Kort efter sit udspring ved Kirkeskov løber Kikhanerenden gennem Vestermose nordøst for Søllerød. Så langt opstrøms er vandløbet endnu meget lille med kun ganske få centimeters vandstand. Fra området ved Rundforbivej til udløbet ved Vedbæk Havn har Kikhanerenden vokset sig så stor, at åen bl.a. kan opretholde en bestand af ørred. Foto: Nana Reimers/Trap Danmark.

Kort efter sit udspring ved Kirkeskov løber Kikhanerenden gennem Vestermose nordøst for Søllerød. Så langt opstrøms er vandløbet endnu meget lille med kun ganske få centimeters vandstand. Fra området ved Rundforbivej til udløbet ved Vedbæk Havn har Kikhanerenden vokset sig så stor, at åen bl.a. kan opretholde en bestand af ørred. Foto: Nana Reimers/Trap Danmark. Nana Reimers /

Så frister ”Trap Danmark” atter i boghandlerens vindue

Jens Bruhn giver her sin anmeldelse af den sjette udgave af Trap Danmark", der udkom i fredags

Af
Jens Bruhn

”I skal altid slå op i 'Trap Danmark', når I vil ha’ ny viden om danske lokaliteter”, fortalte lærer Jørgen Duus os Krebsedrenge, da vi i syvende klasse skulle på forskellige ekskursioner. Hvor var det en god information, hr. Duus her gav os, for siden da, har jeg slæbt 'Trap' med land og rige rundt. Så tak til Trap og den inspirerende lærer.

Frederik VII’s kabinetssekretær Jens Peter Trap (1810 – 85) fik i 1860’erne den gode idé, at skabe et værk 'Statistisk- topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark'. Han indsamlede gennem længere tid materiale til værket i samarbejde med tidens førende videnskabsmænd, en arbejdsmetode, der også er anvendt i 'den nye Traps' – sjette udgave.

Den nationalsindede Trap ville fremhæve Danmarks smukkeste egne for læserne. Gode billeder fra offentlige og private samlinger skulle supplere teksten i form af litografiske gengivelser udført af Emil Bærentzens litografiske Institut. Trap udsendte værket i subskription på eget forlag i 4800 eksemplarer.

Når værket blev et standardværk, skyldes det Traps redaktionelle evner, hans praktiske sans og evne til at sammenfatte et stor og uensartet stof.

Trap Danmark er siden udkommet i fem udgaver, og ”Trap Danmark” blev sidst udsendt i årene 1953 til 72, men da der er sket meget nyt siden i det ganske land, så opstod behovet for en ny overskuelig og moderne udgave af Trap Danmark. Nu foreligger så sjette udgavens bind 27 om Frederikssund, Hillerød, Allerød, Hørsholm og den ny kommune - Rudersdal.

Den nye Trap Danmarks 34 bind bliver præsenteret både i en trykt og en digitaludgave. Her er indsamlet et bredt univers af fortællinger, tværfaglige beskrivelser og leksikale informationer om alle egne i hele kongeriget. Her er der nok at tage fat på, når man let og hurtigt vil finde oplysninger om enkelte lokaliteter eller om landet som helhed. Den væsentligste viden om geografi, biologi, geologi, arkæologi, historie, kunst, kultur, arkitektur, samfunds- og erhvervsforhold for de forskellige egne er fornemt systematisk udarbejdet for landets 98 kommuner. Teksterne i denne udgave fremstår sammenhængende og mere læsevenlige end i de første fem udgaver. De mange smukke fotografier og andre illustrationer præsenteres for os læsere i et fint layout, hvilket gør, at bogen virker meget tillokkende.

Bind 27 er, som de øvrige bind, disponeret med fem kapiteloverskrifter: Natur og landskab, historie, byer, kultur, samfund og erhverv.

Det vil ikke været muligt at udgive dette pragtværk uden betydelige donationer fra blandt andet Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Augustinus Fonden og A.P. Møllers Fond.

Ved opslag i værket kan vi hurtigt blive klogere på kongelig parforcejagt, teglværker i Birkerød og Trørød, bøllerne i Bøllemosen, livet i De runde Haver i Nærum og middelalder kirkerne i Birkerød og Søllerød.

Men derudover er der en lang række artikler om naturen og landskabet med temaer som Kysten ved Skodsborg, Furesø og Vaserne og kommunens forskelligartede landskaber.

Også historien bliver fint og kort beskrevet. Man kan følge udviklingen lige fra jægerstenalderen til kommunalreformen i 2007. De oprindelige landsbyers udvikling bliver også informativt beskrevet og illustreret med nutidige bykort og dejlige fotografier.

Lokalpolitikken er heller ikke glemt. Der er en fin og saglig gennemgang af det politiske liv i de to tidligere kommuner Birkerød og Søllerød, som spindes sammen til en fin gennemgang af kommunernes sammenlægning.

Et afsnit er selvfølgeligt afsat til kulturen.

Musikartiklen indledes således: ” Interessen for jazz i alle afskygninger har længe været stor i Rudersdal kommune. I perioden 1967 – 70 var biografen Reprise Teateret en vigtig scene for fremadskuende jazz uden for hovedstaden. Fra begyndelsen af 1970’erne blev der spillet rock her. Søllerød jazzklub fejrede i 2017 40-års jubilæum. Klubben har gennem årene haft fokus på såvel den ældre som den moderne jazz, spillet af førende danske musikere. Spillestedet MantziusLive på Kulturcenteret….”

Rudersdal Avis får også sin egen spalte i afsnittet ”Medier” her fortælles også om fortidens lokalaviser fulgt til dørs af Frederiksborg Amts Avis og lokal tv-kanalen Rudersdal TV.

Trap er intet mindre end et imponerende værk, der giver os læsere mulighed for et formidabelt overblik over forholdene i Rudersdal Kommune og som sprogligt tillige er fornemt formidlet. Det er også første gang, at Rudersdal Kommune får sin egen fremstilling som kommune.

Derfor kan interesserede se frem til en fin introduktion til de omliggende egne og vor egen nye smukke kommune. Jeg er også sikker på, at mange lokale borgere, vore gymnasie- og skoleelever kan få meget glæde af ”den ny Trap Danmark” når de også skal ture rundt i Danmark, dog får de det lidt lettere, da de kan fiske alle oplysningerne på deres IPad og ikke slæbe rundt med tunge bøger med guldsnit.

Publiceret 14 September 2018 10:00