Kommunens veje skal forskønnes: Nye vejskilte på vej

Som led i forskønnelse af Rudersdals veje er der designet nye vejnavneskilte

Som led i forskønnelse af Rudersdal Kommunes veje er der designet nye vejnavneskilte, som er mere ensartede og lettere at læse.

"Vores vejskilte bærer præg af, at vejene gennem tiden er anlagt af hele fire myndigheder, nemlig de to gamle kommuner og tilhørende to amter. Nu vil vi gerne give skiltene et mere moderne, ensartet og smukt udtryk, og samtidig skal teksten naturligvis være til at læse," fortæller formand for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller (B).

Det nye design for kommunens vejnavneskilte indgår i en samlet indsats for at forskønne kommunens veje, der er vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget. Designændringen betyder, at alle vejnavneskilte skal have ny skrifttype, og som noget særligt for Rudersdal benyttes en "ruder" som prik over i og j.

Billigere at vedligeholde

Vejnavneskiltet er moduldesignet, er billigere at vedligeholde og kan tilpasses forskellige krav på de enkelte veje blandt andet til vinklingen af tavlerne. Desuden kan der monteres to tavler på hver skiltestander, hvorved der kan spares på antallet af skilte.

De nye vejnavneskilte kan ses i prøveopstilling på hjørnet Poppel Allé / Rudersdalsvej, hjørnet af Paradisbakken / Borgmester Schneiders vej, hjørnet af Skovly Mark / Borgmester Schneiders vej og hjørnet af Vestre Paradisvej 45 A - C (en henvisningstavle).

Efter den politiske behandling vil der over en årrække ske en løbende udskiftning af udgået udstyr og inventar på kommunens veje, i bycentre og grønne områder. Kommunens bycentre får første prioritering, og det sker i sammenhæng med den forestående modernisering af gadelygter.

Kapp

Publiceret 06 December 2018 11:30