Hjemmehjælp blevet til en arbejdsopgave, der skal hastes igennem for at opfylde kommunens sparekrav, skriver Jacob Jensen, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten i dette læserbrev.

Hjemmehjælp blevet til en arbejdsopgave, der skal hastes igennem for at opfylde kommunens sparekrav, skriver Jacob Jensen, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten i dette læserbrev.

Debat: Stressende arbejdsforhold i hjemmeplejen

Jacob Jensen, kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten

Rudersdals ældre borgere modtager ”hjælp og pleje tilpasset den enkeltes behov”, står der i den indledende tekst i ældrebudgettet. Men desværre er hjemmehjælp blevet til en arbejdsopgave, der skal hastes igennem for at opfylde kommunens sparekrav. Hastværket fremgår af hjemmehjælpernes køresedler.

Typisk gives kun 10 minutter til hver aktivitet, f.eks. ”Omfattende/fuld hjælp til opgaver omkring toiletbesøg, bleskift, uridomskift, bækken/kolbetømning”. I Københavns kommune gives meget mere tid. Imellem to hjemmehjælpsbesøg afsætter Rudersdal 5 minutter til at komme hen til bilen, skrive en besøgsrapport og kørsel til næste besøg. Da det i praksis ikke er muligt, bliver brugeren snydt for nogle af de 10 minutter, vedkommende er visiteret til.

Der er alt for få ”varme hænder”. Vi er blevet fortalt, at der til gengæld er flere kontrollanter, som tjekker alle hjemmehjælpernes bevægelser. Det øger presset på deres allerede stressede arbejdssituation - med hastværk og for lidt tid til at tilfredsstille de ældres behov.

De ældres ønske om at blive betjent af de samme hjemmehjælpere bliver overhovedet ikke søgt imødekommet.

Allerede ved budgetlægningen snydes de ældre. Samme indledning lover, at ”budgettet til hjemmepleje mv. reguleres i takt med det forventede antal ældre”. Men hjemmehjælpbudgettet reguleres ikke. Befolkningsstatistikken viser, at antallet af ældre 80+ stiger med mere end 3% om året. Behovet for plejeboliger påregnes samme stigning. Kun hjemmehjælpsbudgettet øges ikke. De sidste fire år har antallet af hjemmehjælpsmodtagere været faldende, så færre visiteres til hjemmehjælp.

Kravet om besparelser kommer fra regeringen. Venstre og dets politiske flertal i Rudersdal har besluttet at overopfylde regeringens målsætning. De har derfor i årevis opkrævet for lidt skat. Skatteprocenten er Danmarks laveste. Rudersdals indkomstgrundlag er den næsthøjeste. Men kassebeholdningen er Danmarks laveste - og i frit fald ned imod det niveau, hvor kommunen kommer under skærpet tilsyn. Det er resultatet af kommunalbestyrelsens uansvarlige økonomihåndtering igennem årene. Det vil ramme alle Rudersdals borgere. Desværre er det velfærdsmodtagerne, ældre, børn og unge, som bliver ramt hårdest.

Publiceret 29 October 2018 16:00