Den begyndende tradition med Birkerøds store, fælles picnic har sikret sig en del af finansieringen til næste års arrangement. Pressefoto

Den begyndende tradition med Birkerøds store, fælles picnic har sikret sig en del af finansieringen til næste års arrangement. Pressefoto

Sådan er støtten til de kulturelle liv i Rudersdal fordelt i år

Tilskud til madkulturdag, Mantzius for børn og Vedbæk Garden

Kultur- og Fritidsudvalget i Rudersdal Kommune har netop vedtaget fordelingen af de kulturelle tilskud for 2019. I alt er 843.700 kr. blevet tildelt foreninger og kulturaktører.

Kultursekretariatet havde modtaget ansøgninger om kulturelle tilskud på knap 1,3 mio. kr. for 2019, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

De kulturelle tilskud består af driftstilskud, tilskud til enkeltaktiviteter samt en pulje til særlige satsninger.

Under sidstnævnte blev der på mødet afsat et beløb til Nærum Kulturdag, til kulturfestivalen Golden Days i 4K-regi, og til projekter, der er med til at generere mere liv og fastholde traditioner i lokalområder og byrum.

Der blev også afsat 40.000 kr. til større tværkulturelle indsatser eller begivenheder. Herunder en større festival eller arrangement, hvor flere kulturaktører og foreninger inddrages i idéudviklingen samt nye samarbejder.

Igen i 2019 afsættes der 50.000 kr., der kan søges løbende til mindre, kulturelle projekter. Formålet er at skabe en smidig og hurtig proces fra modtagelse af ansøgning til iværksættelse af initiativ.

Støtte til fælles picnic

Blandt tilskuddene til enkeltaktiviteter, modtager Bakkehuset i Vedbæk et bidrag til en ny madkulturdag i sundhedens tegn. Også det nyere initiativ 'Mantzius for børn' modtager tilskud, her til otte kulturoplevelser og workshops for børnefamilier.

Dertil har den begyndende tradition med Birkerøds store, fælles picnic sikret sig en del af finansieringen til næste års arrangement. Planlægningsgruppen med Sara Nissen som hovedansvarlig modtager i 2019 et tilskud på 8.500 kr.

Vedbæk Gardens aktiviteter er målrettet børn og unge.

Kultur- og fritidsudvalget har derfor besluttet en fremtidssikret tilskudsmodel, hvor foreningen i højere grad sidestilles med øvrige folkeoplysende børne- og ungdomsforeninger.

Udover tilskud fra Folkeoplysningsområdet vil Vedbæk Garden modtage et fast, årligt driftstilskud på 100.000 kr. i en tre-årig periode.

Man kan se hele fordelingen af tilskud på www.frivillig.rudersdal.dk.

jesl

Publiceret 05 December 2018 11:00