Axel Bredsdorff har siddet i kommunalbestyrelsen i Rudersdal og Birkerød Kommuner siden 1985. Nu træder han tilbage.

Axel Bredsdorff har siddet i kommunalbestyrelsen i Rudersdal og Birkerød Kommuner siden 1985. Nu træder han tilbage.

Axel Bredsdorff stopper i politik

Lokallistens Axel Bredsdorff lange lokalpolitiske karriere i Birkerød og siden Rudersdal er slut. Veteranen træder af personlige grunde ud af kommunalbestyrelsen.

En mangeårig lokalpolitiker, meningsdanner og ganske kortvarigt borgmester har netop offentliggjort, at han forlader lokalpolitikken. Axel Bredsdorff skriver nedenstående afskedserklæring:

"Jeg har besluttet, af personlige grunde, at stoppe mit arbejde i Kommunalbestyrelsen i Rudersdal - valgt for Lokallisten. Jeg begyndte at interessere mig for lokalpolitik i 1980, stillede første gang op til Byrådet i Birkerød i 1981, og blev valgt næste gang i 1985. Siden er det blevet til 34 år for Lokallisten i Byrådet i Birkerød, Sammenlægningsudvalget i Rudersdal og siden Kommunalbestyrelsen i Rudersdal. Det er blevet til over 400 møder i byråd/kommunalbestyrelse, 1200 møder i mange fagudvalg, formandsposter i Teknik- og Miljøudvalget, Børn- og Ungeudvalget (6 år) og senest i Byplanudvalget (6 år), viceborgmester, ja, i den svære sammenlægningstid med Birkerød/Søllerød som borgmester i fem måneder, poster i diverse bestyrelser: Vestforbrændingen (12 år), Usserød Rensningsanlæg (8 år), Blåt Flag-kommissionen (4 år), Kommunikationscentret i Hellerup (6 år), Kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden (8 år), Forsyningen Rudersdal (3 år), Bestyrelsen i Lokallisterne i Danmark (6 år) og meget mere. Det har været 40 spændende år, men også år hvor jeg har været meget “Homo Politicus” - dvs. aldrig været fri for at skulle forholde mig til næsten alt i lokalområdet."

Jeg er rigtig glad for, at Lokallisten stadig er en uomgængelig spiller i det lokale demokrati, fordi jeg mener, at der hele tiden er brug for nogen, der forholder sig mere til den lokale sag, end til overordnede ideologier. Mit bedste ønske for fremtiden er, at stadigt flere vil gå ind og deltage i lokalpolitik. Har man nogen meninger om hvordan fremtiden skal være for vores børn, ældre eller kultur - så stil op og tag del!

Selv blev jeg aktiv, da én af parolerne hed: “Flere, bedre, og billigere daginstitutioner!”, men udover det første ønske, så er det jo ikke blevet indfriet. Men det er vigtigt, at man som ung børnefamilie stiller krav, og vælger at slås for samme, og her er medlemskabet af et parti eller en Lokalliste ikke det dårligste sted at starte. Jeg blev selv aktiv i en alder af 28 år, og jeg har ikke fortrudt ét eneste år.

Vi har rigtig dygtige medarbejdere i Rudersdal kommune, og det har været en fornøjelse gennem alle årene i Birkerød og Rudersdal at arbejde sammen med alle den fagkundskab.

Min afløser i kommunalbestyrelsen er Anne Christiansen. Hun har været medlem af Lokallisten siden vores stiftelse i 1984, og har været valgt til flere poster i byråd og kommunalbestyrelse.

Anne er min kompetente afløser, som sammen med Mona og Trine vil sikre Lokallistens synspunkter i en den kommende tid.

Mvh

Axel Bredsdorff - Lokallisten"

Publiceret 03 December 2019 13:31