Det er især fitness, tennis, floorball, kano & kajak og fodbold, der driver den positive udvikling i antallet af idrætsaktive. Pressefoto

Det er især fitness, tennis, floorball, kano & kajak og fodbold, der driver den positive udvikling i antallet af idrætsaktive. Pressefoto

Fremgang i antal af idrætsaktive i Rudersdal

Kommunens foreninger har nu 26.269 medlemmer, viser nye tal

De seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) viser en fremgang i antallet af medlemmer i foreningsidrætten i Rudersdal Kommune.

Fra 2017 til 2018 er de lokale idrætsforeninger samlet gået 249 medlemmer frem, så der nu er 26.269 medlemmer fordelt på kommunens 99 foreninger.

"Vi glæder os over den flotte fremgang, der er i foreningsidrætten, og den viser, hvor vigtig idrætsorganisationernes fælles indsats i Bevæg dig for livet-samarbejdet er. Vi har arbejdet for, at klassiske idrætter også kan være fleksible motionstilbud, der kræver mindre forpligtelse af udøveren, og det er noget, mange danskere heldigvis har taget til sig," udtaler formand i DGI Charlotte Bach Thomassen i en pressemeddelelse.

Fremgang i hele landet

På landsplan er der en fremgang i DGI og DIF på 26.158 unikke medlemmer, så det samlede medlemstal i de to idrætsorganisationer nu er på 2.257.014 fordelt på 11.330 foreninger. Tallet er renset for, at flere foreninger er medlem af begge organisationer.

Væksten udspringer desuden af en positiv udvikling i de to organisationers fælles satsning 'Bevæg dig for livet', hvor idrætterne i samarbejdet bidrager med 17.759 flere medlemmer i 2018 til DGI og DIF.

Det er især fitness, tennis, floorball, kano & kajak og fodbold, der driver den positive udvikling, hvor særligt fodbold og tennis har fået vendt en negativ udvikling til positiv.

Kommuner med i indsats

I DGI's og DIF's fælles mål om at få verdens mest idrætsaktive nation er der fokus på, at idrætten og landets kommuner samarbejder tæt for at kunne tilbyde de bedste idrætstilbud til en bred del af befolkningen.

Det forventes, at der inden årets udgang vil være indgået 20 forpligtende samarbejder med såkaldte visionskommuner. Kommuner, der har skrevet under på, at de vil gøre en særlig indsats for bevægelsen.

"Vi har en vigtig opgave i at understøtte danskernes sundhed, fællesskab og netværk. En opgave vi skal løfte i samarbejde med kommunerne," siger formand i DIF Niels Nygaard i pressemeddelelsen.

jesl

Publiceret 13 April 2019 11:00