det skal vi bare have løst. Derfor er jeg optaget af, at vi får nogle skoler med robuste klasser, og et råderum for skolerne, så vi kan styrke faglighed og læring. Jeg er rigtig glad for at Socialdemokraterne og de Radikale er med til at sikre skolernes fremtid. Begge partier har stærke traditioner for at tage ansvar – også når det er svært. Det har de også gjort i dag, og det vil jeg gerne takke dem for.”

Publiceret 23 October 2019 15:20