Danmarks Naturfredsningsforening i Rudersdal har udarbejdet dette kort, som viser de områder i kommunen, hvor Danmarks Naturfredningsforening har haft indflydelse på at bevare naturværdierne for eftertiden. Foto: DN i Rudersdal

Danmarks Naturfredsningsforening i Rudersdal har udarbejdet dette kort, som viser de områder i kommunen, hvor Danmarks Naturfredningsforening har haft indflydelse på at bevare naturværdierne for eftertiden. Foto: DN i Rudersdal

Debat: Naturfredningsværdierne i Rudersdal

Dansk Folkeparti vil 24. januar fremsætte beslutningsforslag i folketinget om at fjerne Naturfredningsforeningens adgang til at foreslå fredning af værdifulde naturområder i Danmark. På den baggrund har DN i Rudersdal udarbejdet følgende oversigt

DN i Rudersdal

Intentionerne i Den Grønne Betænkning fra 1936 er i de efterfølgende år blevet fulgt op af planlægningen i lokalområdet gennem en lang række fredninger, hvor kommunen, staten og Danmarks Naturfredningsforening har været initiativtager til at rejse fredningssager. På det grundlag er Rudersdal Kommune i dag er en af de kommuner nord for København, der har den største andel af kommunens areal bevaret som sammenhængende naturområder beskyttet for eftertiden gennem naturfredning. I denne proces har Danmarks Naturfredningsforening været aktiv deltager som initiativtager til at rejse omkring 2/3 af fredningssagerne.

Denne mulighed for at beskytte og fortsat bevare de værdifulde landskaber og naturværdier i vores nærområde er blevet udfordret af Dansk Folkepartis forslag om at fratage Danmarks Naturfredningsforenings selvstændige ret til at rejse en fredningssag. Konsekvensen af dette vil være, at kommunen eller staten forud skal acceptere, at der kan rejses en fredningssag af et bevaringsværdigt naturområde. Hvis denne procedure havde været gældende i de forudgående år, ville vi i dag ikke være omgivet af så værdifulde landskaber med adgang til naturoplevelse, som vi er i dag.

Som eksempler på væsentlige naturområder i Rudersdal Kommune, hvor Danmarks Naturfredningsforening har haft en afgørende indflydelse for at bevare naturværdierne for eftertiden kan nævnes følgende områder:

1 – Vaserne ved Furesø og Dumpedalen frem til Birkerød Bymidte

2 – Mølleådalen fra Ørholm til Strandmøllen

3 – Søllerød Naturpark med 28 fredninger siden Den Grønne Betænkning i 1936, rejst dels af DN og dels af private grundejere med pålæg af frivillige fredninger

4 – Maltegård og Holtegård

5 – Maglemosen

6 – Sjælsø Øst omkring Næbbegård

7 – Sjælsø Syd fra Udsigtsbakken gennem Eskemose Skov til Kajerød Å.

Disse værdifulde områder er blot en del af det sammenhængende naturområde i Rudersdal Kommune, der er beskyttet for eftertiden gennem naturfredning, som vist på vedhæftede kort. Den 1. oktober 2017 fejrede DN Rudersdal 100 året for Danmarks første naturfredningslov med en cykeltur rundt om de sammenhængende fredede områder. Ved turens afslutning, hvor Kajerød Å løber ud i Sjælsø, fremlagde DN Rudersdal et forslag til etablering af en grøn sti fra Sjælsø til Furesø, som kan slutte ringen af en grøn stirute rundt om kommunens fredede naturområder.

Som lokalafdeling i Danmarks Naturfredningsforening varetager DN Rudersdal gennem retten til at rejse fredningssager naturinteresserne i Rudersdal Kommune. Det sker i tæt samarbejde med kommunens forvaltning og politikere, hvor foreningen fungerer som repræsentant for brugere af naturen. Det er borgerne i lokalområdet, der er fundamentet for foreningens aktiviteter. Derfor opfordrer vi borgere med naturinteresse til at melde sig ind i lokalafdelingen og bakke op om vores indsats for at bevare og udvikle vores naturværdier og skabe adgang til naturoplevelser i nærområdet.

På foreningens hjemmeside – DN Rudersdal – kan man læse mere om de aktiviteter, foreningen står for i lokalområdet, samt foreningens arrangementer og ture i naturen.

Publiceret 23 January 2019 09:00